Modele aplicabile

 • SMP-N200

Despre această descărcare

Actualizarea este simplă şi cu cea mai nouă versiune de firmware puteţi obţine şi mai multe de la playerul dumneavoastră Network Media.

 • Data lansării: 25/12/2014
 • Nume: M10.R.0631
 • Modele aplicabile: SMP-N200
 • Beneficii şi îmbunătăţiri:
  • Îmbunătăţiţi securitatea de criptare
 • Restricţii: destinat doar utilizării cu playere Network Media comercializate în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Cerinţe de sistem

Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un model nou de player Network Media. Dacă numărul versiunii este M10.R.0631 sau ulterior, actualizarea nu este necesară.

Dacă nu sunteţi siguri, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat playerul Network Media. Aşadar, dacă playerul este conectat la mufa HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Porniţi playerul Network Media şi aşteptaţi afişarea ecranului XrossMediaBar™.
 3. Din XrossMediaBar , selectaţi Setup > System Settings (Configurare > Setări de sistem), după care selectaţi ENTER utilizând tastele cu săgeţi de pe telecomandă.
 4. Evidenţiaţi System Information (Informaţii despre sistem) şi selectaţi ENTER.
 5. Pe ecranul televizorului, numărul versiunii de firmware arată astfel:
  "Versiune software M10.R.0631" - dacă numărul versiunii este M10.R.0631 sau superior, aveţi deja cea mai recentă versiune firmware.

Instalare

De obicei, procedeul durează între 15-30 de minute. Mai întâi, configuraţi echipamentul.

Sunt necesare următoarele:

 • un cablu Ethernet pentru a conecta playerul dumneavoastră Network Media la Internet
 • o conexiune activă la Internet
 • un televizor compatibil

Modul de asigurare a unei desfăşurări corecte a actualizării

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este realizată corect de prima dată:

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea playerului Network Media.
 • Nu opriţi playerul Network Media - sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare - în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane, în afară de cele menţionate în instrucţiuni.

Configuraţi echipamentul:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat playerul Network Media. Aşadar, dacă playerul este conectat la mufa HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Conectaţi terminalul LAN de pe playerul Network Media la sursa dumneavoastră de Internet cu ajutorul unui cablu Ethernet.
 3. Porniţi playerul Network Media.

Obţineţi actualizarea:

 1. Din XrossMediaBar TM, selectaţi Setup > Network Update (Configurare > Actualizare prin reţea) utilizând tastele cu săgeţi de pe telecomandă şi apoi selectaţi ENTER.
 2. Mesajul Perform version update? (Efectuaţi actualizarea versiunii?) este afişat pe televizor.
 3. Selectaţi OK utilizând telecomanda, după care apăsaţi butonul ENTER.
 4. Procesul de descărcare începe şi puteţi vedea ecranul de descărcare pe televizor.
 5. În timpul descărcării, veţi observa mesajul DL */9" pe televizor. * se modifică la 0 şi urcă până la 9 în timpul procesului de descărcare.
 6. După finalizarea descărcării, actualizarea începe şi mesajul VUP este afişat pe televizor.
 7. În timpul procesului de actualizare, veţi observa mesajul "VUP */9" pe televizor. * se modifică la 0 şi urcă până la 9 indicând progresul.
 8. Când playerul se opreşte automat, actualizarea este finalizată. Utilizaţi sau opriţi playerul doar după finalizarea actualizării.
 9. Reporniţi playerul.
 10. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M10.R.0631, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Soluţionarea problemelor

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului playerului Network Media utilizând Internetul.

 • Mesajul "Connection status cannot be confirmed" (Starea conexiunii nu poate fi confirmată) este afişat pe televizor
  Problema poate fi de la conexiunea la reţea.
  1. Verificaţi dacă aţi conectat cablul LAN.
  2. În setările de reţea, verificaţi dacă aţi confirmat sau nu propria adresă IP a playerului Network Media. (Dacă utilizaţi un server proxy, introduceţi adresa IP a serverului proxy pe care îl utilizaţi - în locul denumirii serverului proxy gazdă - în câmpul de introducere Proxy Server (Server proxy).
  3. Încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou.

 • Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
  Opriţi playerul şi încercaţi să efectuaţi din nou alimentarea.

 • Actualizarea a început de 30 de minute şi nu este finalizată.
  1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, apoi reconectaţi-l după câteva minute.
  2. Porniţi playerul Network Media.
  3. Încercaţi din nou procedura de actualizare.
   Tot nu funcţionează? Vă rugăm să contactaţi Departamentul de Asistenţă Clienţi Sony