Despre această descărcare

Despre această modernizare (25/12/2014):

Acest utilitar modernizează firmware-ul SMP-N100 la versiunea M05.R.086 şi oferă următoarele avantaje:

 • Improves the encryption security

Beneficii oferite de modernizările anterioare şi incluse în versiunea M05.R.086:

 • Adaugă suport pentru funcţia Party Streaming™
 • Adaugă suport pentru funcţia Renderer
 • Îmbunătăţeşte conectivitatea HDMI


Avertisment:

 • Acest utilitar este destinat exclusiv utilizării împreună cu SMP-N100, comercializat în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.
 • Vă rugăm urmaţi cu atenţie instrucţiunile pentru firmware. Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la întreruperea procesului de modernizare a firmware-ului, iar sistemul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii.
 • Nu opriţi playerul şi nu îl deconectaţi de la priza de curent electric. Sistemul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii în cazul pierderii alimentării în timpul instalării firmware-ului.
 • SMP-N100 va fi resetat la setările predefinite din fabrică. După instalarea modernizării, va trebui să vă reconfiguraţi playerul.

Pregătire

Verificaţi versiunea de firmware a sistemului:

 • Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat playerul Network Media.
 • Porniţi playerul Network Media.
 • Aşteptaţi afişarea meniului xross media bar™ pe televizor înainte de a începe procedurile.
 • Utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a selecta "Setup" - "System Settings" [Configurare - Setări de sistem], după care apăsaţi butonul ENTER.
 • Utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a evidenţia "System Information" [Informaţii despre sistem], după care apăsaţi butonul ENTER.
 • Versiunea firmware-ului instalată în prezent în playerul Network Media va fi listată ca în exemplul de mai jos pe ecranul televizorului:

  SOFTWARE VERSION M.05.R.071 (VERSIUNE DE SOFTWARE M.05.R.071)

  Dacă numărul versiunii este M.05.R.086 sau superior, nu este necesară instalarea acestei modernizări a firmware-ului.

Firmware-ul de player SMP-N100 Network Media poate fi modernizat doar prin efectuarea modernizării în reţea.

 • Pentru a efectua modernizarea, va trebui să conectaţi playerul Network Media la sursa dumneavoastră de Internet utilizând un cablu Ethernet.
 • Vă rugăm să consultaţi secţiunea "Procedeu de modernizare în reţea" de mai jos, pentru informaţii suplimentare.

 • Vă rugăm citiţi toate informaţiile de mai jos cu atenţie înainte de a descărca şi instala orice fişier. Nerespectarea instrucţiunilor poate face ca playerul să nu mai răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.
 • Nu opriţi playerul Network Media şi nu îl deconectaţi de la priza de curent electric. Playerul Network Media nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii în cazul pierderii alimentării în timpul instalării modernizării firmware-ului.
 • Pentru a utiliza această metodă de modernizare, este necesar să aveţi conectat în mod corespunzător playerul la o conexiune de Internet activă.
 • Pentru a efectua modernizarea firmware-ului, este necesar să aveţi conectat în mod corespunzător playerul la un televizor compatibil.

Procesul de modernizare a firmware-ului durează de obicei aproximativ 15 - 30 minute, în funcţie de configuraţia sistemului şi de conexiunea la reţea.

 1. Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat playerul Network Media.
 2. Conectaţi terminalul LAN de pe playerul Network Media la sursa dumneavoastră de Internet cu ajutorul unui cablu Ethernet.
 3. Porniţi playerul Network Media.
 4. La meniul xross media bar™, utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a selecta Setup - Network Update [Selectare - Actualizare prin reţea], după care apăsaţi butonul ENTER.
 5. Este afişat mesajul Perform version update? [Efectuaţi actualizarea versiunii?] pe televizor.
 6. Selectaţi "OK", după care apăsaţi butonul ENTER.
 7. Procesul de descărcare începe, iar ecranul de descărcare este afişat pe televizor.
 8. În timpul descărcării este afişat mesajul "DL */9" pe ecranul televizorului.
  Notă: "*" se modifică de la "0" la "9," indicând progresul descărcării.
 9. După finalizarea descărcării, modernizarea începe, iar textul "VUP" se afişează pe ecranul televizorului.
 10. În timpul instalării modernizării, "VUP */9" se afişează pe ecranul televizorului.
  Notă: "*" se modifică de la "0" la "9," indicând progresul modernizării.
 11. Playerul Network Media se va opri automat.
 12. Porniţi playerul Network Media.
 13. Verificaţi versiunea curentă de firmware pentru a confirma faptul că modernizarea a fost instalată cu succes.

Notă:

 • Dacă ultimele trei cifre ale numărului versiunii sunt 086, modernizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Posibile probleme legate de actualizarea prin reţeaÎn momentul rulării modernizării prin reţea, televizorul afişează "Connection status cannot be confirmed" [Starea conexiunii nu poate fi confirmată] şi nu puteţi moderniza firmware-ul.

Problema poate fi de la conexiunea la reţea. Verificaţi dacă setările de reţea ale SMP-N100 sunt corespunzătoare.

 1. Verificaţi cablul Ethernet pentru a vă asigura că acesta este conectat la terminalul "LAN" de pe player şi la sursa de Internet.
 2. Verificaţi setările de reţea ale playerului Network Media şi confirmaţi faptul că playerul are propria adresă IP. Dacă utilizaţi un server proxy, introduceţi adresa IP a serverului proxy pe care îl utilizaţi, în locul denumirii serverului proxy gazdă din câmpul de introducere "Proxy Server" [Server proxy].
 3. Urmaţi din nou instrucţiunile de modernizare în reţea.


Aparatul a fost oprit în timpul procesului de modernizare.

Porniţi playerul Network Media şi apoi urmaţi din nou instrucţiunile de modernizare în reţea.Procesul de modernizare în reţea are două părţi; prima este descărcarea, iar cea de-a doua este modernizarea. Dacă, după finalizarea părţii de descărcare, procesul de modernizare a firmware-ului nu este încă finalizat după ce a rulat timp de peste 30 minute.

 1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent electric, apoi reconectaţi-l după câteva minute.
 2. Porniţi playerul SMP-N100.
 3. Vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare în reţea.
 4. Dacă simptomul nu se îmbunătăţeşte după re-modernizare, vă rugăm să contactaţi Sony.