Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt destinate următoarelor modele:
 • SLT-A99
 • SLT-A99V

Despre această descărcare

 • Nume: Actualizare firmware Ver.1.02 pentru SLT-A99 (Macintosh)
 • Data lansării: 27/08/2013
 • Beneficii şi îmbunătăţiri:
  • Adăugare a modului de redare simultană prin HDMI: în timpul modului standby de înregistrare filme, camera va putea afişa imagini video fluente la 50fps atât pe monitorul extern conectat prin HDMI, cât şi pe ecranul LCD al camerei.
   Notă: camera trebuie să fie în modul Movie (Film) cu funcţia [HDMI Info. Display] (Afişare informaţii HDMI) setată la [Off] (Dezactivare).

Următoarele beneficii şi îmbunătăţiri ale programului de modernizare anterior sunt incluse în versiunea 1.02:

 • Oferă suport pentru următoarele obiective compatibile cu funcţia „Dual AF”: SAL24F20Z, SAL85F14Z, SAL135F18Z, SAL70300G, SAL70200G, SAL35F14G, SAL1635Z, SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL300F28G, SAL70400G2, SAL50F14Z
 • Oferă suport pentru următoarele obiective compatibile cu compensarea automată: SAL100M28, SAL50M28, SAL85F28, SAL18200, SAL20F28, SAL28F28

Confirmaţi versiunea de firmware a camerei dumneavoastră

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a verifica versiunea de firmware a camerei dumneavoastră.
Dacă versiunea de firmware este Ver.1.02 sau o versiune ulterioară, actualizarea nu este necesară.

 1. Selectaţi Menu (Meniu) --> Setup (Configurare) --> Version (Versiune) pe cameră.
 2. Versiunea de firmware este afişată în modul ilustrat mai jos.

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare

Ultima versiune a actualizării firmware-ului este compatibilă cu următoarele versiuni Macintosh:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Hardware de calculator

Ultima versiune a actualizării firmware-ului este compatibilă cu următorul hardware:
 • CPU: Procesor Intel*
  * Procesoarele Core Solo şi Core Duo nu mai sunt acceptate.
 • Spaţiu liber pe hard disk: Minim 200 MB
 • RAM: Minim 512 MB
  Notă: Vă rugăm să închideţi toate celelalte software-uri de aplicaţie înainte de actualizarea firmware-ului.
 • Sursa de alimentare pentru cameră
  • Acumulator reîncărcabil NP-FM500H complet încărcat
   sau
   Adaptor de alimentare AC-PW10AM (comercializat separat)
   Notă: Actualizarea poate fi efectuată doar atunci când nivelul acumulatorului este de minim (trei marcaje) care reprezintă capacitatea rămasă. Vă recomandăm să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau adaptorul de c.a. AC-PW10AM (comercializat separat).
 • Cablu USB furnizat împreună cu camera
  Notă: Funcţionalitatea de actualizare nu este garantată cu alte cabluri USB.

Descărcare

Note importante:

 • La actualizarea firmware-ului, vă rugăm să utilizaţi un acumulator reîncărcabil NP-FM500H complet încărcat sau adaptorul de c.a. AC-PW10AM (comercializat separat).
 • Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a. în timpul actualizării; în caz contrar, camera poate deveni nefuncţională din cauza întreruperii bruşte a alimentării.
 • Scoateţi, în prealabil, cardul de memorie din cameră.
 • Nu acoperiţi senzorii ocularului în timpul actualizării; în caz contrar, monitorul LCD poate fi comutat la vizor. Dacă nu puteţi vedea nimic pe monitorul LCD, vă rugăm să apăsaţi butonul [FINDER / LCD] (Vizor/LCD).
 1. Asiguraţi-vă că sunteţi conectat/ă ca utilizator cu drepturi administrative.
 2. În partea de jos a paginii, citiţi declaraţia de neasumare a răspunderii şi acceptaţi termenii şi condiţiile executând clic pe caseta de validare. Apoi, executaţi clic pe butonul Download (Descărcare).
 3. Descărcarea fişierului [Update_SLTA99V102.dmg] (87.4 MB (91.727.631 bytes)) va începe.
 4. Salvaţi fişierul pe desktop-ul calculatorului dumneavoastră (recomandat).

Instalare

 1. Închideţi toate programele care rulează în acest moment pe calculatorul dumneavoastră.
 2. Executaţi dublu-clic pe fişierul [Update_SLTA99V102.dmg] descărcat. Nu conectaţi camera în acest moment.
 3. Executaţi dublu-clic pe pictograma [Update_SLTA99V102] care este afişată pe desktop.
 4. Executaţi dublu-clic pe pictograma [FirmwareUpdater] (Aplicaţie de actualizare firmware).
 5. Pentru a încărca o extensie de kernel, mesajul vă solicită să permiteţi aplicaţiei să efectueze modificări. Introduceţi parola pentru contul de administrare. 6. Firmware Updater (Aplicaţie de actualizare firmware) începe. 7. Conform instrucţiunilor din fereastra aplicaţiei de actualizare a firmware-ului, selectaţi Menu (Meniu) --> Setup (Configurare) --> USB Connection (Conexiune USB) pe cameră şi verificaţi dacă este selectat modul Mass Storage (Stocare în masă).
  Dacă este selectat un alt mod decât Mass Storage (Stocare în masă), vă rugăm să selectaţi Mass Storage (Stocare în masă). 8. Scoateţi cardul de memorie din cameră, dacă nu aţi făcut deja acest lucru.
 9. Conectaţi camera la calculator prin intermediul cablului USB furnizat.
  Notă: USB Mode (Mod USB) apare pe monitorul LCD al camerei.
 10. După ce confirmaţi cele de mai sus, executaţi clic pe Next (Următorul) din fereastra aplicaţiei de actualizare a firmware-ului. Figura 1 apare în fereastra aplicaţiei de actualizare a firmware-ului, iar Figura 2 apare pe ecranul LCD al camerei.
  • Când executaţi clic pe Next (Următorul), nu acoperiţi senzorii ocularului (Figura 2.1) în timpul actualizării; în caz contrar, monitorul LCD poate fi comutat la vizor. Dacă nu puteţi vedea nimic pe monitorul LCD, vă rugăm să apăsaţi butonul [FINDER / LCD] (Vizor/LCD) (Figura 2.1).
  • Dacă Figura 2 nu apare pe ecranul LCD al camerei, vă rugăm să deconectaţi cablul USB de la cameră şi să treceţi la "Procedura de restabilire" detaliată în partea de jos a paginii.
  Notă: De acum înainte, nu opriţi în niciun moment camera înainte ca actualizarea firmware-ului să se fi încheiat.
  Figura 1Figura 2
  Figura 2.1

 11. După confirmarea ecranelor din Figurile 1 şi 2, executaţi clic pe Next (Următorul). Versiunea curentă şi versiunea după actualizare apar în partea stângă jos a ecranului. (Figura 3)
 12. După confirmarea faptului că [Current version] (Versiune curentă) este [Ver.1.01 sau anterioară], executaţi clic pe Next (Următorul).

  În cazul în care [Current version] (Versiune curentă) este [Ver.1.02], actualizarea nu este necesară. Conform mesajului, întrerupeţi conexiunea USB şi executaţi clic pe Finish (Finalizare). Opriţi camera, scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a., reintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul de c.a. şi porniţi camera.
  Figura 3

 13. Este afişat ecranul din Figura 4.

  Figura 4


 14. Apăsaţi centrul Multi-selector] (Selector multiplu) pentru a executa resetarea camerei.


  Notă: Ecranul se stinge atunci când apăsaţi centrul Multi-selector] (Selector multiplu). Vă rugăm să treceţi la pasul următor.

 15. Executaţi clic pe Next (Următorul) din fereastra aplicaţiei de actualizare a firmware-ului (Figura 4).
 16. După resetare, se verifică reconectarea camerei şi apare ecranul din Figura 5
 17. Executaţi clic pe Run (Executare) pentru a iniţia actualizarea. Bara de progres apare în timpul actualizării (aproximativ 10 minute).
  Notă: Nu opriţi camera şi nu deconectaţi cablul USB în niciun moment în timpul actualizării.

  Figura 5


 18. La încheierea actualizării, apare ecranul din Figura 6. Executaţi clic pe Finish (Finalizare) şi deconectaţi cablul USB.

  Figura 6


 19. Opriţi camera, scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a., reintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul de c.a. şi porniţi camera.

Asiguraţi-vă că versiunea de firmware a camerei dumneavoastră este Ver.1.02.

 1. Selectaţi Menu (Meniu) --> Setup (Configurare) --> Version (Versiune) pe cameră.
 2. Versiunea de firmware este afişată în modul ilustrat mai jos.