Despre această descărcare

Model aplicabil

tilizatori VAIO cu software SonicStage preinstalat.

Acest program de actualizare rezolvă următoarea problemă:

 • Funcţia Label Print [Tipărire etichete] nu operează corespunzător în cadrul Net MD Walkman MZ-N510/N710 care are SonicStage versiunea 1.5 preinstalată şi a VAIO care are SonicStage versiunea 1.0/1.1/1.2 preinstalată.

NOTE: Acest program este aplicat software-ului SonicStage Ver.1.5 inclus împreună cu Net MD Walkman (MZ-N510/N710) şi modelelor de VAIO care au software-ul Sonic Stage versiunea 1.0/1.1/1.2 preinstalat şi actualizat la Sonic Stage versiunea 1.5

Instalare

Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni, în vederea instalării în mod corect a programului:

Proceduri de actualizare

După ce este finalizată descărcarea, vă rugăm să parcurgeţi următorii paşi în vederea actualizării SonicStage1.5 pe calculatorul dumneavoastră.

 1. Închideţi toate aplicaţiile care rulează.
 2. Executaţi clic pe Start, după care executaţi clic pe Run [Executare].
 3. Tastaţi C:\Download\SsLabelPatch.exe în caseta Open [Deschidere] şi executaţi clic pe OK.
 4. Atunci când este afişată următoarea casetă de dialog, executaţi clic pe Finish [Terminare].Scriere OK
 5. Reporniţi-vă calculatorul.

NOTĂ: *(1) Denumirea fişierului şi mesajele sunt destinate sistemului de operare în limba engleză.

După actualizarea programului

Verificaţi dacă instalarea este finalizată cu succes:

 1. Porniţi SonicStage Ver.1.5.
 2. Executaţi clic pe Help [Ajutor], după care pe About SonicStage [Despre SonicStage]
 3. Verificaţi versiunea afişată în caseta de dialog About SonicStage [Despre SonicStage] - Dacă versiunea este 1.5.06.12030, programul dumneavoastră SonicStage Ver.1.5 a fost actualizat cu succes.Indicator al versiunii

Trebuie să acceptaţi termenii Acordului de licenţă pentru utilizatorul final de mai jos. După citirea acestui acord, executaţi clic pe "Download" [Descarcă] pentru a începe descărcarea.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • SsLabelPatch.exe

Dimensiune fişier

 • 40 Kb