Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt destinate următoarelor modele:
 • ILCE-7R

Despre această descărcare

 • Nume: Software de sistem Ver.3.20 pentru ILCE-7R (Windows)
 • Data lansării: 26/07/2016
 • Beneficii şi îmbunătăţiri:
  • Optimizează performanţa obiectivului SEL70200GM

Confirmaţi versiunea software de sistem a camerei dumneavoastră

Urmaţi instrucţiunile de mai jos pentru a verifica versiunea software de sistem a camerei dumneavoastră.
Dacă versiunea software de sistem este 3.20 sau o versiune ulterioară, actualizarea nu este necesară.

 1. Selectaţi Menu (Meniu) --> sub-pagina 6 din Setup (Configurare) --> Version (Versiune) pe cameră.
 2. Versiunea software de sistem este afişată după cum se ilustrează mai jos.

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare

Ultima versiune actualizată a software-ului de sistem este compatibilă cu majoritatea versiunilor uzuale pentru Microsoft Windows:
 • Windows® 10
 • Windows® 8.1
 • Windows® 7 SP1
 • Windows® Vista* SP2
  Notă:
  *Ediţia Starter nu este acceptată.

Hardware de computer

Ultima versiune actualizată a software-ului de sistem este compatibilă cu următoarele echipamente hardware:
 • Spaţiu liber pe hard disk: Minim 300 MB
 • RAM: Minim 512 MB
  Notă: Închideţi toate celelalte aplicaţii software înainte de a actualiza software-ul de sistem.
 • Sursa de alimentare pentru cameră
  • Acumulator reîncărcabil NP-FW50 complet încărcat sau Adaptor c.a. AC-PW20 (comercializat separat)

   Notă: Actualizarea poate fi efectuată doar atunci când nivelul restant al acumulatorului este (trei marcaje) sau mai mare. Vă recomandăm să utilizaţi un acumulator complet încărcat sau adaptorul c.a. AC-PW20 (comercializat separat).
 • Cablu USB furnizat împreună cu camera

  Notă: Funcţionalitatea de actualizare nu este garantată pentru alte cabluri USB.

Descărcare

 • În timpul actualizării software de sistem, folosiţi un acumulator reîncărcabil complet încărcat NP-FW50 sau adaptorul c.a. AC-PW20 (comercializat separat).
 • Nu decuplaţi acumulatorul sau adaptorul c.a. în timpul actualizării. în caz contrar, camera se poate opri din cauza întreruperii bruşte a alimentării.
 • Scoateţi cardul de memorie din cameră înainte de actualizare.
 • Nu lăsaţi computerul să intre în prealabil în modul de repaus.
 • A nu se conecta la alte aparate, cu excepţia computerului dvs.

Descărcaţi Firmware Updater (Aplicaţia de actualizare firmware).

 1. Asiguraţi-vă că sunteţi conectat/ă ca utilizator cu drepturi administrative.
 2. După citirea declaraţiei de neasumare a responsabilităţii, faceţi clic pe butonul [Download] [Descărcare] de mai jos.
 3. Descărcarea fişierului [Update_ILCE7RV320.exe] va începe.
 4. Salvaţi fişierul pe computer.


 5. Notă pentru utilizatorii Windows 8.1/10:

  Sub setările iniţiale ale Internet Explorer, fişierul de actualizare va fi salvat în folderul [Descărcări]. Faceţi clic pe fila [Desktop] de pe ecranul Start şi căutaţi fişierul descărcat în folderul [Descărcări] utilizând Explorer.

Instalare

 1. Închideţi toate programele care rulează în acest moment pe computerul dumneavoastră.
 2. Faceţi dublu clic pe fişierul [Update_ILCE7RV320.exe] descărcat pentru a porni Firmware Updater (Aplicaţie de actualizare firmware). Se va deschide fereastra Firmware Updater (Aplicaţie de actualizare firmware). 3. Conform instrucţiunilor din fereastra Firmware Updater (Aplicaţie de actualizare firmware), selectaţi Menu (Meniu) --> Setup Subpage 4 (Subpagina 4 Configurare) --> USB Connection (Conexiune USB) pe cameră, şi verificaţi dacă este selectată opţiunea Mass Storage (Stocare în masă).
  Dacă este selectat un mod diferit de Mass Storage (Stocare în masă), selectaţi Mass Storage (Stocare în masă). 4. Conectaţi camera la computer cu cablul USB furnizat.
  Notă: Atunci când camera este conectată la computer, ecranul LCD al camerei se stinge. Treceţi la pasul următor.
  În cazul în care computerul nu poate găsi camera, pe ecranul computerului apare mesajul „Could not find the camera for this update.” (Nu a putut fi găsită camera pentru această actualizare). Încercaţi următoarele:
  • Deconectaţi cablul USB de la cameră şi apoi reconectaţi-l.
  • Dacă există un alt terminal USB liber pe computer, reconectaţi cablul USB la acest terminal.


 5. Asiguraţi-vă că apare pe bara de sarcini din colţul din dreapta jos al ecranului computerului.Notă:Dacă nu apare pe bara de activităţi, treceţi la pasul următor.


 6. După ce confirmaţi cele de mai sus, faceţi clic pe [Next] (Următorul) în Firmware Updater (Aplicaţie de actualizare firmware). Figura 1 apare în Firmware Updater (Aplicaţie de actualizare firmware) iar Figura 2 apare pe ecranul LCD al camerei.
  Notă:Din acest moment, nu opriţi camera înainte ca actualizarea software-ului de sistem să se fi încheiat.

  Figura 1


  Figura 2


 7. Faceţi clic pe Next (Următorul) în fereastra Firmware Updater (Program de actualizare software a sistemului). Versiunea curentă şi versiunea de după actualizare apar în partea din stânga jos a ecranului. Dacă versiunea software de sistem curentă este 3.20 sau mai recentă, actualizarea nu este necesară. În acest caz, opriţi conexiunea USB şi faceţi clic pe Finish (Terminare), opriţi camera, scoateţi acumulatorul şi/sau adaptorul c.a., reintroduceţi acumulatorul sau reconectaţi adaptorul c.a. şi porniţi camera.

  Update is required  Update is not required


 8. Faceţi clic pe de pe bara de sarcini din colţul din dreapta jos al ecranului computerului pentru a întrerupe conexiunea USB.
  Notă: Nu deconectaţi cablul USB chiar dacă aţi întrerupt conexiunea USB pe computer cu operaţiunea de mai sus. Dacă nu apare pe bara de sarcini, Treceţi la pasul următor. 9. Apăsaţi pe centrul rotiţei de control pentru executare.
  Notă: Ecranul se stinge atunci când apăsaţi centrul rotiţei de comandă. Treceţi la pasul următor. 10. Faceţi clic pe [Next] (Următorul) din Firmware Updater (Aplicaţie de actualizare firmware). 11. După resetare, se verifică reconectarea camerei şi apare ecranul de mai jos. Faceţi clic pe [Run] (Executare) pentru a porni actualizarea. Bara de progres apare în timpul actualizării (acest proces va dura aproximativ 15 minute).
  Notă: Nu opriţi camera şi nu deconectaţi cablul USB în niciun moment în timpul actualizării.


 12. După finalizarea actualizării, camera va reporni automat. Repornirea poate necesita câteva minute.Asiguraţi-vă că este pornită camera şi aşteptaţi până când apare din nou ecranul LCD. Faceţi clic pe [Finish] (Terminare) atunci când apare afişajul pe ecranul LCD.


  Notă:După repornirea automată a camerei, aceasta poate afişa un ecran de restaurare. Cât timp este afişat, nu deconectaţi cablul USB. După finalizarea restaurării, camera se poate stinge automat. Dar actualizarea este finalizată.
 13. Click on the task tray at the lower right corner of the computer screen to stop the USB connection.
  Note: If is not displayed on the task tray, Please proceed to the next step.

 14. Disconnect the USB cable.

Verificaţi dacă versiunea software de sistem a camerei dumneavoastră este Ver 3.20.

 1. Pe cameră, selectaţi Menu (Meniu) --> sub-pagina 6 din Setup (Configurare) --> Version (Versiune).
 2. Versiunea software de sistem este afişată după cum se ilustrează mai jos.