Despre această descărcare

Vă mulţumim pentru interesul dumneavoastră continuu faţă de produsele Sony.

Sony este o companie implicată permanent în asigurarea calităţii şi satisfacerii clientului şi, prin urmare, oferă o actualizare a firmware-ului pentru DSLR-A380. Vă rugăm să consultaţi secţiunea "Proceduri de descărcare şi de instalare" din cadrul prezentului document, pentru informaţii privind modul de descărcare şi de instalare a actualizării firmware-ului.

După citirea informaţiilor despre firmware, vă rugăm să executaţi clic pe "Accept" [Acceptare] pentru a începe descărcarea firmware-ului aferent modelului camerei dumneavoastră.

Despre această descărcare

Data lansării
 • 05/11/2009
Modele aplicabile
 • DSLR-A380
Versiune firmware aplicabilă
 • Ver. 1.00
Îmbunătăţiri faţă de versiunile anterioare ale firmware-ului

Atunci când [Metering mode] [Mod de măsurare] este setat la modurile de măsurare [Center weighted] [Central ponderală] sau [Spot] [Punctuală], expunerea va fi blocată în momentul în care este confirmată focalizarea. (În momentul fotografierii în modul AF).

Pregătire

Verificaţi versiunea firmware-ului, urmând instrucţiunile de mai jos:

Dacă versiunea firmware-ului este deja Ver.1.10, nu este necesară actualizarea acestuia.

 1. Cuplaţi comutatorul de alimentare a camerei video în poziţia ON [Activare]
 2. Apăsaţi butonul MENU [Meniu] pentru a afişa meniul
 3. Selectaţi Tab 3 [Secţiunea 3] a Setup Menu [Meniu de configurare], utilizând butoanele orizontale ale butonului de comandă
 4. Selectaţi "Version" [Versiune], apăsând butonul jos al butonului de comandă 5. Apăsaţi centrul butonului de comandă
 6. Versiunea firmware-ului va fi afişată pe monitorul LCD 7. Apăsaţi centrul butonului de comandă pentru a închide afişarea versiunii

Cerinţe de sistem

 • Windows® 8
  Windows® 7
 • Sursa de alimentare pentru camera
  Un acumulator reîncarcabil, complet încarcat, NP-FH50 sau, adaptorul de c.a. AC-PW10AM (comercializat separat)
  Poate fi efectuată o actualizare doar atunci când nivelul acumulatorului este de minim trei pictograme care reprezintă capacitatea rămasă. Vă recomandăm să utilizaţi un acumulator încărcat suficient sau ACPW10AM (comercializat separat).
 • Cablu USB furnizat împreună cu camera
  Cablul va fi necesar în cazul în care calculatorul dumneavoastră nu este echipat cu un slot de card corespunzător suportului de înregistrare.

  Operaţiile nu sunt garantate în cazul în care utilizaţi un cablu USB disponibil în comerţ.
 • Suport de înregistrare
  Unul dintre următoarele suporturi de înregistrare: Memory Stick PRO Duo sau card de memorie Memory Stick PRO-HG Duo SD sau card de memorie SDHC

  Vă rugăm să formataţi în prealabil suportul de înregistrare pe cameră. Înainte de formatare, vă rugăm să realizaţi o copie de rezervă a datelor pe suportul de înregistrare. 

Instalare

 • Pasul 1 - Descărcaţi actualizarea firmware-ului în calculatorul dumneavoastră  • Asiguraţi-vă că pe calculator nu rulează niciun alt program în afară de browser-ul de Internet.
  • Trebuie să acceptaţi termenii Acordului de licenţă pentru utilizatorul final, din partea de jos a paginii. După citirea acordului, executaţi clic pe "Accept" [Acceptare]. În acel moment, va fi afişată o fereastră.
  • Executaţi clic pe legătura "Download it" [Descărcare] corespunzătoare sistemului dumneavoastră de operare.
  • Salvaţi fişierul pe desktop-ul calculatorului dumneavoastră (recomandat).

 • Pasul 2 - Extrageţi fişierul descărcat.  Executaţi dublu-clic pe fişierul descărcat, pentru a-l extrage. În funcţie de sistemul dumneavoastră de operare, este posibil ca fişierul să fie extras în mod automat după descărcare.  Această figură ilustrează un caz de descărcare a fişierului de actualizare pentru DSLR-A380 (For Windows ®) . Denumirea fişierului de actualizare pentru DSLR-A230 este DSCA230V110.exe, iar pentru DSLR-A380 este DSCA380V110.exe.

  Dupa decomprimare, trebuie sa fie creat urmatorul fisier:
  (*) În functie de calculator, este posibil ca extensia (*.APP) să nu fie afişată.
  (*) Deoarece acest fişier este firmware pentru cameră, nu este necesară deschiderea sa.
 • Pasul 3 - Copiaţi fişierul de actualizare pe suportul de înregistrare (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / Card de memorie SD / Card de memorie SDHC)  • Pregătiţi suportul de înregistrare (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / Card de memorie SD / Card de memorie SDHC) care urmează să fie utilizat pentru actualizare.
   Formataţi suportul de înregistrare pe cameră.

   Note:

   • Este posibil ca actualizarea firmware-ului să nu înceapă dacă nu este formatat suportul de înregistrare.
   • Vă rugăm să reţineţi faptul că toate datele, inclusiv imaginile protejate, vor fi şterse prin formatare şi nu vor mai putea fi restabilite.

   Modul de formatare a suportului de înregistrare:

   1. Întrerupeţi alimentarea camerei, după care introduceţi suportul de înregistrare pregătit în cameră. Asiguraţi-vă că întrerupătorul cardului de memorie se află în partea laterală a suportului introdus.   2. Glisaţi comutatorul POWER [Pornire], în poziţia ON [Activare].
   3. Apăsaţi butonul MENU [Meniu] pentru a afişa meniul, selectaţi meniul -1 de redare cu ajutorul butoanelor de comandă.
   4. Selectaţi "Format" [Formatare] din meniul-1 de redare cu ajutorul selectorului multiplu, după care apăsaţi butonul central al selectorului multiplu.
   5. Este afişată fereastra de confirmare. Selectaţi [OK] cu ajutorul selectorului multiplu, după care apăsaţi butonul central al selectorului multiplu.
   6. După ce este finalizată formatarea, apăsaţi butonul MENU [Meniu] pentru a dezactiva meniul.

  • Copiaţi fişierul de actualizare pe suportul de înregistrare
   Copiaţi fişierul de actualizare (DSCAxxx.APP) pe suportul de înregistrare formatat (Memory Stick Pro Duo / Card de memorie SD).
  • În cazul în care calculatorul dumneavoastră are un slot de card corespunzător pentru suportul de înregistrare.

   • Introduceţi suportul de înregistrare formatat împreună cu camera, în slotul de card al calculatorului dumneavoastră.
   • Copiaţi fişierul de actualizare decomprimat (DSCAxxx.APP) în folderul rădăcină al suportului de înregistrare.    Notă: suportul de înregistrare TREBUIE mai întâi formatat cu camera. Vă rugăm să creaţi o copie de rezervă a datelor dumneavoastră înainte de formatare, deoarece toate datele vor fi şterse (inclusiv imaginile protejate) în timpul procesului de formatare şi nu pot fi restabilite.

   • În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are un slot de card compatibil cu Memory Stick Duo:

    Înainte de a copia fişierul, verificaţi conexiunea USB.
    • Introduceţi acumulatorul în cameră (sau conectaţi adaptorul de c.a. AC-PW10AM)
    • Introduceţi un suport de înregistrare formatat în cameră (asiguraţi-vă că suportul de înregistrare este formatat cu camera, nu cu calculatorul).
    • Glisaţi comutatorul POWER [Pornire], în poziţia On [Activare].
    • Apăsaţi butonul MENU [Meniu] pentru a afişa 3 al meniului Setup [Configurare], utilizând butonul de comandă.
    • Verificaţi dacă este setată "conexiunea USB" la "Mass Storage".    • Conectaţi camera şi calculatorul cu ajutorul cablului USB.    • Selectaţi fişierul de actualizare decomprimat (DSCAxxx.APP) şi copiaţi fişierul din calculator în folderul rădăcină al suportului de înregistrare din cameră.    • În momentul în care este finalizată copierea fişierului, ştergeţi conexiunea USB.
 • Pasul 4 - Actualizaţi firmware-ul camerei.  Important: În momentul efectuării actualizării firmware-ului, utilizaţi un acumulator reîncărcabil NP-FH50 complet încărcat sau adaptorul de c.a. AC-PW10AM (comercializat separat).
  Nu îndepărtaţi bateria sau adaptorul de c.a. în timpul procesului de actualizare a firmware-ului; în caz contrar, camera poate fi deteriorată permanent.

  1. Întrerupeţi alimentarea camerei, după care introduceţi suportul de înregistrare pregătit în cameră. Asiguraţi-vă că întrerupătorul cardului de memorie se află în partea laterală a suportului introdus.  2. Apăsaţi butonul MENU [Meniu] şi cuplaţi alimentarea în poziţia ON [Activare] în timp ce apăsaţi încă butonul MENU [Meniu].

  3. În momentul în care apare fereastra de confirmare, utilizaţi butonul de comandă pentru a selecta "OK", după care apăsaţi centrul butonului de comandă pentru a confirma selecţia.   Dacă nu este afişată fereastra de confirmare pe monitorul LCD:

   • Dacă suportul de înregistrare nu este formatat, este posibil ca actualizarea firmware-ului să nu pornească.
   • Vă rugăm să vă asiguraţi că fişierul de actualizare (DSCAxxx.app) se află în folderul rădăcină al suportului de înregistrare.
  4. Procedura de actualizare va începe, iar următorul ecran va fi afişat.  5. Opriţi camera doar după ce este finalizată procedura de actualizare. (Actualizarea va dura aproximativ 30 secunde)
  6. Atunci când este finalizată actualizarea firmware-ului, va fi afişat următorul ecran. Deoarece camera va reporni automat după aproximativ 10 secunde, vă rugăm să aşteptaţi repornirea camerei.  7. După repornirea camerei, opriţi camera şi scoateţi suportul de înregistrare. După care, verificaţi dacă versiunea firmware-ului camerei a fost actualizată în mod corect.
 • Pasul 5 - Verificaţi versiunea firmware-ului.
  1. Cuplaţi comutatorul de alimentare a camerei video în poziţia ON [Activare]
  2. Apăsaţi butonul MENU [Meniu] pentru a afişa meniul
  3. Selectaţi Tab 3 [Secţiunea 3] a Setup Menu [Meniu de configurare], utilizând butoanele orizontale ale butonului de comandă
  4. Selectaţi "Version" [Versiune], apăsând butonul jos al butonului de comandă  5. Apăsaţi centrul butonului de comandă
  6. Versiunea firmware-ului va fi afişată pe monitorul LCD: Confirmaţi faptul că versiunea este "Ver.1.10"  7. Apăsaţi centrul butonului de comandă pentru a închide afişarea versiunii

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • /DSCA380V110.exe