Despre această descărcare

Despre această modernizare :

Acest utilitar actualizează firmware-ul BDV-IT1000 la versiunea 010 şi oferă următoarele avantaje:

Îmbunătăţiri faţă de versiunea 006 a firmware-ului:

 • Îmbunătăţeşte compatibilitatea BD-Java pentru a creşte interactivitatea cu unele BD-ROM-uri.
 • Îmbunătăţeşte performanţele BD-Live pentru a creşte interactivitatea.

Avertisment:

 • Acest utilitar este destinat exclusiv utilizării împreună cu BDV-IT1000, comercializat în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.
 • Vă rugăm să urmăriţi cu atenţie instrucţiunile fişierului UPDATE_BDV1000_VER010.EXE. Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la întreruperea procesului UPDATE_BDV1000_VER010.EXE şi este posibil ca sistemul Home Theatre să nu mai răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.
 • Nu opriţi sistemul Home Theatre şi nu îl deconectaţi de la priza de curent electric. Sistemul Home Theatre nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii în cazul pierderii alimentării în timpul instalării actualizării firmware-ului UPDATE_BDV1000_VER010.EXE.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • UPDATE_BDV1000_VER010.EXE

Dimensiune fişier

 • -

Pregătire

Există două proceduri pentru efectuarea actualizării firmware-ului BDV-IT1000:

 • Actualizarea prin reţea:
  • Operarea actualizării prin reţea este directă, deci se recomandă insistent să utilizaţi această metodă de actualizare.
  • Va trebui să conectaţi sistemul BDV-IT1000 la sursa dumneavoastră de Internet cu ajutorul unui cablu Ethernet.
 • Crearea unui disc de actualizare pentru a fi introdus în sistemul dumneavoastră BDV-IT1000.
  • Utilizaţi un disc CD-R nou, care poate fi înregistrat, pentru a inscripţiona actualizarea firmware-ului. Este posibil ca sistemul Home Theatre să nu citească în mod corect un disc murdar sau un disc cu zgârieturi.
  • Aveţi nevoie de un calculator echipat cu unitate de scriere a CD-urilor şi cu software de scriere a acestora.
  • Fişierul descărcat va crea o imagine ISO. O imagine ISO (.iso) este o imagine de disc a unui sistem de fişiere ISO 9660.
  • Majoritatea utilitarelor pentru crearea de CD-uri pot scrie fişiere ISO pe un disc. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi fişierele de asistenţă ale software-ului dumneavoastră de creare a CD-urilor.
   NU UTILIZAŢI UN CD-RW. Este recomandat insistent un disc CD-R.

Verificaţi versiunea firmware-ului sistemului Home Theatre:

 • Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat sistemul Home Theatre BDV-IT1000.
 • Porniţi sistemul Home Theatre BDV-IT1000.
 • Dacă sistemul Home Theatre începe redarea unui disc, apăsaţi butonul "STOP" şi, înainte de a continua, aşteptaţi până când ecranul albastru Sony Blu-ray Disc™ este afişat pe televizor.
 • La "xross media bar™" (XMB™), utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a evidenţia "Setup" [Configurare]> "System Settings" [Setări de sistem], după care apăsaţi butonul ENTER.
 • Utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a evidenţia "System Information" [Informaţii despre sistem], după care apăsaţi butonul ENTER.
 • Utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a selecta "System Information" [Informaţii despre sistem], după care apăsaţi butonul ENTER.
 • Versiunea firmware-ului instalată în prezent în sistemul BDV-IT1000 va fi listată ca în exemplul de mai jos, pe ecranul televizorului:

  VERSIUNE SOFTWARE XX.X.006

  Dacă numărul versiunii este 010 sau superior, nu este necesară instalarea acestei actualizări a firmware-ului.

Operarea actualizării prin reţea este directă, deci se recomandă insistent să utilizaţi metoda de actualizare prin reţea pentru a actualiza firmware-ul BDV-IT1000.

Dacă nu puteţi conecta BDV-IT1000 la sursa dumneavoastră de Internet, vă rugăm să utilizaţi metoda "discului de actualizare" din secţiunea de mai jos.

 • Vă rugăm citiţi toate informaţiile de mai jos cu atenţie înainte de a descărca şi instala orice fişier. Nerespectarea instrucţiunilor poate face ca sistemul Home Theatre BD/DVD să nu mai răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.
 • Pentru a utiliza această metodă de actualizare, este necesar să aveţi conectat în mod corespunzător sistemul Home Theatre la o conexiune de Internet activă.
 • Pentru a efectua actualizarea firmware-ului, este necesar să aveţi conectat în mod corespunzător sistemul Home Theatre la un televizor compatibil.

Procesul de actualizare a firmware-ului durează de obicei aproximativ 15 - 30 minute, în funcţie de configuraţia sistemului şi de conexiunea la reţea.

 1. Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat sistemul Home Theatre BD/DVD.
 2. Conectaţi terminalul LAN de pe sistemul Home Theatre la sursa dumneavoastră de Internet cu ajutorul unui cablu Ethernet.
 3. Porniţi sistemul Home Theatre BD/DVD.
 4. Dacă există un disc în sistem, vă rugăm să-l extrageţi.
 5. La xross media bar® (XMB®), utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a selecta Setup - Network Update [Selectare - Actualizare prin reţea], după care apăsaţi butonul ENTER.
 6. Este afişat mesajul Perform version update? [Efectuaţi actualizarea versiunii?]. 7. Selectaţi OK, după care apăsaţi butonul ENTER .
 8. Începe procesul de descărcare şi este afişat ecranul de descărcare.
  DOWNLOAD */9 [Descărcare */9]("*" se modifică de la "0" la "9," indicând evoluţia) este afişat pe ecranul televizorului şi pe afişajul frontal al sistemului. 9. După procesul de descărcare, începe actualizarea şi este afişat UPDATE [Actualizare] pe afişajul panoului frontal al sistemului Home Theatre.
 10. În momentul actualizării:
  UPDATE */9 [Actualizare */9]("*" se modifică de la "0" la "9," indicând evoluţia) este afişat pe afişajul panoului frontal.
 11. Actualizarea firmware-ului este finalizată atunci când este afişat COMPLETE! [Finalizat!] pe afişajul panoului frontal al sistemului Home Theatre.
  Nu operaţi sau opriţi sistemul decât după afişarea acestui mesaj. Dacă procedaţi altfel, este posibil ca sistemul Home Theatre BD/DVD să nu răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.
 12. Sistemul Home Theatre BD/DVD se va opri în mod automat.
 13. Porniţi sistemul Home Theatre BD/DVD.
 14. Verificaţi versiunea de firmware:Posibile probleme legate de actualizarea prin reţea

"SYSTEM ERR" sau "UPDATE NG" apare pe afişajul panoului frontal al sistemului Home Theatre.

 1. Decuplaţi, după care recuplaţi cablul de alimentare cu c.a..
 2. Porniţi sistemul Home Theatre BD/DVD.
 3. Vă rugăm să executaţi din nou procedura de actualizare prin reţea.
 4. Dacă simptomul nu se îmbunătăţeşte după re-actualizare, vă rugăm să contactaţi Sony.

În momentul rulării actualizării prin reţea, televizorul afişează "Connection status cannot be confirmed" [Starea conexiunii nu poate fi confirmată] şi nu puteţi actualiza firmware-ul.

Problema poate fi de la conexiunea la reţea. Verificaţi dacă setările de reţea ale sistemului Home Theatre sunt corespunzătoare.

 1. Verificaţi dacă este introdus cablul LAN în conector.
 2. Verificaţi setarea de reţea şi confirmaţi dacă sistemul Home Theatre BD/DVD are propria adresă IP. Dacă utilizaţi un server proxy, tastaţi adresa IP a serverului proxy pe care îl utilizaţi, în locul denumirii serverului proxy gazdă din câmpul de introducere "Proxy Server" [Server proxy].
 3. După care, vă rugăm să executaţi din nou procedura de actualizare prin reţea.

Alimentarea a fost întreruptă în timpul actualizării.

Reporniţi sistemul Home Theatre BD/DVD. După care, vă rugăm să executaţi din nou procedura de actualizare prin reţea.

Procesul de actualizare prin reţea are două părţi; prima este descărcarea, iar cea de-a doua este actualizarea. Dacă, după finalizarea părţii de descărcare, procesul de actualizare a firmware-ului nu este încă finalizat după ce a rulat timp de peste 30 minute.
Vă rugăm să contactaţi Sony.

Dacă nu puteţi conecta BDV-IT1000 la sursa dumneavoastră de Internet, vă rugăm să utilizaţi metoda de actualizare cu disc.
Dacă aţi actualizat cu succes sistemul BDV-IT1000 cu ajutorul "actualizării în reţea" din secţiunea de mai sus, nu este necesar să aplicaţi această procedură.

 • Vă rugăm urmaţi cu atenţie instrucţiunile de actualizare. Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la întreruperea procesului de actualizare şi este posibil ca sistemul Home Theatre să nu mai răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.
 • Nu opriţi sistemul Home Theatre şi nu îl deconectaţi de la priza de curent electric. Sistemul Home Theatre nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii în cazul pierderii alimentării în timpul instalării actualizării firmware-ului.
 • Utilizaţi un disc CD-R nou, care poate fi înregistrat, pentru a inscripţiona actualizarea firmware-ului. Este posibil ca sistemul Home Theatre să nu citească în mod corect un disc murdar sau un disc cu zgârieturi.
 • Sistem de operare recomandat pentru calculatorul care va descărca actualizarea firmware-ului:
  • Este necesar Microsoft® Windows® 98SE sau o versiune ulterioară.
  • Este recomandat Windows® Vista®, Windows® XP sau Windows® 2000 (Service Pack 4).
 • Aveţi nevoie de un calculator echipat cu unitate de scriere a CD-urilor şi cu software de scriere a acestora.
 • Majoritatea utilitarelor pentru crearea de CD-uri pot scrie fişiere ISO pe un disc. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi fişierele de asistenţă ale software-ului dumneavoastră de creare a CD-urilor.

Procedeu de descărcare:

 1. Descărcaţi fişierul UPDATE_BDV1000_VER010.EXE într-un director temporar sau pentru descărcare (vă rugăm să reţineţi acest director pentru referinţe ulterioare).
 2. Accesaţi directorul în care a fost descărcat fişierul şi verificaţi dacă dimensiunea fişierului UPDATE_BDV1000_VER010.EXE este de 51.284.992 biţi.
 3. Executaţi clic dreapta pe fişierul UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, după care executaţi clic pe "Properties" [Proprietăţi].
 4. În ecranul "UPDATE_BDV1000_VER010.EXE Properties" [Proprietăţi UPDATE_BDV1000_VER010.EXE], verificaţi dacă "Size:" [Dimensiune:] listată este de "49,4 MB (51.284.992 biţi)". 5. Executaţi dublu clic pe fişierul UPDATE_BDV1000_VER010.EXE pentru a începe procesul de extragere a actualizării firmware-ului.
 6. În caseta de dialog UPDATE_BDV1000_VER010.EXE, tastaţi o locaţie sau executaţi clic pe butonul "Browse..." [Răsfoire...] pentru a selecta o locaţie pentru actualizarea necomprimată, după care executaţi clic pe "OK". Fişierul UPDATE_BDV1000_VER010.ISO va fi extras în locaţia specificată.
 7. Utilizaţi opţiunea "Burn Image" [Scriere imagine] a programului dumneavoastră software pentru scrierea CD-urilor în vederea creării discului de actualizare din fişierul UPDATE_BDV1000_VER010.ISO

  Note importante:
  • Asiguraţi-vă că discul este finalizat.
  • Asiguraţi-vă că discul a fost creat corect, fără erori. În cazul în care nu sunteţi sigur/ă, creaţi un nou disc de actualizare.
  • Scrierea discului de actualizare utilizând un software de scriere pachet nu este suportată. (Scrierea pachet este o tehnologie de înregistrare a discului optic, utilizată pentru a permite suporturilor media CD inscriptibile să fie utilizate într-un mod similar unei dischete floppy).
  • Nu creaţi discul de actualizare utilizând un alt proces decât cel descris anterior.

Procedeu de actualizare a firmware-ului:

 • Nu opriţi sistemul Home Theatre şi nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul procesului de actualizare. În caz contrar, sistemul dumneavoastră Home Theatre se va defecta sau va deveni inoperabil şi va necesita reparaţii.
 • Nu apăsaţi niciun buton, cu excepţia celor specificate în instrucţiuni, până la finalizarea actualizării. În caz contrar, sistemul dumneavoastră Home Theatre se va defecta sau va deveni inoperabil şi va necesita reparaţii.
 1. Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat sistemul Home Theatre BD/DVD.
 2. Porniţi sistemul Home Theatre BD/DVD.
 3. Introduceţi discul de actualizare în sistem, după care închideţi sertarul de disc
 4. După ce este încărcat discul, va fi afişat mesajul Perform version update? [Efectuaţi actualizarea versiunii?]. 5. Selectaţi OK, după care apăsaţi butonul ENTER .
 6. Procesul de descărcare este iniţiat şi este afişat "UPDATE" [Actualizare] pe afişajul panoului frontal al sistemului.
 7. În momentul actualizării:
  UPDATE */9 [Actualizare */9]("*" se modifică de la "0" la "9," indicând evoluţia) este afişat pe afişajul panoului frontal. 8. Actualizarea firmware-ului este finalizată atunci când este afişat COMPLETE! [Finalizat!] pe afişajul panoului frontal al sistemului Home Theatre.
  Nu operaţi sau opriţi sistemul decât după afişarea acestui mesaj. Dacă procedaţi altfel, este posibil ca sistemul Home Theatre BD/DVD să nu răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.
 9. Extrageţi discul de actualizare din sistem.
 10. Porniţi sistemul Home Theatre BD/DVD.
 11. Verificaţi versiunea de firmware:Posibile probleme legate de metoda discului de actualizare

"SYS ERR" sau "UPDATE NG" apare pe afişajul panoului frontal al sistemului Home Theatre.

 1. Decuplaţi, după care recuplaţi cablul de alimentare cu c.a..
 2. Porniţi sistemul Home Theatre BD/DVD.
 3. Urmaţi din nou instrucţiunile de actualizare a discului.
 4. Dacă problema continuă, vă rugăm să contactaţi Sony.

"UPDATE" [Actualizare] nu se afişează pe afişajul panoului frontal al sistemului Home Theatre atunci când este introdus discul de actualizare.

Scoateţi discul de actualizare din sistemul Home Theatre şi ştergeţi fişierele de actualizare din calculatorul dumneavoastră. Descărcaţi din nou actualizarea şi urmaţi întreaga procedură de mai sus pentru a crea un nou disc de actualizare, după care instalaţi actualizarea firmware-ului.

Cum pot verifica dacă discul de actualizare a fost scris corect
După crearea discului de actualizare, verificaţi dacă denumirea discului este "BV10-00010" în calculatorul dumneavoastră.

ALIMENTAREA a fost întreruptă în timpul actualizării.
Porniţi sistemul Home Theatre BD/DVD, după care urmaţi din nou instrucţiunile de actualizare cu disc.

Atunci când execut dublu clic pe fişierul de actualizare UPDATE_BDV1000_VER010.EXE pe care l-am descărcat de pe site-ul web de actualizare, fişierul UPDATE_BDV1000_VER010.ISO nu este creat şi este afişat următorul mesaj de eroare: "Win32 Cabinet Self-Extraction" [Extragere automată cabinet Win32].
Este posibil ca descărcarea să fi eşuat. Ştergeţi fişierul descărcat şi descărcaţi din nou fişierul de actualizare.

Actualizarea firmware-ului nu se finalizează, după ce a rulat peste 30 de minute.
Vă rugăm să contactaţi Sony.