Pregătire

Despre această modernizare (24/05/2011) :

Acest utilitar modernizează firmware-ul playerului sistemului Blu-ray Disc/DVD Home Theatre la versiunea 011 şi oferă următoarele beneficii:


 • Îmbunătăţire a capabilităţii de redare BD-ROM

Beneficii oferite de modernizările anterioare şi incluse în versiunea 011:

 • Funcţie de redare cu încetinitorul adăugată la redarea Blu-ray şi DVD.
 • Funcţie de derulare înainte cadru cu cadru adăugată la redarea Blu-ray şi DVD.
 • Îmbunătăţeşte compatibilitatea pentru a creşte interactivitatea cu unele BD-ROM-uri.
 • Îmbunătăţire a capabilităţii de redare BD-ROM

Modele aplicabile:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Vă rugăm să selectaţi metoda pe care doriţi să o utilizaţi pentru a vă actualiza playerul Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System:


 • Modernizare prin reţea:
  • Operarea modernizării prin reţea este directă, deci se recomandă insistent să utilizaţi această metodă de modernizare.
  • Va trebui să conectaţi playerul Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System la sursa dumneavoastră de Internet cu ajutorul unui cablu Ethernet.

Executaţi clic aici pentru instrucţiuni

Executaţi clic aici pentru instrucţiuni

Modernizare prin reţea:

bdp
 • Vă rugăm să citiţi toate informaţiile de mai jos cu atenţie înainte de a descărca şi instala orice fişier. Nerespectarea instrucţiunilor poate face ca playerul să nu mai răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.
 • Acest utilitar este este destinat doar utilizării cu playere Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System vândute în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.
 • Pentru a utiliza această metodă de modernizare, este necesar să aveţi conectat în mod corespunzător playerul la o conexiune de Internet activă.
 • Pentru a efectua modernizarea firmware-ului, este necesar să aveţi conectat în mod corespunzător playerul la un televizor compatibil.
 • Procesul de modernizare a firmware-ului durează de obicei aproximativ 15 - 30 minute, în funcţie de configuraţia sistemului şi de conexiunea la reţea.

Instrucţiuni:

 • Înainte de a începe:
 1. Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat playerul de discuri Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 2. Conectaţi terminalul LAN de pe playerul de discuri Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System la sursa dumneavoastră de Internet cu ajutorul unui cablu Ethernet.
 3. Porniţi playerul de discuri Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 4. Dacă există un disc în player, vă rugăm să-l extrageţi.
 • Efectuarea modernizării:
 1. La meniul xross media bar™, utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a selecta Setup - Network Update [Selectare - Actualizare prin reţea], după care apăsaţi butonul ENTER.
 2. Este afişat mesajul Perform version update? [Efectuaţi actualizarea versiunii?] pe televizor.
 3. Selectaţi "OK", după care apăsaţi butonul ENTER.
 4. Procesul de descărcare începe, iar ecranul de descărcare este afişat pe televizor.
 5. În timpul descărcării, mesajul "*/9" este afişat pe televizor şi pe afişajul panoului frontal al playerului.

  Notă: "*" se modifică de la "0" la "9," indicând progresul descărcării.
 6. După finalizarea descărcării, modernizarea începe, iar "UPDATING" se afişează pe afişajul panoului frontal al playerului.
 7. În timpul instalării modernizării, "UPDATING" se afişează pe afişajul panoului frontal al playerului.
 8. Modernizarea firmware-ului este finalizată atunci când se afişează "COMPLETE" [Terminare] pe afişajul panoului frontal al playerului.

  AVERTISMENT!! Nu operaţi sau opriţi playerul decât după afişarea acestui mesaj. În caz contrar, este posibil ca playerul de discuri Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System să nu răspundă la comenzi şi să necesite reparaţii.
 9. Playerul de discuri Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System se va opri automat.
 10. Porniţi playerul de discuri Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System.
 11. Verificaţi versiunea curentă de firmware pentru a confirma faptul că modernizarea a fost instalată cu succes.

  Notă: Dacă ultimele trei cifre ale numărului versiunii sunt 011, modernizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Posibile probleme legate de actualizarea prin reţea

Mesajele "UPDATE" (Actualizare) şi "INCOMPLETE " (Incomplet) sunt afişate alternativ pe afişajul panoului frontal.

 1. Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul de alimentare.
 2. Porniţi sistemul Blu-ray Disc / DVD Home Theatre.
 3. Vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare prin reţea.
 4. Dacă simptomul nu se îmbunătăţeşte după re-modernizare, vă rugăm să contactaţi Sony.


În momentul rulării modernizării prin reţea, televizorul afişează "Connection status cannot be confirmed" [Starea conexiunii nu poate fi confirmată] şi nu puteţi moderniza firmware-ul.

Problema poate fi de la conexiunea la reţea. Verificaţi dacă setările de reţea ale sistemului Blu-ray Disc/DVD Home Theatre sunt corespunzătoare.

 1. Verificaţi dacă este introdus cablul LAN în conector.
 2. Verificaţi setarea de reţea şi confirmaţi dacă sistemul Blu-ray Disc/DVD Home Theatre are propria adresă IP. Dacă utilizaţi un server proxy, tastaţi adresa IP a serverului proxy pe care îl utilizaţi, în locul denumirii serverului proxy gazdă din câmpul de introducere "Proxy Server" [Server proxy].
 3. După care, vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare prin reţea.


Alimentarea a fost întreruptă în timpul actualizării.

Porniţi din nou sistemul. După care, vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare prin reţea.Când sistemul Blu-ray Disc/DVD Home Theatre este pornit după efectuarea modernizării, mesajul "WELCOME" (Bun-venit) este afişat în mod constant pe afişajul panoului frontal.

Vă rugăm să contactaţi Sony.Modernizarea firmware-ului (Aceasta nu este descărcare) nu se încheie, după ce a rulat peste 30 de minute.

 1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent electric, apoi reconectaţi-l după câteva minute.
 2. Porniţi sistemul Blu-ray Disc / DVD Home Theatre.
 3. Vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare în reţea.
 4. Dacă simptomul nu se îmbunătăţeşte după re-modernizare, vă rugăm să contactaţi Sony.


Sistemul nu redă semnal 3D după actualizarea 3D chiar dacă sistemul este conectat la un televizor compatibil 3D.


Conectaţi televizorul compatibil 3D prin conexiune HDMI.
Efectuaţi următoarele:

 1. Apăsaţi "HOME" (Pagină de bază).
  Se va afişa meniul home (pagină de bază) pe ecranul televizorului.
 2. Apăsaţi pentru a selecta "Setup" [Configurare].
 3. Apăsaţi pentru a selecta "Screen Settings" (Setări ecran), apoi apăsaţi Enter.
 4. Apăsaţi pentru a selecta "Output Video Format" (Redare format video), apoi apăsaţi Enter.
 5. Apăsaţi pentru a selecta "HDMI", apoi apăsaţi Enter.
 6. Selectaţi "Auto" şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Crearea unui disc de modernizare care va fi introdus în playerul dumneavoastră Blu-ray Disc / DVD Home Theatre System

Dacă aţi modernizat cu succes sistemul Blu-ray utilizând "Network upgrade" (Modernizare prin reţea) nu trebuie să aplicaţi această procedură.

Modele aplicabile:

 • BDV-E300
 • BDV-E800W
 • BDV-E801
 • BDV-Z7

Dacă acesta nu este modelul dumneavoastră de sistem BD , vă rugăm să executaţi clic aici pentru a selecta modelul corect.

Avertisment:

 • Acest utilitar este destinat doar utilizării cu Sistemul Blu-ray Disc/DVD Home Theatre vândut în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.
 • Vă rugăm urmaţi cu atenţie instrucţiunile de modernizare. Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la întreruperea procesului de modernizare, iar sistemul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii.
 • Nu opriţi sistemul şi nu îl deconectaţi de la priza de curent electric. Sistemul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii în cazul pierderii alimentării în timpul instalării modernizării firmware-ului.
 • Sistemul dumneavoastră Blu-ray Disc / DVD Home Theatre va fi resetat la setările predefinite din fabrică. După instalarea modernizării, va trebui să vă reconfiguraţi sistemul.
 • Utilizaţi un disc CD-R nou, care poate fi înregistrat, pentru a inscripţiona modernizarea firmware-ului. Este posibil ca sistemul să nu citească în mod corect un disc murdar sau un disc cu zgârieturi.
 • Sistem de operare recomandat pentru calculatorul care va descărca modernizarea firmware-ului:
  • Se recomandă Windows® Vista®, Windows® XP, sau Windows® 7
 • Aveţi nevoie de un calculator prevăzut cu o unitate de scriere CD.

Verificaţi versiunea firmware-ului sistemului Home Theatre:

 • Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat sistemul Home Theatre BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • Porniţi sistemul Home Theatre BDV-E300/E800W/E801/Z7.
 • Dacă sistemul Home Theatre începe redarea unui disc, apăsaţi butonul "STOP" şi, înainte de a continua, aşteptaţi până când ecranul albastru Sony Blu-ray Disc™ este afişat pe televizor.
 • La "xross media bar™" (XMB™), utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a evidenţia "Setup" [Configurare]> "System Settings" [Setări de sistem], după care apăsaţi butonul ENTER.
 • Utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a evidenţia "System Information" [Informaţii despre sistem], după care apăsaţi butonul ENTER.
 • Versiunea firmware-ului instalată în prezent în sistemul BDV-E300/E800W/E801/Z7 va fi listată ca în exemplul de mai jos, pe ecranul televizorului:

  VERSIUNE SOFTWARE XX.X.006

  Dacă numărul versiunii este 011 sau superior, nu este necesară instalarea acestei actualizări a firmware-ului.

Procedeu de descărcare :

 1. Descărcaţi fişierul UPDATA_13x011.ZIP într-un director temporar sau pentru descărcare (vă rugăm să reţineţi acest director pentru referinţe ulterioare).
 2. Accesaţi directorul în care a fost descărcat fişierul şi verificaţi dacă dimensiunea fişierului UPDATA_13x011.ZIP este de 48,165,706 biţi.
 3. Executaţi clic dreapta pe fişierul UPDATA_13x011.ZIP, după care executaţi clic pe "Properties" [Proprietăţi].
 4. Pe ecranul " UPDATA_13x011.ZIP Properties" [Proprietăţi UPDATA_13x011.ZIP], verificaţi dacă "Size:" [Dimensiune:] listată este de "45.9 MB (48,165,706 biţi)". 5. Extrageţi fişierul UPDATA_13x011.ZIP în locaţia aleasă.
 6. Fişierele extrase vor fi denumite "BD13-VUD.BIN" şi "SONY_VUP.ID"
 7. Pentru a crea discul de modernizare a firmware-ului, scrieţi fişierele decomprimate ("BD13-VUD.BIN" şi "SONY_VUP.ID") în rădăcina unui disc CD-R. (evitaţi utilizarea formatului ISO9660 dacă folosiţi un software de scriere).

Note importante:

 • La utilizarea unui software de scriere DVD/CD, vă rugăm să selectaţi formatul UDF.
 • Asiguraţi-vă că discul este finalizat.
 • Asiguraţi-vă că discul a fost creat corect, fără erori. În cazul în care nu sunteţi sigur/ă, creaţi un nou disc de modernizare.
 • Utilizarea formatului ISO9660 poate avea ca rezultat un disc de modernizare scris incorect.
 • Nu creaţi discul de modernizare utilizând un alt proces decât cel descris anterior.

Procedeu de modernizare a firmware-ului:

 • Avertisment:

  - Nu opriţi sistemul şi nu îl deconectaţi de la priza de alimentare în timpul procesului de modernizare. În caz contrar, sistemul se poate defecta sau va deveni inoperabil şi va necesita reparaţii.

  - Nu apăsaţi niciun buton, cu excepţia celor specificate în instrucţiuni, până la finalizarea modernizării. În caz contrar, sistemul se poate defecta sau va deveni inoperabil şi va necesita reparaţii.
 1. Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat sistemul Home Theatre BD/DVD.
 2. Porniţi sistemul Home Theatre BD/DVD.
 3. Introduceţi discul de actualizare în sistem, după care închideţi sertarul de disc
 4. După ce este încărcat discul, va fi afişat mesajul Perform version update? [Efectuaţi actualizarea versiunii?]. 5. Selectaţi OK, după care apăsaţi butonul ENTER .
 6. Procesul de descărcare este iniţiat şi este afişat "UPDATE" [Actualizare] pe afişajul panoului frontal al sistemului.
 7. În momentul actualizării:
  UPDATE */9 [Actualizare */9]("*" se modifică de la "0" la "9," indicând evoluţia) este afişat pe afişajul panoului frontal. 8. Actualizarea firmware-ului este finalizată atunci când este afişat COMPLETE! [Finalizat!] pe afişajul panoului frontal al sistemului Home Theatre.
  Nu operaţi sau opriţi sistemul decât după afişarea acestui mesaj. Dacă procedaţi altfel, este posibil ca sistemul Home Theatre BD/DVD să nu răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.
 9. Extrageţi discul de actualizare din sistem.
 10. Porniţi sistemul Home Theatre BD/DVD.
 11. Verificaţi versiunea de firmware:Posibile probleme legate de metoda discului de modernizare

"SYS ERR" sau "UPDATE NG" apare pe afişajul panoului frontal al sistemului Home Theatre.

 1. Deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul de alimentare.
 2. Porniţi sistemul Blu-ray Disc / DVD Home Theatre.
 3. Dacă simptomul nu se îmbunătăţeşte după re-modernizare, scoateţi discul de modernizare din sistem şi ştergeţi fişierele de modernizare din calculatorul dumneavoastră.
 4. Descărcaţi din nou modernizarea şi urmaţi întreaga procedură de mai sus pentru a crea un nou disc de modernizare, după care instalaţi modernizarea firmware-ului.
 5. Dacă problema continuă, vă rugăm să contactaţi Sony.


"UPDATE" (Actualizare) nu se afişează pe afişajul panoului frontal al sistemului atunci când este introdus discul de modernizare.

Scoateţi discul de modernizare din sistem şi ştergeţi fişierele de modernizare din calculatorul dumneavoastră. Descărcaţi din nou modernizarea şi urmaţi întreaga procedură de mai sus pentru a crea un nou disc de modernizare, după care instalaţi modernizarea firmware-ului.ALIMENTAREA a fost întreruptă în timpul actualizării.

Reporniţi sistemul, păstrând discul de modernizare în sertar. Modernizarea trebuie să repornească automat.Fişierul de modernizare UPDATA_13x011.ZIP descărcat de pe site-ul web nu poate fi extras.

Este posibil ca descărcarea să fi eşuat. Ştergeţi fişierul descărcat şi descărcaţi din nou fişierul de modernizare.Modernizarea firmware-ului nu se finalizează, după ce a rulat peste 30 de minute.

 1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priza de curent electric, apoi reconectaţi-l după câteva minute.
 2. Porniţi sistemul Blu-ray Disc / DVD Home Theatre.
 3. Vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare în reţea.
 4. Dacă simptomul nu se îmbunătăţeşte după re-modernizare, vă rugăm să contactaţi Sony.