Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt aplicabile pentru următoarele modele de playere Blu-ray:

 • BDP-S370 / S373

Despre această descărcare

Actualizarea este simplă şi cu cea mai nouă versiune de firmware puteţi obţine şi mai multe de la playerul dumneavoastră Blu-ray.

 • Nume: Actualizarea firmware-ului playerului Blu-ray la versiunea M03.R.804
 • Data lansării: 07/01/2015
 • Beneficii şi îmbunătăţiri:
  • Îmbunătăţiţi securitatea de criptare
 • Restricţii: destinat doar utilizării cu playere Blu-ray vândute în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Cerinţe de sistem

Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un model nou de player Blu-ray. Dacă numărul versiunii este M03.R.804 sau ulterior, actualizarea nu este necesară.

Dacă nu sunteţi siguri, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat playerul Blu-ray. Aşadar, dacă playerul este conectat la mufa HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Porniţi playerul Blu-ray. Dacă începe redarea unui disc, apăsaţi STOP şi aşteptaţi până când vedeţi meniul XrossMediaBar (XMB™).
 3. Din XrossMediaBar TM, selectaţi Setup > System Settings (Configurare > Setări de sistem), după care selectaţi ENTER utilizând tastele cu săgeţi de pe telecomandă.
 4. Evidenţiaţi Quick Start Mode (Mod de pornire rapidă) şi confirmaţi setarea la OFF (Dezactivare). Este posibil ca actualizarea să nu reuşească dacă este selectat "ON" (Activare).
 5. Evidenţiaţi System Information (Informaţii despre sistem) şi selectaţi ENTER.
 6. Pe ecranul televizorului, numărul versiunii de firmware arată astfel:
  "Versiunea software M03.R.804" - dacă numărul versiunii este M03.R.804 sau ulterior, aveţi deja cea mai recentă versiune firmware.

Instalare

Există 2 modalităţi simple de actualiza firmware-ul pe playerul Blu-ray:

 1. Sony - Echipamente audio-video pentru uz casnic Descărcări pentru actualizarea softurilor de sistem  

  Operaţia de modernizare prin reţea este directă, deci se recomandă insistent să utilizaţi această metodă pentru a moderniza firmware-ul playerului Blu-ray.

  • Vă rugăm să citiţi toate informaţiile de mai jos cu atenţie înainte de a descărca şi instala orice fişier. Nerespectarea instrucţiunilor poate face ca playerul să nu mai răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.
  • Acest utilitar este este destinat doar utilizării cu playere Blu-ray vândute în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.
  • Pentru a utiliza această metodă de modernizare, este necesar să aveţi conectat în mod corespunzător playerul la o conexiune de Internet activă.
  • Pentru a efectua modernizarea firmware-ului, este necesar să aveţi conectat în mod corespunzător playerul la un televizor compatibil.
  • Procesul de modernizare a firmware-ului durează de obicei aproximativ 15 - 30 minute, în funcţie de configuraţia sistemului şi de conexiunea la reţea.

  Instrucţiuni:

  • Înainte de a începe:
  1. Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat playerul de discuri Blu-ray.
  2. Conectaţi terminalul LAN de pe playerul de discuri Blu-ray la sursa dumneavoastră de Internet cu ajutorul unui cablu Ethernet.
  3. Porniţi playerul de discuri Blu-ray.
  4. Dacă există un disc în player, vă rugăm să-l extrageţi.
  • Efectuarea modernizării:
  1. La meniul xross media bar®, utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a selecta Setup - Network Update [Selectare - Actualizare prin reţea], după care apăsaţi butonul ENTER.
  2. Este afişat mesajul Perform version update? [Efectuaţi actualizarea versiunii?] pe televizor.
  3. Selectaţi "OK", după care apăsaţi butonul ENTER.
  4. Procesul de descărcare începe, iar ecranul de descărcare este afişat pe televizor.
  5. În timpul descărcării, mesajul "DL */9" este afişat pe televizor şi pe afişajul panoului frontal al playerului.Notă: "*" se modifică de la "0" la "9," indicând progresul descărcării.
  6. După finalizarea descărcării, modernizarea începe, iar "VUP" se afişează pe afişajul panoului frontal al playerului.
  7. În timpul instalării modernizării, "VUP */9" se afişează pe afişajul panoului frontal al playerului.Notă: "*" se modifică de la "0" la "9," indicând progresul modernizării.
  8. Modernizarea firmware-ului este finalizată atunci când se afişează "FINISH" [Terminare] pe afişajul panoului frontal al playerului.AVERTISMENT!! Nu operaţi sau opriţi playerul decât după afişarea acestui mesaj. În caz contrar, este posibil ca playerul de discuri Blu-Ray să nu răspundă la comenzi şi să necesite reparaţii.
  9. Playerul de discuri Blu-Ray se va opri automat.
  10. Porniţi playerul de discuri Blu-ray.
  11. Verificaţi versiunea curentă de firmware pentru a confirma faptul că modernizarea a fost instalată cu succes.Notă: Dacă ultimele trei cifre ale numărului versiunii sunt 804, modernizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

  Posibile probleme legate de modernizarea prin reţea  "SYS ERR" sau "VUP NG" apare pe afişajul panoului frontal al playerului.

  1. Apăsaţi lung butonul "POWER" [Pornire] timp de câteva secunde, până când aparatul se opreşte.
  2. Porniţi playerul de discuri Blu-ray.
  3. Vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare în reţea.
  4. Dacă simptomul nu se îmbunătăţeşte după re-modernizare, vă rugăm să contactaţi Sony.


  În momentul rulării modernizării prin reţea, televizorul afişează "Connection status cannot be confirmed" [Starea conexiunii nu poate fi confirmată] şi nu puteţi moderniza firmware-ul.

  Problema poate fi de la conexiunea la reţea. Verificaţi dacă setările de reţea ale playerului de discuri Blu-ray sunt corespunzătoare.

  1. Verificaţi dacă este introdus cablul LAN în conector.
  2. Verificaţi setarea de reţea şi confirmaţi dacă playerul de discuri Blu-ray are propria adresă IP. Dacă utilizaţi un server proxy, tastaţi adresa IP a serverului proxy pe care îl utilizaţi, în locul denumirii serverului proxy gazdă din câmpul de introducere "Proxy Server" [Server proxy].
  3. După care, vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare prin reţea.


  Alimentarea a fost întreruptă în timpul actualizării.

  Porniţi din nou playerul. După aceea, vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare prin reţea.  Atunci când playerul este pornit, după efectuarea modernizării, este afişat în mod constant mesajul "WELCOME" [Bine aţi venit!] sau "WAIT" [Aşteptaţi] pe afişajul panoului frontal.

  Vă rugăm să contactaţi Sony.  Modernizarea firmware-ului (Aceasta nu este descărcare) nu se încheie, după ce a rulat peste 30 de minute.

  Vă rugăm să contactaţi Sony.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • UPDATA_M03R804.ZIP

Dimensiune fişier

 • -