Modele aplicabile

 • BDP-CX7000ES

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri:

Acest utilitar actualizează firmware-ul playerului Blu-ray Disc™ la versiunea 020 şi oferă următoarele avantaje:

 • Îmbunătăţeşte compatibilitatea pentru a creşte interactivitatea cu unele BD-ROM-uri

Pregătire

Verificaţi versiunea de firmware a playerului:

 • Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat playerul Blu-ray Disc™.
 • Porniţi playerul Blu-ray Disc™.
 • Utilizaţi tastele săgeată de pe telecomandă pentru a selecta "Setup" - "System Settings" [Configurare - Setări de sistem], după care apăsaţi butonul ENTER (aflat în centrul tastelor săgeată).
 • Utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a selecta "System Information" (Informaţii despre sistem), după care apăsaţi butonul ENTER (aflat în centrul tastelor săgeată).
 • Versiunea firmware-ului instalată în prezent în playerul Blu-ray Disc™ va fi listată ca în exemplul de mai jos pe ecranul televizorului:

  Versiune Software xx.x.xxx

  Dacă ultimele trei cifre ale numărului versiunii sunt 020 sau mai mari, nu este necesară instalarea acestei actualizări a firmware-ului.

 • Actualizarea prin reţea:
  • Operarea actualizării prin reţea este directă, deci se recomandă insistent să utilizaţi această metodă de actualizare.
  • Va trebui să conectaţi playerul Blu-ray Disc™ la sursa dumneavoastră de Internet cu ajutorul unui cablu Ethernet.

Executaţi clic pentru a consulta instrucţiunile

Executaţi clic pentru a consulta instrucţiunile

Updating over the internet 

Operaţia de modernizare prin reţea este directă, deci se recomandă insistent să utilizaţi această metodă pentru a moderniza firmware-ul playerului Blu-ray.

 • Vă rugăm să citiţi toate informaţiile de mai jos cu atenţie înainte de a descărca şi instala orice fişier. Nerespectarea instrucţiunilor poate face ca playerul să nu mai răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.
 • Acest utilitar este este destinat doar utilizării cu playere Blu-ray vândute în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.
 • Pentru a utiliza această metodă de modernizare, este necesar să aveţi conectat în mod corespunzător playerul la o conexiune de Internet activă.
 • Pentru a efectua modernizarea firmware-ului, este necesar să aveţi conectat în mod corespunzător playerul la un televizor compatibil.
 • Procesul de modernizare a firmware-ului durează de obicei aproximativ 15 - 30 minute, în funcţie de configuraţia sistemului şi de conexiunea la reţea.

Instrucţiuni:

 • Înainte de a începe:
 1. Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat playerul de discuri Blu-ray.
 2. Conectaţi terminalul LAN de pe playerul de discuri Blu-ray la sursa dumneavoastră de Internet cu ajutorul unui cablu Ethernet.
 3. Porniţi playerul de discuri Blu-ray.
 • Efectuarea modernizării:
 1. La meniul Home, utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a selecta Setup - Network Update [Selectare - Actualizare prin reţea], după care apăsaţi butonul ENTER.
 2. Este afişat mesajul Perform version update? [Efectuaţi actualizarea versiunii?] pe televizor.
 3. Selectaţi "OK", după care apăsaţi butonul ENTER.
 4. Procesul de descărcare începe, iar ecranul de descărcare este afişat pe televizor.
 5. În timpul descărcării, mesajul "DOWNLOAD */9" este afişat pe televizor şi pe afişajul panoului frontal al playerului.
  Notă: "*" se modifică de la "0" la "9," indicând progresul descărcării.
 6. După finalizarea descărcării, modernizarea începe, iar "VERSION UP" se afişează pe afişajul panoului frontal al playerului.
 7. În timpul instalării modernizării, "VERSION UP */9" se afişează pe afişajul panoului frontal al playerului.
  Notă: "*" se modifică de la "0" la "9," indicând progresul modernizării.
 8. Modernizarea firmware-ului este finalizată atunci când se afişează "FINISH" [Terminare] pe afişajul panoului frontal al playerului.
  AVERTISMENT!! Nu operaţi sau opriţi playerul decât după afişarea acestui mesaj. În caz contrar, este posibil ca playerul de discuri Blu-Ray să nu răspundă la comenzi şi să necesite reparaţii.
 9. Playerul de discuri Blu-Ray se va opri automat.
 10. Porniţi playerul de discuri Blu-ray.
 11. Verificaţi versiunea curentă de firmware pentru a confirma faptul că modernizarea a fost instalată cu succes.
  Notă: Dacă ultimele trei cifre ale numărului versiunii sunt 020, modernizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Posibile probleme legate de modernizarea prin reţea

"SYSTEM ERROR" sau "VERSION UP NG" apare pe afişajul panoului frontal al playerului.

 1. Apăsaţi lung butonul "POWER" [Pornire] timp de câteva secunde, până când aparatul se opreşte.
 2. Porniţi playerul de discuri Blu-ray.
 3. Vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare în reţea.
 4. Dacă simptomul nu se îmbunătăţeşte după re-modernizare, vă rugăm să contactaţi Sony.


La executarea actualizării prin reţea, televizorul afişează un mesaj de eroare şi nu puteţi efectua actualizarea firmware-ului.

Problema poate fi de la conexiunea la reţea. Verificaţi dacă setările de reţea ale playerului de discuri Blu-ray sunt corespunzătoare.

 1. Verificaţi dacă este introdus cablul LAN în conector.
 2. Verificaţi setarea de reţea şi confirmaţi dacă playerul de discuri Blu-ray are propria adresă IP. Dacă utilizaţi un server proxy, tastaţi adresa IP a serverului proxy pe care îl utilizaţi, în locul denumirii serverului proxy gazdă din câmpul de introducere "Proxy Server" [Server proxy].
 3. După care, vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare prin reţea.


Alimentarea a fost întreruptă în timpul actualizării.

Porniţi din nou playerul. După aceea, vă rugăm să executaţi din nou procedura de modernizare prin reţea.Modernizarea firmware-ului (Aceasta nu este descărcare) nu se încheie, după ce a rulat peste 30 de minute.

Vă rugăm să contactaţi Sony.

Update using a recordable CD-R and your PC

Dacă aţi actualizat cu succes playerul Blu-ray Disc™ utilizând "Network update" (Actualizare prin reţea) nu trebuie să aplicaţi această procedură.

Avertisment:

 • Acest utilitar este destinat doar utilizării cu playere Blu-ray Disc™ vândute în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.
 • Vă rugăm urmaţi cu atenţie instrucţiunile de actualizare. Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la întreruperea procesului de actualizare, iar playerul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii.
 • Nu opriţi playerul şi nu îl deconectaţi de la priza de curent electric. Playerul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii în cazul pierderii alimentării în timpul instalării actualizării firmware-ului.
 • Utilizaţi un disc CD-R nou, care poate fi înregistrat, pentru a inscripţiona actualizarea firmware-ului. Este posibil ca playerul să nu citească în mod corect un disc murdar sau un disc cu zgârieturi.
 • Sistem de operare recomandat pentru calculatorul care va descărca actualizarea firmware-ului:
  • Windows® Vista®, Windows® XP sau Windows® 7, Se recomandă Mac OS X 10.6.3 .
 • Aveţi nevoie de un calculator prevăzut cu o unitate de scriere CD.

Procedeu de descărcare :

 1. Descărcaţi fişierul UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE într-un director temporar sau pentru descărcare (vă rugăm să reţineţi acest director pentru referinţe ulterioare).
 2. Accesaţi directorul în care a fost descărcat fişierul şi verificaţi dacă dimensiunea fişierului UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE este de 47.269.888 biţi.
 3. Executaţi clic dreapta pe fişierul UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE, după care executaţi clic pe "Properties" [Proprietăţi].
 4. În ecranul "UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE Properties" [Proprietăţi UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE], verificaţi dacă "Size:" [Dimensiune:] listată este de "45,0 MB (47.269.888 biţi)". 5. Executaţi dublu clic pe fişierul UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE pentru a începe procesul de extragere a actualizării firmware-ului.
 6. În caseta de dialog UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE, tastaţi o locaţie sau executaţi clic pe butonul "Browse..." [Răsfoire...] pentru a selecta o locaţie pentru actualizarea necomprimată, după care executaţi clic pe "OK". Fişierul UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO va fi extras în locaţia specificată.
 7. Pentru a crea discul de modernizare a firmware-ului, scrieţi fişierul decomprimat ("UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO") în rădăcina unui disc CD-R. (evitaţi utilizarea formatului ISO9660 dacă folosiţi un software de scriere).

  Nu creaţi un disc de date. Pentru ca discul de actualizare să funcţioneze, trebuie să îl creaţi utilizând opţiunea "Burn Image" (Scriere imagine) a software-ului dumneavoastră de scriere CD.

Note importante:

 • Asiguraţi-vă că discul este finalizat.
 • Asiguraţi-vă că discul a fost creat corect, fără erori. În cazul în care nu sunteţi sigur/ă, creaţi un nou disc de actualizare.
 • Utilizarea formatului ISO9660 poate avea ca rezultat un disc de actualizare scris incorect.
 • Nu creaţi discul de actualizare utilizând un alt proces decât cel descris anterior.

Procedeu de actualizare a firmware-ului:

 • Avertisment:

  - Nu opriţi playerul şi nu îl deconectaţi de la priza de alimentare în timpul procesului de actualizare. În caz contrar, playerul se poate defecta sau va deveni inoperabil şi va necesita reparaţii.

  - Nu apăsaţi niciun buton, cu excepţia celor specificate în instrucţiuni, până la finalizarea actualizării. În caz contrar, playerul se poate defecta sau va deveni inoperabil şi va necesita reparaţii.
 • Înainte de a începe:
 1. Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat playerul Blu-ray Disc™.
 2. Porniţi playerul Blu-ray Disc™.
 3. Apăsaţi butonul OPEN/CLOSE (Deschidere/Închidere) de pe telecomandă sau de pe panoul frontal pentru a deschide capacul frontal.
 4. Introduceţi discul de actualizare şi apăsaţi butonul OPEN/CLOSE (Deschidere/Închidere) de pe telecomandă sau de pe panoul frontal pentru a închide capacul frontal.
 • Efectuarea actualizării:
 1. Utilizaţi tastele săgeată de pe telecomandă pentru a selecta discul de actualizare în "Other Discs" (Alte discuri) din pictogramele Category (Categorie) ("Video" sau "Music" (Muzică) sau "Photo" (Fotografii)) şi apăsaţi butonul "ENTER" (aflat în centrul tastelor săgeată).
 2. După ce este încărcat discul, va fi afişat mesajul "Perform version update?" [Efectuaţi actualizarea versiunii?] pe televizor.
 3. Utilizaţi tastele săgeată de pe telecomandă pentru a selecta "OK", după care apăsaţi butonul "ENTER" (aflat în centrul tastelor săgeată).
 4. Actualizarea este iniţiată şi este afişat "VERSION UP */9" (Versiune până la */9) pe afişajul panoului frontal al playerului.
  Notă: "*" se modifică de la "0" la "9," indicând progresul actualizării.
 5. Actualizarea firmware-ului este finalizată atunci când se afişează "FINISH" [Terminare] pe afişajul panoului frontal al playerului.
  Nu operaţi sau opriţi playerul decât după afişarea acestui mesaj. În caz contrar, este posibil ca playerul dumneavoastră să nu răspundă la comenzi şi să necesite reparaţii.
 6. Playerul Blu-ray Disc™ se va opri automat.
 7. Porniţi playerul Blu-ray Disc™.
 8. Extrageţi discul de actualizare din player.
 9. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este 020, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Posibile probleme legate de metoda discului de actualizare

Mesajele "SYSTEM ERROR" (Eroare de sistem) sau "VERSION UP NG" apar pe afişajul panoului frontal al playerului.

 1. Apăsaţi lung butonul "POWER" [Pornire] timp de câteva secunde, până când aparatul se opreşte.
 2. Porniţi playerul.
 3. Urmaţi din nou instrucţiunile de actualizare a discului.
 4. Dacă problema continuă, vă rugăm să contactaţi Sony.


Discul de actualizare nu apare în "Other Discs" (Alte discuri) din meniul HOME atunci când este introdus discul.

Scoateţi discul de actualizare din player şi ştergeţi fişierele de actualizare din calculatorul dumneavoastră. Descărcaţi din nou actualizarea şi urmaţi întreaga procedură de mai sus pentru a crea un nou disc de actualizare, după care instalaţi actualizarea firmware-ului.Atunci când execut dublu clic pe fişierul de actualizare UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.EXE pe care l-am descărcat de pe site-ul web de actualizare, fişierul UPDATE_BDPCX7000ES_VER020.ISO nu este creat şi este afişat următorul mesaj de eroare: "Win32 Cabinet Self-Extraction" [Extragere automată cabinet Win32].

Este posibil ca descărcarea să fi eşuat. Ştergeţi fişierul descărcat şi descărcaţi din nou fişierul de actualizare.Actualizarea firmware-ului nu se finalizează, după ce a rulat peste 30 de minute.

Vă rugăm să contactaţi Sony.