Despre această descărcare

Actualizarea este simplă, iar cu cea mai nouă versiune de firmware puteţi obţine şi mai multe de la televizorul dumneavoastră.

 • Data lansării: 05/04/2013
 • Nume: sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.zip
 • Modele aplicabile:
  • KDL-40BX440
  • KDL-32BX340
 • Beneficii şi îmbunătăţiri: Acest software elimină porţiunea inutilă de banner care apare la schimbarea programului.
 • Restricţii: destinat utilizării doar cu televizoarele comercializate în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Cerinţe de sistem

Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un model nou de televizor Bravia.

Dacă nu sunteţi siguri, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi apăsaţi butonul HOME (Pagina de bază) de pe telecomandă pentru a afişa meniul meniul.
 2. Navigaţi la opţiunea "Settings" (Setări) şi apăsaţi OK pentru a selecta.
 3. Navigaţi la opţiunea "Set-up" (Configurare) şi apăsaţi OK pentru a selecta.
 4. NavigaţI la „Suport produs” şi selectaţi.
 5. Numărul versiunii este afişat pe linia de jos.
 6. Confirmaţi numărul versiunii.
 7. Dacă numărul de versiune afişat pe linia de jos este 4.03 , televizorul dumneavoastră a fost actualizat corect.

Instalare

Urmaţi paşii simpli de mai jos pentru a actualiza firmware-ul televizorului: După actualizare, vor fi păstrate toate setările dumneavoastră personale de pe televizor.

Sunt necesare următoarele

 • un calculator cu acces la Internet
 • un stick de memorie USB
 • un televizor compatibil

Modul de asigurare a unei desfăşurări corecte a actualizării

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este realizată corect de prima dată:

 • Respectaţi instrucţiunile cu atenţie, în caz contrar televizorul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii.
 • Nu opriţi televizorul - sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare - în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane, în afară de cele menţionate în instrucţiuni.
 1. Vă rugăm să citiţi şi să acceptaţi termenii şi condiţiile de mai jos şi să executaţi clic pe download file (Descărcare fişier).
 2. Când vi se solicită acest lucru, salvaţi fişierul pe Desktop. După finalizarea descărcării fişierului de actualizare, verificaţi dacă mărimea acestuia este de 12,860,263 biţi. Pentru a face acest lucru, executaţi clic-dreapta pe fişier, selectaţi Properties (Proprietăţi) şi verificaţi mărimea în caseta tab General (Generalităţi).
 3. Deschideţi Windows Explorer, localizaţi fişierul descărcat sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure.zip, şi decomprimați-l. Un folder denumit sony_tvupdate_2012_aepv4_03_eu_pad_walkure va fi acum creat pe hard disk-ul local.
 4. Deschideţi folderul şi localizaţi fişierul cu numele: sony_tvupdate_2012_[AEPV4.03]_eu_pad_walkure.pkg
 5. Copiaţi folderul pe dispozitivul USB.

Descărcaţi fişierul de actualizare

Înainte de a instala actualizarea, va trebui să descărcaţi fişierul de actualizare de pe Internet şi să îl salvaţi pe un stick USB

Instalaţi actualizarea

După descărcarea fişierului de actualizare, îl puteţi instala pe televizor. Trebuie doar să urmaţi paşii simpli de mai jos.

 1. Porniţi televizorul .
 2. Introduceţi dispozitivul USB conţinând fişierul de actualizare "sony_tvupdate_2012_[AEPV4.03]_eu_pad_walkure.pkg " în slotul USB al televizorului. 3. Apăsaţi tasta "HOME" (Pagina de bază) pentru a intra în meniul principal.
 4. Selectaţi "Settings --> Set up --> USB System Update" (Setări > Configurare > Actualizare sistem USB).
 5. La întrebarea "Do you want to start system update now?" (Doriţi să începeţi actualizarea sistemului acum?", apăsaţi [OK].
 6. Pentru un moment scurt, este afişat mesajul "Scanning" (Scanare)
 7. Apoi este afişat mesajul de mai jos. Confirmaţi apăsând [OK]. 8. Actualizarea va începe şi va dura între 1 şi 2 minute, fiind indicată de o bară de progres pe ecran şi de două LED-uri care iluminează intermitent (în portocaliu şi roşu).

 9. Imediat ce actualizarea este finalizată, va fi afişat mesajul de mai jos: 10. Un LED verde va lumina intermitent din nou, iar televizorul porneşte automat.
 11. Deconectaţi dispozitivul USB.
 12. Verificaţi dacă actualizarea a reuşit urmând paşii din Trebuie să efectuez actualizarea? - Dacă numărul de versiune este 4.03, televizorul dumneavoastră a fost actualizat corect.

Întrebări şi răspunsuri

Aveţi nevoie de mai multe informaţii? Consultaţi secţiunea de Întrebări frecvente privind actualizarea firmware-ului prin Internet

Întrebări frecvente şi soluţionarea problemelor

Setările mele personale vor fi şterse după actualizare?
Nu, toate setările dumneavoastră personale vor fi păstrate.

Pot instala o versiune mai veche a firmware-ului?
Pentru a păstra performanţele optime ale televizorului dumneavoastră, instalarea unei versiuni de firmware mai vechi nu este posibilă.

În timpul procesului de actualizare televizorul se opreşte
Este normal ca televizorul să se repornească în timpul procesului de actualizare. Va fi necesar un interval de timp mai lung pentru repornirea televizorului în timpul instalării noului firmware.

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului televizorului utilizând Internetul.

Indicatoarele PIC OFF/TIMER (Fără imagine/Temporizator), STANDBY şi POWER (Pornire) luminează intermitent în galben, roşu şi verde. Vă rugăm urmaţi procedeul de mai jos:

 1. Verificaţi dacă dispozitivul dumneavoastră USB nu este defect şi reluaţi procesul de descărcare.
 2. Opriţi televizorul apăsând butonul POWER (Pornire) de pe televizor.
 3. Apăsaţi butonul POWER (Pornire) din nou şi reluaţi procesul de instalare.