Despre această descărcare

Despre această modernizare (04/07/2011)

Acest fişier actualizează firmware-ul televizorului dumneavoastră la versiunea 1.11 şi oferă următoarele beneficii:

Îmbunătăţiri în această versiune

 • Acest software îmbunătăţeşte performanţa aparatului şi recepţia anumitor servicii regionale.

Modele aplicabile

 • KDL-32BX301
 • KDL-37BX401

Avertisment

 • Vă rugăm urmaţi cu atenţie instrucţiunile de actualizare. Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la întreruperea procesului de actualizare, iar televizorul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii.
 • Nu opriţi televizorul şi nu îl deconectaţi de la priza de curent electric. Pierderea tensiunii de alimentare în timpul actualizării firmware-ului poate face ca televizorul să nu mai răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.
 • Asiguraţi-vă că descărcaţi o actualizare de firmware TV care este adecvată pentru televizorul dumneavoastră verificând indicaţia de ţară în partea de sus a acestei pagini. Firmware-ul de televizor poate fi diferit pentru fiecare ţară.

Întrebări uzuale

 • Cum pot verifica versiunea de firmware a televizorului meu?
  1. Porniţi televizorul şi apăsaţi butonul HOME (Pagina de bază) de pe telecomandă pentru a afişa meniul meniul.
  2. Navigaţi la opţiunea "Settings" (Setări) şi apăsaţi OK pentru a selecta.
  3. Navigaţi la opţiunea "Set-up" (Configurare) şi apăsaţi OK pentru a selecta.
  4. Navigaţi la opţiunea "Product information" (Informaţii produs) şi apăsaţi OK pentru a selecta.
 • Setările mele personale vor fi şterse după actualizare?
  • Toate setările utilizatorului vor fi păstrate.
 • Pot instala o versiune mai veche a firmware-ului?
  • Instalarea unui firmware mai vechi nu poate asigura păstrarea parametrilor optimi de operare a televizorului dumneavoastră.
 • Este posibil ca televizorul să se oprească în timpul procesului de actualizare?
  • Este normal ca televizorul să se repornească în timpul procesului de actualizare. Este posibil să observaţi că este necesar un interval de timp mai lung decât în mod normal pentru repornirea televizorului dumneavoastră în timpul instalării noului firmware.

Instalare

 1. Trebuie să acceptaţi declaraţia de neasumare a răspunderii de mai jos, înainte de descărcarea fişierului.
  • Vă rugăm să citiţi toate informaţiile de mai jos cu atenţie înainte de a descărca şi instala orice fişier. Nerespectarea instrucţiunilor poate face ca televizorul să nu mai răspundă la comenzi sau să necesite reparaţii.
  • După ce aţi acceptat declaraţia de neasumare a răspunderii, salvaţi fişierul de actualizare sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg pe desktopul calculatorului dumneavoastră.

 2. După finalizarea descărcării fişierului de actualizare, verificaţi dacă mărimea acestuia este de 6.263.184 biţi.
  • Pentru a face acest lucru, executaţi clic-dreapta pe fişier, selectaţi "properties" (proprietăţi) şi verificaţi dacă fila tab "General" (Informaţii generale) afişează informaţiile corecte privind dimensiunea.  • Dacă informaţiile de mărime afişate pe calculatorul dumneavoastră sunt diferite, ştergeţi fişierul descărcat, curăţaţi memoria cache a browser-ului de Internet şi descărcaţi din nou fişierul.
 3. Deschideţi Windows explorer (Explorator Windows).
  • Copiaţi fişierul sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg în rădăcina dispozitivului dumneavoastră USB.

 4. Note importante:
  • Dispozitivul de stocare USB trebuie reformatat la sistemul de fişier FAT32 înainte de a copia fişierul de actualizare pe acesta.
  • Asiguraţi-vă că dispuneţi de suficient spaţiu pe dispozitivul USB.
  • Actualizarea nu va fi efectuată dacă numele fişierului este modificat.

Procedeu de actualizare a firmware-ului

 1. Porniţi televizorul .

 2. Introduceţi dispozitivul USB conţinând fişierul de actualizare "sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg" în slotul USB al televizorului. 3. Apăsaţi tasta "MENU" pentru a intra în meniul principal.

 4. Selectaţi "Settings --> Set up --> USB System Update" (Setări > Configurare > Actualizare sistem USB).

 5. La întrebarea "Do you want to start system update now?" (Doriţi să începeţi actualizarea sistemului acum?", apăsaţi [OK].

 6. Pentru un moment scurt, este afişat mesajul "Scanning" (Scanare)

 7. Apoi este afişat mesajul de mai jos. Confirmaţi apăsând [OK]. 8. Actualizarea va începe şi va dura între 1 şi 2 minute, fiind indicată de o bară de progres pe ecran şi de două LED-uri verzi care iluminează intermitent.

 9. Imediat ce actualizarea este finalizată, va fi afişat mesajul de mai jos: 10. Un LED verde va lumina intermitent din nou, iar televizorul porneşte automat.

 11. Deconectaţi dispozitivul USB.

 • Cum pot verifica versiunea de firmware a televizorului meu?
  1. Porniţi televizorul şi apăsaţi butonul HOME (Pagina de bază) de pe telecomandă pentru a afişa meniul meniul.
  2. Navigaţi la opţiunea "Settings" (Setări) şi apăsaţi OK pentru a selecta.
  3. Navigaţi la opţiunea "Set-up" (Configurare) şi apăsaţi OK pentru a selecta.
  4. Navigaţi la opţiunea "Product information" (Informaţii produs) şi apăsaţi OK pentru a selecta.
  5. Confirmaţi numărul versiunii.
  6. Dacă numărul de versiune afişat pe linia de jos este 1.11.xxx* , televizorul dumneavoastră a fost actualizat corect.

   * "xxx" este doar pentru uz intern. Nu afectează performanţele televizorului dumneavoastră.

Indicatoarele PIC OFF/TIMER (Fără imagine/Temporizator), STANDBY şi POWER (Pornire) luminează intermitent în galben, roşu şi verde. Vă rugăm urmaţi procedeul de mai jos:

 1. Verificaţi dacă dispozitivul dumneavoastră USB nu este defect şi reluaţi procesul de descărcare.
 2. Opriţi televizorul apăsând butonul POWER (Pornire) de pe televizor.
 3. Apăsaţi butonul POWER (Pornire) din nou şi reluaţi procesul de instalare.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • sony_tvupdate_2010_1110_eu_ibz.pkg

Dimensiune fişier

 • -