Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt destinate următoarelor modele:

 • NW-A100TPS
 • NW-A105
 • NW-A105HN
 • NW-A106HN
 • NW-ZX507

IMPORTANT: Acest fişier este destinat utilizării numai cu modelele identificate. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Adaugă compatibilitatea pentru DSEE Ultimate (la utilizarea player-ului Music (Muzică))
 • Permite ajustarea sunetului în timpul utilizării ieşirii Bluetooth
 • Oferă actualizări de securitate (nivelul de securitate afişat în meniul Settings (Setări) va fi disponibil din septembrie 2020)
 • Îmbunătăţeşte funcţii generale
Note:
 • După actualizare s-ar putea afişa ecranul Permissions (Permisiuni). Dacă se întâmplă acest lucru, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
 • Când DSEE Ultimate este activat, durata de utilizare a bateriilor ar putea fi mai scurtă decât atunci când este activat DSEE HX.
IMPORTANT:
 • Pentru a îmbunătăţi stabilitatea conexiunii, va trebui să actualizaţi atât software-ul Music Center for PC, cât şi firmware-ul dispozitivului Walkman® la versiunile cele mai recente. Dacă niciunul nu este actualizat la cea mai recentă versiune, există posibilitatea ca software-ul Music Center for PC şi dispozitivul Walkman să nu se conecteze în mod corect.
 • Data şi ora trebuie să fie setate corect pe dispozitivul Walkman, în caz contrar fiind posibil ca notificarea legată de actualizare să nu apară. Dacă nu sunt corecte, setaţi data şi ora manual.

Beneficiile anterioare şi îmbunătăţiri

De asemenea, în această actualizare mai sunt incluse și următoarele beneficii și îmbunătăţiri.

 • Oferă actualizări de securitate (nivelul de securitate afişat în meniul Settings (Setări) va fi disponibil din august 2020)
 • Adaugă compatibilitate pentru redarea în timp real la înaltă rezoluţie
 • Adaugă o funcţie Bookmarks (Marcaje) în aplicaţia Music Player (Player muzical)
 • Adaugă o funcţie Keyword Search (Căutare cuvânt-cheie) în aplicaţia Music Player (Player muzical)
 • Rezolvă o problemă care cauza încetinirea vitezei de redare în anumit conţinut în format M4A
 • Adaugă funcţia Auto Power Off (Oprire automată) pentru a prelungi durata de utilizare a bateriei
 • Remediază o problemă din cauza căreia, după introducerea cardului SD, se afişa ocazional un mesaj care informa în mod fals că respectivul card era defect
 • Îmbunătăţeşte performanţa generală
 • Îmbunătăţeşte stabilitatea conexiunii cu software-ul Music Center for PC
 • Furnizează o actualizare de securitate
 • Remediază problema afişării de puncte şi linii negre pe ecranul de pornire
 • Remediază problema neafişării corecte a imaginilor panoului de setări rapide
 • Remediază problema neactivării intermitente a funcţiei Wi-Fi
 • Îmbunătăţeşte funcţii generale

Informaţii despre fişier

Versiune fişier

 • Versiune 3.00.07

Data lansării

 • 01-10-2020

Pregătire

Verificaţi versiunea de firmware

Dacă Walkman-ul dvs. a fost deja actualizat la versiunea software 3.00.07, nu trebuie să efectuaţi actualizarea.

 1. Glisaţi ecranul de pornire în sus.
 2. Atingeţi [Settings] – [System] – [About device] (Setări – Sistem – Despre dispozitiv)
 3. Numele modelului şi versiunea software sunt afişate în [Model & hardware] (Model şi hardware), respectiv [Build number] (Număr versiune build).

Înainte de upgrade

 • Asiguraţi-vă că rămâneţi conectat la reţea pe durata actualizării.
 • După actualizare, firmware-ul nu mai poate fi readus la o versiune anterioară.
 • După actualizare, setarea „Wireless playback quality” (Calitate de redare prin wireless) în funcţia Bluetooth poate fi restaurată la valoarea iniţială (pref. conexiune LDAC)
 • Transferaţi toate datele de pe unitate pe computer, deoarece datele care rămân pe unitate s-ar putea pierde în timpul actualizării.
 • Nu putem garanta că melodiile şi datele nu vor fi avariate sau şterse la efectuarea acestei actualizări.
 • În momentul actualizării, unitatea trebuie să aibă aproximativ 2 GB de spaţiu liber. Verificaţi dacă există suficient spaţiu liber.
 • Dacă memoria flash încorporată nu dispune de suficient spaţiu liber, transferaţi toate datele inutile înapoi pe computer, pentru a elibera spaţiu.
 • Asiguraţi-vă că Walkman-ul este în starea de încărcare şi că are peste 60% baterie rămasă.
 • La instalarea acestui fişier, asiguraţi-vă că sunteţi conectat ca Administrator sau ca utilizator cu drepturi de administrator.
 • Costul de comunicare va fi suportat de utilizatori.

Notificare importantă

Pentru clienţii care utilizează Music Center for PC

 • Pentru a îmbunătăţi stabilitatea conexiunii, actualizaţi atât Music Center for PC, cât şi software-ul dispozitivului Walkman la cea mai recentă versiune.
 • Dacă acestea nu sunt actualizate la cea mai recentă versiune, s-ar putea ca dispozitivul dvs. Walkman să nu se poată conecta la Music Center for PC.

Dacă data şi ora Walkman-ului nu sunt setate corect, este posibil ca notificarea legată de actualizare să nu apară. Verificaţi dacă data şi ora au fost setate corect. Dacă nu sunt corecte, setaţi manual data şi ora.

Cum să setaţi data şi ora

 1. Glisaţi ecranul de pornire în sus.
 2. Atingeţi pictograma [Clock] ([Ceas]) pentru a afişa data şi ora curente.
  • Dacă data şi ora sunt corecte, Walkman-ul va afişa notificarea de actualizare. Dacă data şi ora nu sunt corecte, setaţi data şi ora corecte folosind următoarea procedură.
 3. Reveniţi la ecranul de pornire atingând „” (ecranul de pornire de pe bara de navigare) din partea de jos a ecranului.
 4. Glisaţi ecranul de pornire în sus.
 5. Atingeţi elementele de meniu în următoarea ordine.
  [Settings] – [System] – [Date & time] (Setări – Sistem – Data şi ora)
 6. Dacă [Automatic date & time] ([Dată şi oră automate]) este activată, atingeţi [Automatic date & time] ([Dată şi oră automate]). [Set date] ([Setare dată]) şi [Set time] ([Setare oră]) se vor afişa clar sub [Automatic date & time] ([Dată şi oră automate]).
 7. Atingeţi [Set date] ([Setare dată]) şi setaţi data corectă. Apoi atingeţi [OK] pentru a reveni la ecranul [Date & time] ([Data şi ora]).
 8. Atingeţi [Set time] ([Setare oră]) şi setaţi ora corectă. Apoi atingeţi [OK] pentru a reveni la ecranul [Date & time] ([Data şi ora]).
 9. Activaţi [Automatic date & time] ([Dată şi oră automate]).

Descărcare şi instalare

Puteţi face upgrade prin oricare dintre următoarele metode.

 • Actualizare prin Wi-Fi (LAN wireless)
 • Actualizare folosind Music Center for PC

Pasul 1: Instalaţi actualizarea

(1)Actualizare prin Wi-Fi (LAN wireless).

Prin conectarea la internet prin Wi-Fi, puteţi descărca cel mai recent software pe Walkman şi îl puteţi actualiza.
Dacă cel mai recent software este lansat, notificarea de actualizare este afişată pe afişaj atunci când Walkman-ul este conectat la Wi-Fi.

 1. Conectaţi Walkman-ul la o sursă de alimentare.
 2. Activaţi funcţia Wi-Fi pentru conectarea Walkman-ului la internet.
 3. Glisaţi ecranul de pornire în sus.
 4. Atingeţi [Settings] – [System] – [Advanced] – [System updates] (Setări – Sistem – Avansat – Actualizări sistem).
 5. Confirmaţi cu atenţie mesajul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru actualizare.

Notă:
Atunci când încercaţi să actualizaţi software-ul, vi se poate solicita permisiunea de accesare a memoriei. În acest caz, acordaţi permisiunea de accesare a memoriei.

(2)Actualizare folosind Music Center for PC

„Music Center for PC” este o aplicaţie pentru PC pentru gestionarea conţinutului care poate fi utilizat pentru Walkman.
La pornire, „Music Center for PC” se conectează la un server de actualizare prin internet şi verifică automat dacă Walkman-ul are o informare de actualizare.

 1. Dezactivaţi funcţia Wi-Fi pentru a deconecta Walkman-ul de la internet.
 2. Porniţi „Music Center for PC” pe PC.
 3. Conectaţi Walkman-ul la PC.
 4. Apare afişajul „Use USB for” (Utilizare USB pentru) pe ecranul WALKMAN. Atingeţi „File Transfer” (Transfer de fişiere) în afişajul „Use USB for” (Utilizare USB pentru), apoi atingeţi „OK”.
 5. Notificarea de actualizare este afişată pe ecranul PC-ului. Confirmaţi cu atenţie mesajul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru actualizare.

Notă:
Dacă este necesar, activaţi funcţia Wi-Fi pentru conectarea Walkam-ului la internet.

Pasul 2: Verificaţi dacă actualizarea a reuşit

După actualizare, confirmaţi că noua versiune a fost instalată cu succes prin parcurgerea paşilor.

 1. Glisaţi ecranul de pornire al Walkman-ului în sus.
 2. Atingeţi [Settings] – [System] – [About device] (Setări – Sistem – Despre dispozitiv), apoi versiunea software este afişată în [Build number] (Număr versiune build).
 3. Dacă [Build number] (Număr versiune build) este „3.00.07”, actualizarea a fost efectuată cu succes.