Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt destinate următoarelor modele:

 • HT-G700
IMPORTANT: Acest fişier este destinat utilizării numai cu modelele identificate. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • În Apple® Mac OS®, remediază problema emiterii unui sunet de scârţâit sau de clopoţel în semnalul audio Bluetooth®
 • Îmbunătăţeşte securitatea funcţiei Bluetooth
 • Rezolvă o problemă care cauza lipsa sunetului în cazul conexiunii la o consolă PS4™ sau PS4 Pro™
 • Rezolvă o problemă care ar putea afecta funcţionarea sunetului pe YouTube™

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X
NOTE:
 • Operarea nu este garantată pentru toate computerele.
 • Sistemul de operare de mai sus trebuie instalat atunci când computerul este expediat din fabrică. Funcţionarea nu este garantată pentru mediile cu upgrade sau cu pornire multiplă.
 • Mediu recomandat Funcţionarea nu este garantată pentru toate computerele.În plus, nu garantăm funcţionarea în produsele pe care le-aţi instalat pe computerul dvs., produsele cu upgrade, mediile cu pornire multiplă şi mediile cu monitoare multiple.

Sunt necesare următoarele

 • Dispozitiv de stocare USB: Pregătiţi un dispozitiv de stocare USB formatat cu FAT32.
  NOTĂ: Nu utilizaţi alte dispozitive de stocare USB decât cele formatate cu FAT32.
 • Tip USB:USB2.0
 • Capacitate: peste 256 MB
NOTE:
 • Nu se garantează funcţionarea pentru toate dispozitivele de stocare USB.
 • Nu se garantează utilizarea cu adaptorul de conversie şi un hub USB pentru dispozitivul de stocare USB.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Actualizare versiune firmware 1.035 pentru HT-G700

Versiune fişier

 • 1.035

Dimensiune fişier

 • 1.80 MB (1.890.637 biţi)

Data lansării

 • 27-08-2020

Pregătire

Verificaţi versiunea de firmware

Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi o bară de sunet nouă. Dacă numărul versiunii este 1.035 sau mai recent, nu este nevoie să efectuaţi actualizarea.

Dacă nu sunteţi siguri, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi această unitate şi asiguraţi-vă că este într-o stare normală de pornire.
 2. Conectaţi unitatea subwoofer-ului la această unitate.
  Consultaţi Instrucţiunile de utilizare pentru a afla care este modul de conectare a subwoofer-ului la această unitate.
  (Se afişează o versiune de software diferită, în funcţie de starea conectată sau neconectată a subwoofer-ului.
 3. Apăsaţi în ordine butoanele [MENU] ([Meniu]) → [săgeată în jos] → „SYSTEM” (Sistem) şi [ENTER] ([Introducere]) de pe telecomandă.
 4. Ţineţi apăsat [săgeată în jos] pentru a selecta „VERSION” (Versiune) şi apăsaţi butonul [ENTER] ([Introducere]) de pe telecomandă.
 5. Informaţiile despre versiunea acestei unităţi sunt afişate în timp ce derulaţi.
 6. Verificaţi versiunea de software. (În cazul în care versiunea de software nu este cea mai recentă, actualizarea software-ului este necesară)
  Dacă numărul versiunii este 1.035 sau mai mare, aveţi deja cea mai recentă versiune de firmware.

Notificare importantă

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea sistemului dvs. HT-G700.
 • Nu opriţi sistemul HT-G700 sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane în afară de cele menţionate în instrucţiuni.
 • Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul actualizării. Acest lucru poate cauza deteriorarea dispozitivului şi poate necesita reparaţii.
 • În timpul actualizării, orice operaţiune este interzisă până la finalizarea actualizării.

Actualizarea software-ului pentru această unitate se realizează cu un dispozitiv de stocare USB. Pentru detalii, consultaţi următoarea procedură.
NOTĂ: Nu îndepărtaţi cablul de alimentare în timpul actualizării. Acest lucru poate cauza deteriorarea unităţii şi poate necesita reparaţii.

Descărcare şi instalare

În cazul în care computerul dvs. poate fi conectat la internet şi poate fi inscripţionat pe dispozitivul de stocare USB, puteţi utiliza computerul pentru a efectua actualizarea conform paşilor 1 şi 2 de mai jos.

Pasul 1: Utilizaţi computerul pentru a transfera fişierul software-ului actualizat la dispozitivul de stocare USB

 1. Faceţi clic pe butonul [Download] ([Descărcare]). Citiţi şi acceptaţi termenii şi condiţiile, apoi faceţi clic pe butonul [Download] ([Descărcare]). Va începe descărcarea.
 2. Salvaţi fişierul pe desktopul computerului sau în orice altă locaţie, fără a schimba numele fişierului.
 3. Localizaţi fişierul în computerul dumneavoastră, faceţi clic dreapta pe acesta şi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi). Verificaţi dacă dimensiunea este de 1,80 MB (1.890.637 biţi), acest lucru înseamnă că descărcarea s-a realizat cu succes.
  NOTĂ: Dacă dimensiunea este una diferită, s-ar putea ca descărcarea să fi eşuat. Eliminaţi fişierul şi încercaţi din nou descărcarea.
 4. Faceţi dublu clic pe fişierul descărcat şi verificaţi dacă există fişierul „FW_SB1.BIN”.
 5. Selectaţi „Extract all” (Extragere totală). Dacă amplasaţi fişierul de actualizare pe desktopul computerului, selectaţi „Extract” (Extragere) fără a modifica folderul care va fi extins.
 6. Fişierul de extragere se va activa după ce faceţi clic pe „Extract” (Extragere). După finalizarea extragerii se va crea folderul G700_Update. Asiguraţi-vă că există fişierul „FW_SB1.BIN”. Descărcarea este finalizată.
 7. Introduceţi dispozitivul de stocare USB într-un port USB de pe computer. „USB drive” (Unitate USB) apare după ce computerul dvs. detectează un dispozitiv de stocare USB.
 8. Trageţi şi plasaţi fişierul descărcat „FW_SB1.BIN” direct sub dispozitivul de stocare USB.
  NOTĂ: Asiguraţi-vă că îl salvaţi direct sub dispozitivul de stocare USB fără niciun alt fişier.
 9. Confirmaţi că fişierul „FW_SB1.BIN” există pe dispozitivul de stocare USB. Transferul fişierului de actualizare este finalizat. Treceţi la [Step 2: Update the software of this unit] ([Pasul 2: Actualizaţi software-ul acestei unităţi]).

Pasul 2: Actualizaţi software-ul acestei unităţi

 1. Conectaţi cablul de alimentare al acestei unităţi.
 2. Apăsaţi alimentare (alimentare) de pe această unitate sau de pe telecomandă şi aşteptaţi până când afişajul panoului indică intrarea anterioară.
  un exemplu cu televizorul ca afişaj de intrare anterior
  televizor intrare
 3. Verificaţi dacă există un subwoofer conectat.
  NOTĂ: Dacă nu este conectat, conectaţi-l cu această unitate. Consultaţi Instrucţiunile de utilizare pentru a afla care este modul de conectare a subwoofer-ului la această unitate.
 4. Introduceţi dispozitivul de stocare USB pentru actualizarea software-ului în această unitate.
 5. Apăsaţi [MENU] ([Meniu]) → butonul [săgeată în jos] în secvenţă pe telecomandă şi selectaţi „UPDATE” (Actualizare), folosind butonul [ENTER] ([Introducere]) de pe telecomandă.
 6. Selectaţi „START” apăsând butonul [ENTER] ([Introducere]) de pe telecomandă.
 7. Procesul de actualizare va începe, iar afişajul panoului va fi cel de mai jos.
  procent
 8. După ce se afişează „DONE” („Realizat”), această unitate va reporni în mod automat, iar apoi procesul de actualizare va fi finalizat.
  NOTĂ: Actualizarea durează aproximativ 3-10 minute.
 9. Asiguraţi-vă că versiunea de software a fost actualizată la cea mai recentă versiune, consultând procedura „Verificarea versiunii de firmware”.
NOTE:
 • Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul actualizării. Acest lucru poate cauza deteriorarea unităţii şi poate necesita reparaţii.
 • În timpul actualizării, orice operaţiune este interzisă până la finalizarea actualizării.