Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • WI-1000X
 • WH-1000XM2
 • WH-1000XM3

IMPORTANT: Acest fişier este destinat utilizării numai cu modelele identificate. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Îmbunătăţeşte funcţiile de securitate ale software-ului sistemului
 • Îmbunătăţeşte performanţa generală a căştilor

Beneficiile anterioare şi îmbunătăţiri

De asemenea, în această actualizare mai sunt incluse și următoarele beneficii și îmbunătăţiri.

 • Adaugă o funcţie pentru a permite comutarea controlului senzorului tactil între activ şi inactiv (doar pentru WH-1000XM3)
  Notă: Pentru a utiliza această funcţie de control al senzorului tactil, care a fost adăugată, trebuie să aveţi instalată Ver. 6.0.0 (sau ulterioară) a aplicaţiei „Sony | Headphones Connect".
 • Amazon Alexa este acceptată acum
  Notă:
  • Pentru a utiliza Amazon Alexa cu WI-1000X/WH-1000XM2, trebuie să folosiţi aplicaţia „Sony | Headphones Connect” Ver. 4.0.0 sau o versiune ulterioară.
  • Pentru a utiliza Amazon Alexa cu căştile WH-1000XM3, trebuie să folosiţi „Sony | Headphones Connect” Ver. 4.1.0 sau o versiune mai nouă.
 • Selectarea limbii pentru ghidajul vocal este acceptată acum (doar pentru WH-1000XM3)
  Notă: Pentru a schimba limba pentru ghidajul vocal utilizând căştile WH-1000XM3, trebuie să folosiţi aplicaţia „Sony | Headphones Connect” Ver. 4.1.0 sau o versiune mai nouă.
 • Optimizează căştile pentru Asistent Google
 • Alte îmbunătăţiri ale funcţiilor
  IMPORTANT: Instalarea acestui firmware va face căştile compatibile numai cu Google Assistant.
Notă: Google şi Android sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Cerinţe de sistem

 • Un dispozitiv Android (V5.0 sau o versiune ulterioară) sau un dispozitiv iOS (iOS 11.0 sau o versiune ulterioară)
 • O conexiune activă la Internet
 • Trebuie instalată cea mai recentă versiune a aplicaţiei „Sony | Headphones Connect”.
 • Căştile trebuie conectate la dispozitivul Android sau iOS

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Actualizare firmware 4.5.2 pentru WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3

Versiune fişier

 • Versiune 4.5.2

Data lansării

 • 28-05-2020

Pregătire

Verificaţi versiunea de firmware

Puteţi verifica versiunea de firmware după cum urmează.

 1. Lansaţi aplicaţia „Sony | Headphones Connect”.
 2. Conectaţi dispozitivul dvs. WI-1000X/WH-1000XM2/WH-1000XM3 la aplicaţia „Sony | Headphones Connect”.
 3. Atingeţi cele trei puncte (butonul de meniu) din colţul din dreapta sus.

  *Dispozitivul afişat pe ecran depinde de dispozitivul conectat.
 4. Selectaţi versiunea dispozitivului dvs. din meniu. Acest element este afişat numai atunci când dispozitivul este conectat.
 5. Confirmaţi versiunea de firmware WI-1000X/WH-1000XM2/WH-1000XM3.

Notificare importantă

 • NU „încărcaţi bateria” sau „opriţi” în timp ce se descarcă/transferă datele sau se efectuează actualizarea, deoarece căştile pot deveni inutilizabile.
 • NU efectuaţi actualizarea într-un loc în care semnalul Wi-Fi este instabil, cum ar fi:
  - într-un tren/loc în care semnalurile Wi-Fi sunt suprasolicitate
  - lângă un cuptor cu microunde, un telefon fără fir sau alte dispozitive care utilizează undele radio din banda de frecvenţă 2,4 GHz
 • Asiguraţi-vă că ambele dispozitive (dispozitivul Android/iOS şi WI-1000X/WH-1000XM2/WH-1000XM3) sunt încărcate complet.
 • Înainte de a începe actualizarea, deconectaţi toate dispozitivele Bluetooth, cum ar fi dispozitivele portabile sau ceasurile inteligente, de pe dispozitivul dvs. Android/iOS.

Înainte de upgrade

 • După actualizare, firmware-ul nu mai poate fi readus la o versiune anterioară.
 • Finalizarea procesului de actualizare va dura aproximativ 60 de minute. Dimensiunea fişierului este de aproximativ 3,3 MB (WI-1000X/WH-1000XM2), 3,6 MB (WH-1000XM3).
 • Pentru dispozitivele iOS, asiguraţi-vă că dezactivaţi funcţia „Asistent Google” înainte de actualizare.
 • În funcţie de mediul undelor radio şi de dispozitivul dvs. Android/iOS, finalizarea procesului poate dura mai mult timp.

Descărcare şi instalare

Pentru a actualiza aceste căşti, urmaţi procedura de mai jos:
 • Descărcaţi datele de pe server pe dispozitivul iOS sau pe dispozitivul Android.
 • Transferaţi datele de pe dispozitivul iOS sau dispozitivul Android către căşti.
 • Executaţi actualizarea cu căştile.

Pasul 1: Instalaţi actualizarea

 1. Lansaţi aplicaţia „Sony | Headphones Connect”.
 2. Conectaţi dispozitivul dvs. WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3 la aplicaţia „Sony | Headphones Connect”.
  • Dacă nu v-aţi mai conectat niciodată la aplicaţia „Sony | Headphones Connect”, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a conecta căștile la dispozitivul dvs. Android.
  • Dacă nu v-aţi mai conectat înainte la aplicaţia „Sony | Headphones Connect”, selectaţi căştile dvs.
 3. După ce s-a stabilit conexiunea, va fi afişat următorul ecran.
 4. Dacă este disponibilă o actualizare, va fi afişat mesajul „Headphone update is available” (Este disponibilă actualizarea căştilor), şi puteţi apăsa pe „More Info” (Mai multe informaţii).
 5. Verificaţi dacă este afişat mesajul „Version 4.5.2” (Versiunea 4.5.2) şi apăsaţi pe „OK” pentru a începe actualizarea.
 6. După pornirea descărcării, va trece automat la următorul ecran după terminarea descărcării.
  NOTĂ:
  Când este afişat mesajul [Bluetooth Pairing Request] ([Solicitare împerechere Bluetooth]), apăsaţi „Pair” (Împerechere). Actualizarea va fi reluată. (Doar pentru dispozitivele iOS.)
 7. Transferul începe. După finalizarea descărcării, va trece automat la următorul ecran.
 8. Odată pornit transferul, va trece automat la următorul ecran după finalizarea transferului. Acest proces va dura aproximativ un minut.
  NOTĂ:
  Nu încărcaţi bateria sau opriţi căştile în timp ce se descarcă actualizările, se transferă datele sau se efectuează actualizarea, deoarece căştile pot deveni inutilizabile.
  Dacă este afișat un mesaj de deconectare, așteptaţi realizarea reconectării automate.
 9. Când actualizarea software-ului este finalizată, apăsaţi pe „OK”.
  Dacă ecranul nu este afișat, verificaţi dacă s-a efectuat un upgrade al versiunii în pasul următor.

Pasul 2: Verificaţi dacă actualizarea a reuşit

După actualizare, confirmaţi faptul că versiunea nouă a fost instalată cu succes, urmând paşii din secţiunea [Check the firmware version] (Verificaţi versiunea de firmware).

Dacă versiunea firmware afişată este „4.5.2”, upgrade-ul a fost efectuat cu succes.

Întrebări şi răspunsuri

Apare un mesaj de eroare a actualizării.

 1. Apăsaţi pe „OK”.
 2. Reporniţi (opriţi şi porniţi) dispozitivul WI-1000X / WH-1000XM2 / WH-1000XM3.
 3. După aceea, reporniţi aplicaţia „Sony | Headphones Connect” şi actualizaţi din nou

Chiar dacă actualizarea a eşuat în timpul procesului, verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este afişat ca 4.5.2, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes. Dacă nu, încercaţi din nou actualizarea firmware-ului. Puteţi verifica versiunea din setarea aplicaţiei „Sony | Headphones Connect”. Pentru a afla modul în care puteţi verifica versiunea, accesaţi secţiunea „Check the firmware version” (Verificaţi versiunea de firmware) de pe această pagină.