Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt destinate următoarelor modele:
 • PS-HX500

Despre această descărcare

 • Nume: Hi-Res Audio Recorder v1.1.3
 • Data lansării:31-10-2019
 • Această aplicaţie are următoarele caracteristici:
  • Caracteristică nouă pentru Hi-Res Audio Recorder Vers.1.1.3
   Acum sunt acceptate versiunile macOS Mojave(10.14) şi macOS Catalina(10.15).
   Notă: Dacă la prima pornire este afişat un dialog privind accesarea microfonului, trebuie să permiteţi accesul la microfon. Pentru detalii, consultaţi „După actualizare” de mai jos.
  • Înregistrarea pieselor audio de pe discuri de vinil:După conectarea platanului şi a computerului cu ajutorul cablului USB furnizat şi după instalarea software-ului, veţi putea înregistra piesele audio în formate de înaltă rezoluţie (DSD sau PCM) de pe discul de vinil redat pe platan.Durata maximă de înregistrare disponibilă este de 100 minute.
  • Editarea fişierului temporar: Puteţi adăuga marcaje în datele înregistrate (fişier temporar) şi puteţi specifica intervalele de date care vor fi exportate în fişiere. Adăugaţi marcaje în fişierul temporar:
   • pentru a elimina secţiunea silenţioasă de dinaintea primei piese audio sau secţiunile respective dintre piese.
   • pentru a diviza fişierul temporar în fişiere audio individuale după ce aţi înregistrat toate piesele audio de pe ambele părţi ale discului de vinil.
   Puteţi adăuga cel mult 60 de marcaje şi, de asemenea, puteţi elimina sau muta marcajele.
  • Reglarea amplificării: Puteţi regla nivelul semnalului (amplificare) pentru datele înregistrate (fişier temporar). Puteţi selecta Reglarea automată a amplificării, precum şi Reglarea manuală a amplificării, care vă permite să creşteţi treptat amplificarea cu 1 dB în intervalul +1 dB şi +6 dB.
  • Exportul fişierului temporar: Puteţi exporta datele înregistrate (fişierul temporar) pe computer.De asemenea, puteţi introduce numele albumului, numele artistului, denumirile pieselor şi puteţi marca numele artiştilor înainte de a exporta fişierul temporar.

Cerinţe de sistem

Sisteme de operare

Hi-Res Audio Recorder estecompatibil cu următoarele versiuni Mac OS:
 • Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11
 • macOS Sierra(10.12), macOS High Sierra(10.13)
 • macOS Mojave(10.14), macOS Catalina(10.15)

Note:

 • Nu se oferă nicio garanţie că Hi-Res Audio Recorder va funcţiona fără probleme:
  • pe orice computer pe care rulează unul dintre sistemele de operare menţionate
  • pe un computer artizanal, pe un computer al cărui sistem de operare a fost supus unui upgrade de către utilizator sau pe un computer cu pornire multiplă
  • împreună cu funcţiile de economisire a energiei ale computerului: System Suspend (Suspendare sistem) sau Sleep (Repaus) (Standby)


Hardware de computer

Hi-Res Audio Recorder estecompatibil cu următoarele echipamente hardware:
 • Rezoluţie ecran: 1.024 x 768 pixeli sau superioară
 • Dispozitiv de redare audio:Obligatoriu
Nu garantăm operarea pentru toate computerele, chiar dacă acestea întrunesc cerinţele de sistem menţionate mai sus.

Descărcare

Cum descărcaţi Hi-Res Audio Recorder:
 1. În partea de jos a paginii, citiţi declaraţia de neasumare a răspunderii şi acceptaţi termenii şi condiţiile făcând clic pe caseta de selectare. În continuare, faceţi clic pe Download (Descărcare)
 2. Descărcarea fişierului [Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg] (4.5 MB - 4.536.224 octeţi) va începe
 3. Fişierul de instalare va fi salvat în folderul setat de dumneavoastră ca folder de destinaţie din setările browserului . Implicit, va fi salvat în folderul [Downloads] (Descărcări).

Instalare

După descărcarea fişierului, puteţi instala Hi-Res Audio Recorder.

 1. Faceţi dublu clic pe fişierul de instalare „Hi-ResAudioRecorder_1.1.3.pkg” salvat pe computer. Pachetul de instalare va fi dezarhivat
 2. Este afişat ecranul [Welcome to the Hi-Res Audio Recorder Installer] (Bine aţi venit în instrumentul de instalare a Hi-Res Audio Recorder). Faceţi clic pe [Continue] (Continuare)


 3. Este afişat ecranul [Software License Agreement] (Acord de licenţă software). După confirmarea textului acordului, faceţi clic pe [Continue] (Continuare)


 4. Dacă acceptaţi acordul, faceţi clic pe[Agree] (Sunt de acord)


 5. Este afişat ecranul [Select a Destination] (Selectaţi o destinaţie). Selectaţi un disc şi faceţi clic pe [Continue] (Continuare)


 6. Apoi, specificaţi tipul de instalare. Pentru o instalare standard, unitatea hard disk internă este selectată automat. Dacă doriţi să instalaţi pe o altă unitate, faceţi clic pe [Change install location...] (Modificare locaţie de instalare...). După selectarea destinaţiei, faceţi clic pe [Install] (Instalare)


 7. La solicitarea parolei de conectare, introduceţi parola şi faceţi clic pe [Install Software] (Instalare software).


 8. Este afişat ecranul [Installing Hi-Res Audio Recorder] (Instalare Hi-Res Audio Recorder) şi instalarea începe.

 9. După finalizarea instalării, este afişat ecranul [The installation was successful.] (Instalarea a fost efectuată cu succes). Faceţi clic pe [Close] (Închidere) pentru a închide instrumentul de instalare


După actualizare

Puteţi porni Hi-Res Audio Recorder după cum se arată mai jos.
Porniţi instrumentul de găsire şi faceţi dublu clic pe [Hi-Res Audio Recorder] în „Applications” (Aplicaţii).

Notă:
După lansarea aplicaţiei, când întâlniţi următorul dialog, faceţi clic pe butonul [OK].

În caz contrar, când faceţi clic pe butonul [Don’t Allow] ([Nu permite]), nu veţi putea înregistra piste audio.
Apoi selectaţi [System Preferences]>[Security & Privacy]>[Privacy]>[Microphone] ([Preferinţe sistem]>[Securitate şi confidenţialitate]>[Confidenţialitate]>[Microfon] ) şi bifaţi „Hi-Res Audio Recorder” în lista de aplicaţii din partea dreaptă.

Întrebări şi răspunsuri

Depanare

 1. Instalarea nu reuşeşte
  • Asiguraţi-vă că utilizaţi un computer cu un sistem de operare acceptat. Pentru informaţii detaliate, consultaţi „Cerinţe de sistem”.
  • Asiguraţi-vă că există suficient spaţiu liber pe unitatea de pe disc. Pentru instalare, aveţi nevoie de aproximativ 100 MB liberi pe disc. Dacă nu există spaţiu liber suficient pe disc, eliberaţi spaţiu eliminând fişierele inutile.
 2. Computerul nu detectează platanul conectat
  • Deconectaţi cablul USB şi reporniţi computerul. Asiguraţi-vă că aţi pornit computerul şi că acesta funcţionează, după care conectaţi computerul şi platanul cu ajutorul cablului USB.
  • Urmaţi paşii de mai jos pentru a vă asigura că numele platanului este afişat în „System Information” (Informaţii sistem).
   • Conectaţi platanul la computer şi porniţi-l
   • Faceţi clic pe [About This Mac] (Despre acest Mac) din meniul Apple
   • Faceţi clic pe [Overview] (Prezentare generală) şi apoi pe [System Report] (Raport sistem)
   • Faceţi clic pe [USB] din „Hardware” şi asiguraţi-vă că se afişează „PS-HX500”

 3. Hi-Res Audio Recorder nu porneşte
  • Este posibil ca computerul dumneavoastră să nu funcţioneze corespunzător. Porniţi o altă aplicaţie pentru a verifica dacă aceasta funcţionează normal.
  • Este posibil ca computerul dumneavoastră să nu funcţioneze corespunzător. Reporniţi computerul.
  • Asiguraţi-vă că Hi-Res Audio Recorder a fost instalat cu succes.
   • Deschideţi Finder (Instrument de găsire) şi verificaţi dacă „Hi-Res Audio Recorder” este afişat în „Applications” (Aplicaţii).
  • Dacă Hi-Res Audio Recorder nu a fost instalat cu succes, dezinstalaţi şi instalaţi din nou aplicaţia.