Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • BDP-S4100
 • BDP-S5100

IMPORTANT: Acest fişier este destinat utilizării numai cu modelele identificate. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri de la cea mai recentă actualizare

 • Elimină funcţia Gracenote

Beneficiile anterioare şi îmbunătăţiri

 • Reparație de erori pentru titlurile Blu-ray cu probleme legate de redare
 • Rezolvă problema de securitate SSL
 • Îmbunătăţeşte capacitatea de redare BD-ROM
 • Îmbunătăţeşte conectivitatea BRAVIA® Internet Video
 • Îmbunătăţeşte conectivitatea aplicaţiei de navigare Opera™ pentru serviciul Sony Entertainment Network
 • Îmbunătăţeşte capacitatea de redare YouTube® Leanback pentru serviciul BRAVIA® Internet Video
 • Rezolvă problema imposibilităţii de redare a anumitor conţinuturi din reţea după actualizarea la versiunea M14.R.0136

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Actualizare firmware M15.R.0257 pentru BDP-S4100/S5100

Versiune fişier

 • M15.R.0257

Dimensiune fişier

 • 100 MB (105.757.698 biţi)

Data lansării

 • 05-03-2019

Pregătire

Este posibil ca firmware-ul dvs. să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un model nou de player Blu-ray. Dacă numărul versiunii este M15.R.0257 sau mai recent, nu este nevoie să efectuaţi actualizarea.

Dacă nu sunteţi siguri, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat playerul Blu-ray. (Aşadar, dacă playerul este conectat la mufa HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare.)
 2. Porniţi playerul Blu-ray
 3. Dacă începe redarea unui disc, apăsaţi pe butonul STOP şi aşteptaţi până când vedeţi ecranul meniului XrossMediaBar (XMB)
 4. Pe ecranul XrossMediaBar, evidenţiaţi Setup (Configurare) > System Settings (Setări de sistem), apoi selectaţi ENTER (Introducere), folosind tastele cu săgeată de pe telecomandă
 5. Evidenţiaţi „Quick Start Mode” (Mod pornire rapidă) folosind telecomanda - asiguraţi-vă că opţiunea „Quick Start Mode” (Mod pornire rapidă) este setată la „Off” (Dezactivat), în caz contrar, este posibil ca upgrade-ul de firmware să eşueze.
 6. Evidenţiaţi informaţiile despre sistem de pe afişaj şi apăsaţi tasta ENTER
 7. Pe ecranul TV, numărul versiunii de firmware arată astfel:
  Versiunea software M15.R.0257 - dacă numărul versiunii este M15.R.0257 sau mai recent, aveţi deja cea mai recentă versiune firmware.

Există două modalităţi de actualizare a firmware-ului pe playerul Blu-ray:

Modalităţi de a actualiza firmware-ul pe playerul Blu-ray
Sunt necesare următoareleDe ce trebuie utilizată această metodă?
Internet/reţea
***RECOMANDATĂ***
 • Un cablu Ethernet sau un router wireless pentru a conecta playerul Blu-ray la Internet
 • Pentru a vă asigura că playerul Blu-ray este conectat la:
  • o conexiune activă la Internet
  • un televizor compatibil
Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă şi rapidă metodă de actualizare a firmware-ului.
Utilizarea unui CD-R inscriptibil
 • Un computer cu dispozitiv de inscripţionare CD
 • Un CD-R inscriptibil nou, curat şi fără zgârieturi
Actualizaţi astfel firmware-ul dacă nu vă puteţi conecta la Internet.

Descărcare şi instalare

Actualizarea sistemului BDP-S4100/S5100 prin Internet

Recomandăm această metodă deoarece este cea mai simplă metodă de actualizare. De obicei, durează 15-30 de minute. Mai întâi configuraţi echipamentul, apoi descărcaţi actualizarea de pe Internet pe playerul dumneavoastră Blu-ray.

Sunt necesare următoarele:

 • O conexiune activă la Internet (utilizând un cablu Ethernet sau un router wireless)
 • Un televizor compatibil

Modul de asigurare a unei desfăşurări corecte a actualizării

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este realizată corect de prima dată:

 • Citiţi instrucţiunile cu atenţie, pentru a evita defectarea playerului Blu-ray
 • Nu opriţi playerul Blu-ray - şi nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare - în timpul actualizării
 • Nu apăsaţi alte butoane, în afară de cele menţionate în instrucţiuni

Configuraţi echipamentul:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat playerul Blu-ray. (Aşadar, dacă playerul este conectat la mufa HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare.)
 2. Conectaţi playerul Blu-ray la Internet utilizând un cablu Ethernet sau o conexiune prin router wireless
 3. Porniţi playerul Blu-ray. (Dacă există un disc în player, scoateţi-l.)

Obţineţi actualizarea:

 1. Pe XrossMediaBar, folosiţi tastele cu săgetă de pe telecomandă pentru a selecta [Setup] (Configurare) > [Network Update] (Actualizare reţea) şi apoi apăsaţi ENTER (Introducere).
 2. Confirmarea actualizării prin reţea va fi afişată pe televizor. Selectaţi OK folosind telecomanda, apoi apăsaţi pe ENTER (Introducere)
 3. Mesajul Update to a new software version (Actualizare la o versiune software nouă) şi cea mai recentă versiune a software-ului sunt afişate pe televizor
 4. Selectaţi Start (Pornire), apoi apăsaţi ENTER (Introducere)
 5. Procesul de actualizare este iniţiat şi veţi vedea ecranul de actualizare pe televizor
 6. În timpul actualizării, veţi vedea bara de progres „x %” şi capacitatea de descărcare afişate pe televizor. - x se modifică la 0 şi ajunge până la 100 în timpul procesului de actualizare
 7. Playerul va reporni automat şi actualizarea va continua. - Nu utilizaţi şi nu porniţi playerul manual în timpul acestei etape
 8. Veţi vedea din nou bara de progres „x %” şi capacitatea de descărcare afişate pe televizor. - x se modifică la 0 şi ajunge până la 100 în timpul procesului de actualizare
 9. Pentru a finaliza actualizarea, playerul se va opri şi va reporni automat. - Utilizaţi sau opriţi playerul doar după finalizarea actualizării.
 10. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M15.R.0257, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes

Depanare

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului playerului Blu-ray utilizând conexiunea la Internet.

 • Mesajul „Connection status cannot be confirmed” (Starea conexiunii nu poate fi confirmată) sau „This device is not connected to network” (Acest dispozitiv nu este conectat la reţea) este afişat pe televizor
  Poate exista o problemă a conexiunii la reţea.
  1. Pentru conexiunea prin cablu: verificaţi dacă aţi conectat cablul LAN între player şi sursa de Internet
  2. Pentru conexiune wireless: verificaţi dacă routerul wireless este pornit şi conectat la Internet
  3. În setările pentru reţea, verificaţi dacă aţi confirmat faptul că playerul Blu-ray are propria adresă IP. (Dacă utilizaţi un server proxy, scrieţi adresa IP proxy pe care o utilizaţi - în locul numelui gazdei proxy - în câmpul Proxy Server (Server proxy).)
  4. Confirmaţi că atât „Physical Connection” (Conexiune fizică), cât şi „Internet Access” (Acces la Internet) sunt setate pe OK în Network Settings (Setări de reţea) ---> Network Connection Status (Starea conexiunii la reţea)
  5. Încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou

 • Alimentarea s-a oprit în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare
  Porniţi playerul şi încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou.

 • Actualizarea a început de 30 de minute şi nu este finalizată
  1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, apoi reconectaţi-l după câteva minute.
  2. Porniţi playerul Blu-ray Disc
  3. Încercaţi din nou procedura de actualizare
  4. De asemenea, puteţi anula direct procedura de conectare la reţea şi puteţi continua efectuarea actualizării prin CD-R

 • În timpul actualizării este afişat mesajul „Update failed” (Actualizare nereuşită)
  • Asiguraţi-vă că nu există nicio problemă a conexiunii la reţeaua de Internet
  • Dacă este afişat ecranul „Update failed” (Actualizare nereuşită), selectaţi OK pentru a încerca din nou procedura de actualizare sau Cancel (Anulare) pentru a întrerupe procesul
  • Dacă simptomele persistă, descărcaţi fişierul de firmware şi efectuaţi actualizarea prin CD-R
  • De asemenea, puteţi anula direct procedura de conectare la reţea şi puteţi continua efectuarea actualizării prin CD-R

 • După mai multe încercări, actualizarea firmware-ului nu poate fi efectuată
  1. Descărcaţi fişierul de firmware şi efectuaţi actualizarea prin CD-R

Actualizare prin CD-R şi PC

Recomandăm utilizarea conexiunii la Internet pentru actualizare de fiecare dată când este posibil. În caz contrar, puteţi utiliza această metodă. Puteţi descărca actualizarea pe computer, pentru a o transfera pe un CD-R, după care o puteţi transfera pe sistemul BDP-S4100/S5100.

Vă recomandăm următoarele sisteme de operare:

 • Pentru Windows 10/8.1/7
 • Macintosh OS X versiunea 10.5 sau o versiune ulterioară

Modul de asigurare a unei desfăşurări corecte a actualizării

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este efectuată corect de prima dată:

 • Citiţi instrucţiunile cu atenţie, pentru a evita defectarea playerului Blu-ray
 • Nu opriţi playerul Blu-ray - şi nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare - în timpul actualizării
 • Nu apăsaţi alte butoane, în afară de cele menţionate în instrucţiuni

Descărcaţi actualizarea în computerul dumneavoastră:

 1. Trebuie să citiţi şi să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile
 2. Descărcaţi fişierul UPDATA_M15R0257.ZIP pe computer - ţinând minte directorul în care l-aţi descărcat
 3. Localizaţi fişierul în computerul dumneavoastră, faceţi clic dreapta pe acesta şi faceţi clic pe Properties (Proprietăţi). Verificaţi dacă dimensiunea este de 100 MB (105,757,698 biţi)

Creaţi discul

 1. Extrageţi fişierul de actualizare din fişierul UPDATA_M15R0257.zip.
  1. Mergeţi la directorul unde a fost descărcat fişierul şi faceţi clic dreapta pe fişierul UPDATA_M15R0257.zip, iar apoi faceţi clic pe „Extract All” (Extragere totală).
   Notă: Pentru Windows® 8.1 şi Windows® 10, setările implicite pentru Internet Explorer® vor salva fişierul în dosarul Downloads (Descărcări). Pentru a localiza dosarul Downloads (Descărcări), faceţi clic pe cadranul "Desktop" de pe ecranul de pornire şi apoi localizaţi fişierul descărcat utilizând Windows Explorer
  2. În fereastra „Extract Compressed (Zipped) Folders” (Extragere dosare comprimate), faceţi clic pe „Extract” (Extragere)
  3. Va fi creat un dosar nou, cu denumirea „UPDATE” (Actualizare).
   Notă: vor fi extrase patru fişiere: MSB15-FW.BIN şi MSB15-FW.ID, MSB15-FW_MB.BIN şi MSB15FW_MB.ID.
 2. Inscripţionaţi aceste patru fişiere pe un CD inscriptibil gol. Utilizaţi software de inscripţionare pe CD? Selectaţi formatul UDF de disc universal (UDF).
  Utilizarea formatului ISO9660 poate rezulta într-un disc de actualizare incorect.
Transferaţi actualizarea în playerul dumneavoastră

Mai întâi pregătiţi echipamentul, după care transferaţi actualizarea în playerul dumneavoastră.

Pregătiţi echipamentul:
 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat playerul Blu-ray. (Aşadar, dacă playerul este conectat la portul HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare)
 2. Porniţi playerul Blu-ray
 3. Introduceţi discul în player şi închideţi tava discului
Transferaţi actualizarea:
 1. După încărcarea discului, mesajul de actualizare a firmware-ului este afişat pe TV.
 2. Selectaţi OK folosind telecomanda, apoi apăsaţi pe ENTER (Introducere)
 3. Actualizarea începe
 4. În timpul actualizării, veţi vedea bara de progres „x %” afişată pe televizor. „x” se modifică la 0 şi ajunge până la 100 în timpul procesului de actualizare
 5. Playerul va reporni automat şi actualizarea va continua. - Nu utilizaţi şi nu porniţi playerul manual în timpul acestei etape.
 6. Veţi vedea din nou bara de progres „x %” afişată pe televizor. „x” se modifică la 0 şi ajunge până la 100 în timpul procesului de actualizare
 7. După deschiderea tăvii discului şi oprirea automată a playerului, actualizarea este finalizată. Utilizaţi sau opriţi playerul doar după finalizarea actualizării.
 8. Scoateţi discul de actualizare din player şi porniţi playerul.
 9. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M15.R.0257, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes

Depanare

Cum trebuie procedat în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului playerului Blu-ray utilizând PC-ul şi o unitate de disc.

 • Discul de actualizare nu iese. Urmaţi aceşti paşi:
  1. Opriţi playerul şi deconectaţi cablul de alimentare cu c.a.
  2. Reconectaţi cablul de alimentare cu c.a. în timp ce apăsaţi butonul Open/Close (Deschidere/Închidere) de pe player - nu de pe telecomandă.
  3. Continuaţi să apăsaţi butonul Open/Close (Deschidere/Închidere) de pe player până când se deschide tava.
  4. Scoateţi discul.
  5. După scoaterea discului, deconectaţi şi reconectaţi cablul de alimentare cu c.a., pentru resetarea playerului.

 • Fişierul de actualizare UPDATA_M15R0257.zip I descărcat de pe site-ul web cu versiunile de actualizare nu poate fi extras.
  Aţi descărcat cu succes fişierul? Încercaţi să ştergeţi fişierul şi descărcaţi-l din nou.

 • Actualizarea a început de 30 de minute şi nu este finalizată
  1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, apoi reconectaţi-l după câteva minute.
  2. Porniţi playerul Blu-ray Disc
  3. Încercaţi din nou procedura de actualizare.
 • Alimentarea s-a oprit în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare
  Porniţi playerul Blu-ray Disc şi încercaţi din nou procedura de actualizare