Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt destinate următoarelor modele:
 • HAP-S1
 • HAP-Z1ES

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri de la cea mai recentă actualizare

 • Acceptă modificări de specificaţii la serviciul Spotify
 • Îmbunătăţeşte capacitatea de conectare şi funcţionarea cu produse USB DAC
 • Îmbunătăţeşte stabilitatea la utilizarea aplicaţiei „HDD Audio Remote” pe perioadă îndelungată
 • Rezolvă o problemă cu transferul fişierelor de muzică de pe PC cu Windows10 din setările PC
 • Notă:
  Dacă utilizaţi aplicaţia „HDD Audio Remote”, va trebui să actualizaţi şi aplicaţia.
  Ultima versiune a aplicaţiei „HDD Audio Remote” nu acceptă următoarea versiune a sistemului de operare.

  • Android 3 sau o versiune ulterioară
  • iOS 8 sau o versiune ulterioară

Beneficiile anterioare şi îmbunătăţiri

 • Calitate de redare îmbunătăţită când este utilizată funcția de ieșire digitală USB
 • Conectivitate îmbunătăţită în reţea cu aplicaţia „HDD Audio Remote” sau „HAP Music Transfer”
 • Comunicarea securizată îmbunătăţită
 • Acceptă următoarele funcții:
  • funcţia de server media
  • funcţia de ieşire digitală USB (hub USB pentru conectarea fiecăreia dintre următoarele: 1 unitate HDD, 1 unitate CD şi 1 USB DAC)
  • operaţiunile de căutare
  • funcţia de estompare/amplificare graduală a sunetului
  • Adaugă funcţia „Go to genre/artist/album/folder” (Accesare gen/artist/album/folder) în meniul Options (Opţiuni)
 • Adaugă următoarele operaţii:
  • ordonarea piesei muzicale imediat după piesa care este redată în prezent, ordonarea piesei muzicale la finalul listei de aşteptare
  • ştergerea piesei muzicale din lista de aşteptare pentru redare
  • crearea unei liste de redare cu ajutorul listei de aşteptare pentru redare
  • ştergerea listei de redare
  • ştergerea piesei muzicale din lista de redare
  • ştergerea informaţiilor legate de unitatea hard disk externă deconectată

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • Actualizare firmware 18444R pentru HAP-S1 / HAP-Z1ES

Versiune fişier

 • Versiune 18444R

Data lansării

 • 16-10-2018

Pregătire

Verificaţi versiunea de firmware

Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un model nou HAP-S1 / HAP-Z1ES. Dacă numărul versiunii este 18444R sau ulterior, actualizarea nu este necesară.

Dacă nu sunteţi siguri, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi HAP-S1 / HAP-Z1ES
 2. Apăsaţi HOME (Meniu de bază) pe HAP-S1 / HAP-Z1ES şi aşteptaţi afişarea meniului de bază pe LCD înainte de a continua
 3. În Home menu (Meniu de bază), evidenţiaţi Settings (Setări) apoi selectaţi ENTER utilizând selectorul
 4. În meniul Settings (Setări), evidenţiaţi System Settings (Setări sistem), apoi selectaţi ENTER utilizând selectorul
 5. Evidenţiaţi System Information (Informaţii sistem) şi selectaţi ENTER
 6. Pe LCD, numărul versiunii de firmware arată astfel:
  "Software Version 18444R" ("Versiune software 18444R") - dacă numărul versiunii este 18444R sau superior, aveţi deja cea mai recentă versiune firmware.

Sunt necesare următoarele

 • un cablu Ethernet pentru a conecta HAP-S1 / HAP-Z1ES la Internet în cazul unei conexiuni prin cablu LAN
 • o conexiune activă la Internet

Notificare importantă

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este realizată corect de prima dată:

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea HAP-S1 / HAP-Z1ES
 • Nu opriţi HAP-S1 / HAP-Z1ES - sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare - în timpul actualizării
 • Nu apăsaţi alte butoane, în afară de cele menţionate în instrucţiuni

Descărcare şi instalare

Configuraţi echipamentul

 1. Conectaţi HAP-S1 / HAP-Z1ES la Internet cu un cablu Ethernet sau Wi-Fi
 2. Porniţi HAP-S1 / HAP-Z1ES

Obţineţi actualizarea:

 1. Apăsaţi HOME (Meniu de bază) şi aşteptaţi afişarea meniului de bază pe LCD înainte de a continua
 2. În Home menu (Meniu de bază), evidenţiaţi Settings (Setări) apoi selectaţi ENTER utilizând selectorul
 3. În meniul Settings (Setări), evidenţiaţi Network Update (Actualizare prin reţea), apoi selectaţi ENTER utilizând selectorul
 4. Mesajul Perform version update? (Efectuaţi actualizarea versiunii?) este afişat pe LCD
 5. Selectaţi OK , apoi apăsaţi ENTER
 6. Procesul de descărcare începe şi puteţi vedea ecranul de descărcare pe LCD
 7. După finalizarea descărcării, modernizarea începe, iar ecranul de modernizare se va afişa pe LCD
 8. După finalizarea modernizării, HAP-S1 / HAP-Z1ES va reporni automat. - Nu utilizaţi şi nu opriţi HAP-S1 / HAP-Z1ES înainte de finalizarea actualizării.
 9. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este 18444R, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes

Întrebări şi răspunsuri

Posibile probleme în timpul actualizării

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului HAP-S1 / HAP-Z1ES utilizând Internetul.

Mesajul "Cannot connect to server" (Conectare imposibilă la server) apare pe LCD.
Problema poate fi de la conexiunea la reţea.

 1. În cazul unei conexiuni prin cablu LAN, verificaţi dacă este conectat cablul LAN
 2. În setările de reţea, verificaţi dacă aţi confirmat sau nu propria adresă IP a HAP-S1 / HAP-Z1ES
 3. Încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou

Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
Porniţi HAP-S1 / HAP-Z1ES şi încercaţi să efectuaţi din nou actualizarea.

Procesul de actualizare (Pasul 6 din "Obţineţi actualizarea de mai sus") durează deja de peste 60 minute şi tot nu s-a finalizat.
Anulaţi actualizarea prin reţea şi apoi verificaţi conexiunea prin reţea.

Procesul de actualizare (Pasul 7 din "Obţineţi actualizarea de mai sus") durează deja de peste 60 minute şi tot nu s-a finalizat.

 1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, apoi reconectaţi-l după câteva minute
 2. Porniţi HAP-S1 / HAP-Z1ES
 3. Încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou

Procesul de actualizare a bazei de date se opreşte cu un mesaj de eroare.
Opriţi şi porniţi HAP-S1 / HAP-Z1ES. Procesul de actualizare a bazei de date reporneşte.