Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • HT-SF200
 • HT-SF201

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Conectivitate funcţie BRAVIA Sync îmbunătăţită

Restricţii

 • Destinat doar utilizării cu produsele comercializate în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.

Informaţii despre fişier

Nume fişier

 • 18VK_M.zip

Versiune fişier

 • 1.12

Dimensiune fişier

 • 2.86 MB (3.004.505 octeţi)

Data lansării

 • 11-04-2018

Pregătire

Verificaţi versiunea de firmware

Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi o bară de sunet nouă. Dacă numărul versiunii este 1.12 sau mai recent, nu este nevoie să efectuaţi actualizarea.

IMPORTANT:

După verificarea versiunii, toate setările vor reveni la modul de reiniţializare la setările din fabrică.
Vă recomandăm să citiţi notificarea pentru setarea anterioară, dacă este necesar.
Apoi, informaţiile de asociere a conexiunii Bluetooth cu telefoanele smartphone/Bluetooth vor fi şterse. Operaţia de asociere este necesară din nou după verificarea versiunii.
pasul [3] dacă este apăsat un alt buton [VOLUME+] ([Volum+]), LED-ul se va aprinde, dar nu va afişa informaţii relevante despre software.

 1. Când alimentarea este activată, verificaţi starea normală de pornire.
 2. Pe telecomandă, apăsaţi, în ordine, butoanele [PLAY/PAUSE] ([Redare/Pauză])→ [PLAYMODE] ([Mod de redare]) → [↓(CURSOR DOWN)] ([↓(Cursor jos)]) → [↑(CURSOR UP)] ([↑(Cursor sus)]). Această acţiune va afişa starea de stand-by a versiunii. (Toate LED-urile vor lumina intermitent.)
 3. Apăsaţi butonul [VOLUME+] ([Volum+]). Numărul versiunii va fi afişat ca mai jos.
  Model de afişare a numărului versiunii: A.BC
  • Număr de luminări intermitente ale LED-ului televizorului: primul număr (A)
  • Număr de luminări intermitente ale LED-ului BLUETOOTH: prima cifră a numărului zecimal (B)
  • Număr de luminări intermitente ale LED-ului USB: a doua cifră a numărului zecimal(C)
   Exemplu: Versiunea 1.12
 4. Verificaţi versiunea de software. (Dacă versiunea de software este actualizată, actualizarea software-ului nu va fi necesară.)
 5. După verificarea versiunii, apăsaţi butonul de alimentare, ieşiţi din modul de verificare a versiunii, apoi apăsaţi din nou butonul de alimentare pentru a opri alimentarea.

Instalare

1. Pregătire: modul de pregătire a dispozitivului de stocare USB pentru actualizarea firmware-ului

Note:

 • Utilizaţi un dispozitiv de stocare USB formatat prin FAT32. Nu utilizaţi driverele FAT16, exFAT, NTFS.
 • Sistem de operare recomandat pentru descărcarea de software şi transferarea fişierului de actualizare în memoria USB:
  Windows 10, Windows 8/8.1
 1. Conectaţi dispozitivul USB la PC şi asiguraţi-vă că îl formataţi, selectând sistemul de fişiere FAT32
 2. Asiguraţi-vă că PC-ul este conectat la Internet
 3. Descărcaţi fişierul de actualizare pe PC
  • Nume fişier: 18VK_M.zip
  • Dimensiune fişier: 2,86 MB (3.004.505 biţi)
 4. Dezarhivaţi fişierul zip descărcat
 5. Copiaţi fişierul „18VK_M.bin” în directorul rădăcină al dispozitivului USB care este conectat la PC
  Notă: Actualizarea nu va fi efectuată dacă fişierul nu este copiat în directorul rădăcină al dispozitivului USB sau dacă numele fişierului este modificat
 6. Deconectaţi dispozitivul USB de la PC

2. Actualizare: modul de actualizare a firmware-ului unităţii principale folosind dispozitivul de stocare USB

Note:

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea sistemului dvs. HT-SF200/HT-SF201
 • Nu opriţi HT-SF200/HT-SF201 sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare în timpul actualizării
 • Nu apăsaţi alte butoane în afară de cele menţionate în instrucţiuni
 • Nu deconectaţi cablul de alimentare în timpul actualizării software-ului.
 • Nu deconectaţi cablul de alimentare până când nu s-a finalizat actualizarea. Acest lucru ar putea cauza defectarea sistemului.

 1. Porniţi bara de sunet. Aşteptaţi ca ecranul LED să revină la afişajul de intrare anterior.
  (Exemplu de „TV” selectat în intrarea anterioară.)
 2. Introduceţi USB-ul care conţine fişierul de actualizare
 3. Ţineţi apăsate ambele butoane [BLUETOOTH] + [POWER] ([Alimentare]) de pe panoul tactil timp de 5 secunde, continuând să le ţineţi apăsate până când se aprinde LED-ul USB.
 4. Ecranul LED se va afişa când procesul de actualizare a început, LED-ul va fi afişat aşa cum s-a indicat atunci când a început actualizarea. După actualizare, bara va porni automat.
  Procesul de actualizare durează circa 3 minute
 5. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este 1.12, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.