Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt destinate următoarelor modele:
 • SRS-X9
 • SRS-X7

Despre această descărcare

 • Data lansării:31-08-2017
 • Este necesară descărcarea?Acest utilitar de actualizare nu este necesar în cazul în care sistemul dumneavoastră audio are deja versiunea de firmware 2.13.2.09 (SRS-X7) / 2.13.2.10 (SRS-X9).
  Dacă nu sunteţi siguri, este simplusă verificaţi ce versiune de firmwareaveţi:
  1. Conectaţi unitatea la calculator prin intermediul unui cablu LAN (nu este furnizat).
   Notă:Asiguraţi-vă că aţi poziţionat comutatorul NETWORK OFF/ON (Activare/Dezactivare reţea) de pe partea din spate a unităţii la ON (Activare)
  2. Conectaţi cablul de alimentare cu curent alternativ (furnizat) la adaptorul de curent alternativ (furnizat). Apăsaţi butonul(pornire/standby) pentru a porni unitatea.
   Aşteptaţi până când indicatorul LINK nu mai luminează intermitent şi rămâne aprins în portocaliu
  3. AfişaţiSony Network Device Setting(Setare dispozitiv de reţea Sony) pe computer
   1. Lansaţi un browser
   2. Introduceţi următoarea adresă URL în bara de adresă: http://169.254.1.1
  1. Selectaţi limba dinLanguage Setup(Configurare limbă), dacă se afişează
  2. "X.XX.X.XX" este versiuneaSystem Software Version(Versiune software sistem) din meniulDevice Details(Detalii dispozitiv)
 • Beneficii şi îmbunătăţiri:
  • IMPORTANT: Această actualizare de firmware trebuie efectuată pentru continuarea utilizării sistemului de distribuţie de muzică Spotify

Descărcare

Actualizarea software-ului este efectuată prin Internet (reţea). Vă rugăm să verificaţi următorii paşi.
Notă: Nu puteţi efectua actualizarea la ultima versiune de software, dacă unitatea NU este conectată la Internet (reţea).

 1. Conectaţi-vă la Internet (reţea)
  Notă: Când difuzorul este conectat la un PC direct utilizând cablul LAN pentru verificarea versiunii, scoateţi cablul LAN şi reconectaţi-l la un punct de acces.
 2. Când difuzorul este pornit, apăsaţi butonul (pornire/standby) şi opriţi-l
 3. Apăsaţi butonul (pornire/standby) pentru a porni unitatea
 4. Aşteptaţi până când indicatorul LINK nu mai luminează intermitent şi rămâne aprins în verde sau portocaliu. De fiecare dată când este disponibilă o actualizare a software-ului, butonul UPDATE (Actualizare) luminează. Notă: Butonul UPDATE (Actualizare) nu luminează atunci când software-ul este la ultima versiune.
 5. Atingeţi şi ţineţi apăsat butonul UPDATE (Actualizare) până la auzirea unui bip. Când actualizarea software-ului începe, butonul UPDATE (Actualizare) începe să lumineze intermitent.Notă: Difuzorul nu este funcţional în timpul actualizării
 6. Iluminarea intermitentă (interval şi stare) a butonului UPDATE (Actualizare) se modifică în timpul progresului actualizării
 7. Butonul UPDATE (Actualizare) se stinge, iar difuzorul este comutat în modul standby sau modul BLUETOOTH/Network (Bluetooth/Reţea) în mod automat la finalizarea actualizării
 8. Verificaţi versiunea urmând paşii descrişi în mod de verificare a versiunii software-ului. Apoi, actualizarea este finalizată.

Întrebări şi răspunsuri

Indicatorul luminos UPDATE (Actualizare) se stinge după ce iluminează intermitent lent de 4 ori.

Actualizarea software-ului a eşuat. Apăsaţi butonul (pornire/standby) pentru a opri difuzorul, apoi porniţi-l din nou. Asiguraţi-vă că boxa este conectată la Internet şi butonul UPDATE (Actualizare) este aprins, apoi începeţi actualizarea din nou.

UPDATE (Actualizare) continuă să lumineze intermitent încet

Actualizarea software-ului a eşuat. Apăsaţi butonul (pornire/standby) pentru a opri/porni boxa, apoi începeţi actualizarea din nou. Dacă actualizarea software-ului a eşuat, butonul UPDATE (Actualizare) continuă să lumineze intermitent încet până la oprirea boxei. Opriţi boxa după ce v-aţi asigurat că iluminarea intermitentă a butonului UPDATE (Actualizare) nu s-a modificat.

Notă:

 • Ţineţi boxa conectată la sursa de alimentare şi la reţea în timpul actualizării
 • NU deconectaţi adaptorul de curent alternativ înainte de finalizarea actualizării
 • Nu opriţi alimentarea unităţii în timpul actualizării
 • Actualizarea durează în mod normal între 3 şi 10 minute. Poate dura mai mult în funcţie de mediul dumneavoastră de reţea