Despre această descărcare

Dacă aţi modernizat cu succes playerul Blu-ray utilizând "Network upgrade" (Modernizare prin reţea) nu trebuie să aplicaţi această procedură.

Modele aplicabile:

 • BDP-S357
 • BDP-S360
 • BDP-S363
 • BDP-S560
 • BDP-S760
 • BDP-S765

Dacă acesta nu este modelul dumneavoastră de BD player, vă rugăm să executaţi clic aici pentru a selecta modelul corect.

Avertisment:

 • Acest utilitar este este destinat doar utilizării cu playere Blu-ray vândute în Europa. Nu sunt comercializate toate modelele în toate ţările.
 • Vă rugăm urmaţi cu atenţie instrucţiunile de modernizare. Nerespectarea instrucţiunilor poate duce la întreruperea procesului de modernizare, iar playerul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii.
 • Nu opriţi playerul şi nu îl deconectaţi de la priza de curent electric. Playerul nu va mai răspunde la comenzi sau va necesita reparaţii în cazul pierderii alimentării în timpul instalării modernizării firmware-ului.
 • Playerul dumneavoastră Blu-ray va fi resetat la setările predefinite din fabrică. După instalarea modernizării, va trebui să vă reconfiguraţi playerul.
 • Utilizaţi un disc CD-R nou, care poate fi înregistrat, pentru a inscripţiona modernizarea firmware-ului. Este posibil ca playerul să nu citească în mod corect un disc murdar sau un disc cu zgârieturi.
 • Sistem de operare recomandat pentru calculatorul care va descărca modernizarea firmware-ului:
  • Windows® Vista®, Windows® XP sau Windows® 7, Se recomandă .
 • Aveţi nevoie de un calculator prevăzut cu o unitate de scriere CD.

Verificaţi versiunea de firmware a playerului:

 • Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat playerul Blu-ray.
 • Porniţi playerul de discuri Blu-ray™.
 • Dacă playerul începe redarea unui disc, apăsaţi butonul "STOP" şi, înainte de a continua, aşteptaţi până când ecranul albastru Sony Blu-ray Disc™ este afişat pe televizor.
 • La "xross media bar™" (XMB™), utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a evidenţia "Setup" [Configurare] > "System Settings" [Setări de sistem], după care apăsaţi butonul ENTER.
 • Utilizaţi tastele cu săgeţi de pe telecomandă pentru a evidenţia "System Information" [Informaţii despre sistem], după care apăsaţi butonul ENTER.
 • Versiunea firmware-ului instalată în prezent în playerul Blu-ray va fi listată ca în exemplul de mai jos pe ecranul televizorului:

  VERSIUNE SOFTWARE XX.X.011

  Dacă numărul versiunii este 011 sau superior, nu este necesară instalarea acestei modernizări a firmware-ului.

Procedeu de descărcare :

 1. Descărcaţi fişierul UPDATA_11x011.ZIP într-un director temporar sau pentru descărcare (vă rugăm să reţineţi acest director pentru referinţe ulterioare).
 2. Accesaţi directorul în care a fost descărcat fişierul şi verificaţi dacă dimensiunea fişierului UPDATA_11x011.ZIP este de 50,434,723 biţi.
 3. Executaţi clic dreapta pe fişierul UPDATA_11x011.ZIP, după care executaţi clic pe "Properties" [Proprietăţi].
 4. Pe ecranul " UPDATA_11x011.ZIP Properties" [Proprietăţi UPDATA_11x011.ZIP], verificaţi dacă "Size:" [Dimensiune:] listată este de "48 MB (50,434,723 biţi)".

 5. Extrageţi fişierul UPDATA_11x011.ZIP în locaţia aleasă.
 6. Fişierele extrase vor fi denumite "BD11-VUD.BIN" şi "SONY-VUD.ID".
 7. Pentru a crea discul de modernizare a firmware-ului, scrieţi fişierele decomprimate ("BD11-VUD.BIN" şi "SONY-VUD.ID") în rădăcina unui disc CD-R.

Note importante:

 • La utilizarea unui software de scriere DVD/CD, vă rugăm să selectaţi formatul UDF.
 • Asiguraţi-vă că discul este finalizat.
 • Asiguraţi-vă că discul a fost creat corect, fără erori. În cazul în care nu sunteţi sigur/ă, creaţi un nou disc de modernizare.
 • Nu creaţi discul de modernizare utilizând un alt proces decât cel descris anterior.

Procedeu de modernizare a firmware-ului:

 • Avertisment:
  - Nu opriţi playerul şi nu îl deconectaţi de la priza de alimentare în timpul procesului de modernizare. În caz contrar, playerul se poate defecta sau va deveni inoperabil şi va necesita reparaţii.
  - Nu apăsaţi niciun buton, cu excepţia celor specificate în instrucţiuni, până la finalizarea modernizării. În caz contrar, playerul se poate defecta sau va deveni inoperabil şi va necesita reparaţii.
 • Înainte de a începe:
 1. Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că acesta este comutat la intrările la care este conectat playerul de discuri Blu-ray.
 2. Porniţi playerul de discuri Blu-ray.
 3. Introduceţi discul de modernizare în player, după care închideţi sertarul de disc.
 • Efectuarea modernizării:
 1. După ce este încărcat discul, va fi afişat mesajul "Perform version update?" [Efectuaţi actualizarea versiunii?] pe televizor.
 2. Utilizaţi telecomanda pentru a selecta "OK" şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
 3. Modernizarea este iniţiată şi este afişat "VUP" pe afişajul panoului frontal al playerului. (Ecranul televizorului se va înnegri).
 4. O serie de mesaje diferite vor fi afişate pe afişajul panoului frontal.
 5. Modernizarea firmware-ului este finalizată atunci când se afişează "FINISH" [Terminare] pe afişajul panoului frontal al playerului.
  Nu operaţi sau opriţi playerul decât după afişarea acestui mesaj. În caz contrar, este posibil ca playerul dumneavoastră să nu răspundă la comenzi şi să necesite reparaţii.
 6. Extrageţi discul de modernizare din player.
 7. Porniţi playerul BD şi efectuaţi EASY SETUP [Configurare rapidă] conform indicaţilor afişate pe ecran.
 8. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este 011, modernizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Posibile probleme legate de metoda discului de modernizare


Discul de modernizare nu este ejectat

Dacă discul de modernizare nu este ejectat, deşi este afişat mesajul "FINISH" (Terminare), vă rugăm să parcurgeţi paşii de mai jos.

 1. Opriţi playerul şi deconectaţi cablul de alimentare cu c.a..
 2. Reconectaţi cablul de alimentare cu c.a. în timp ce apăsaţi butonul "Open/Close" [Deschidere/Închidere] de pe player.
 3. Ţineţi apăsat butonul "Open/Close" [Deschidere/Închidere] de pe player, până când se deschide sertarul.
 4. Scoateţi discul
  Vă rugăm să reţineţi faptul că apăsarea butonului "Open/Close" [Deschidere/Închidere] de pe telecomandă nu funcţionează. Este necesară apăsarea butonului "Open/Close" [Deschidere/Închidere] de pe playerul Blu-ray.

"SYS ERR" sau "VUP NG" apare pe afişajul panoului frontal al playerului.

 1. Apăsaţi lung butonul "POWER" [Pornire] timp de câteva secunde, până când aparatul se opreşte.
 2. Apăsaţi din nou butonul "POWER" [Pornire] pentru a continua procedura de modernizare a firmware-ului.
 3. Dacă simptomul nu se îmbunătăţeşte după re-modernizare, scoateţi discul de modernizare din player şi ştergeţi fişierele de modernizare din calculatorul dumneavoastră.
 4. Descărcaţi din nou modernizarea şi urmaţi întreaga procedură de mai sus pentru a crea un nou disc de modernizare, după care instalaţi modernizarea firmware-ului.
 5. Dacă problema continuă, vă rugăm să contactaţi Sony.

"VUP" nu se afişează pe afişajul panoului frontal al playerului atunci când este introdus discul de modernizare.

Scoateţi discul de modernizare din player şi ştergeţi fişierele de modernizare din calculatorul dumneavoastră. Descărcaţi din nou modernizarea şi urmaţi întreaga procedură de mai sus pentru a crea un nou disc de modernizare, după care instalaţi modernizarea firmware-ului.


ALIMENTAREA a fost întreruptă în timpul actualizării.

Reporniţi playerul, păstrând discul de modernizare în sertar. Modernizarea trebuie să repornească automat.


Fişierul de modernizare UPDATA_11x011.ZIP descărcat de pe site-ul web nu poate fi extras.

Este posibil ca descărcarea să fi eşuat. Ştergeţi fişierul descărcat şi descărcaţi din nou fişierul de modernizare.


Modernizarea firmware-ului nu se finalizează, după ce a rulat peste 30 de minute.

Vă rugăm să contactaţi Sony.