Modele aplicabile

Aceste informaţii sunt aplicabile pentru următoarele modele STR:

 • STR-DN850
 • STR-DN1050

Despre această descărcare

Beneficii şi îmbunătăţiri de la cea mai recentă actualizare

 • Îmbunătățește conectivitatea în rețea pentru aplicația Spotify

Beneficiile anterioare şi îmbunătăţiri

 • Face STR compatibil cu serviciul de muzică Deezer şi aplicaţia de mobil SongPal (începând cu versiunea v1.2)

Restricţii: Destinat doar utipzării cu receivere audio-video comerciapzate în Europa. Nu sunt comerciapzate toate modelele în toate ţările.

Informaţii despre fişier

Nume

 • Firmware receiver audio-video la versiunea s9602.1328.0

Data lansării

 • 07/09/2017

Cerinţe de sistem

Este posibil ca firmware-ul dumneavoastră să fie deja actualizat, în special dacă aveţi un model nou de receiver audio-video. Dacă numărul versiunii este 1328 (s9602.1328) sau superior, actualizarea nu este necesară.

Dacă nu sunteţi siguri, este simplu să verificaţi ce versiune de firmware aveţi:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat receiverul audio-video. Aşadar, dacă receiverul este conectat la mufa HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Porniţi receiverul audio-video
 3. Apăsaţi HOME (Meniu principal) pe telecomandă şi aşteptaţi afişarea meniului principal pe televizor înainte de a continua
 4. În Home menu (Meniu principal), selectaţi Settings (Setări), apoi apăsaţi Enter utilizând tastele săgeată de pe telecomandă.
 5. În meniul Settings (Setări), evidenţiaţi System Settings (Setări sistem), apoi apăsaţi Enter utilizând tastele săgeată de pe telecomandă
 6. Pe ecranul televizorului, numărul versiunii de firmware arată astfel:
  "Software Version s9602.1328.0" ("Versiune software s9602.1328.0") - dacă numărul versiunii este 1328 (s9602.1328) sau superior, aveţi deja cea mai recentă versiune firmware.

Instalare

Sunt necesare următoarele:

 • un cablu Ethernet pentru a conecta receiverul audio-video la Internet
 • o conexiune activă la Internet
 • un televizor compatibil

Modul de asigurare a unei desfăşurări corecte a actualizării

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este realizată corect de prima dată:

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea receiverului audio-video.
 • Nu opriţi receiverul audio-video - sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare - în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane, în afară de cele menţionate în instrucţiuni.

Configuraţi echipamentul:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat receiverul audio-video. Aşadar, dacă receiverul este conectat la mufa HDMI 2, selectaţi HDMI 2 ca intrare.
 2. Conectaţi terminalul LAN de pe receiverul audio-video la sursa dumneavoastră de Internet cu ajutorul unui cablu Ethernet.
 3. Porniţi receiverul audio-video.

Obţineţi actualizarea:

 1. Apăsaţi HOME (Meniu principal) pe telecomandă şi aşteptaţi afişarea meniului principal pe televizor înainte de a continua
 2. În Home menu (Meniu principal), evidenţiaţi Settings (Setări) apoi selectaţi Enter utilizând tastele săgeată de pe telecomandă.
 3. În meniul Settings (Setări), evidenţiaţi System Settings (Setări sistem), apoi apăsaţi Enter utilizând tastele săgeată de pe telecomandă
 4. Evidenţiaţi Network Update (Actualizare prin reţea), apoi selectaţi Enterutilizând tastele săgeată de pe telecomandă.
 5. Apăsaţi Start pe telecomandă. - Procesul de descărcare începe şi puteţi vedea ecranul de descărcare pe televizor.
 6. După finalizarea descărcării, începe actualizarea. Indicatorul ON/STANDBY (Pornire/Standby) de pe panoul frontal începe să lumineze intermitent (afişajul de pe ecranul televizorului şi de pe fereastra de afişare a receiverului dispar).
 7. Este afişat mesajul COMPLETE ("Finalizat!") pe ecran după ce actualizarea de software s-a încheiat.
 8. Receiverul audio-video va reporni automat. Utilizaţi sau opriţi receiverul doar după finalizarea actualizării.
 9. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este 1328 (s9602.1328), actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Întrebări şi răspunsuri

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului de receiver audio-video utilizând Internetul.

Mesajul "The receiver failed to download the update data while performing the software update. Enter the settings menu and update the software again." (Receiverul nu a reuşit descărcare datelor de actualizare în timpul efectuării actualizării software-ului. Intraţi în meniul de setări şi actualizaţi software-ul din nou) apare pe ecranul televizorului.

Problema poate fi de la conexiunea la reţea.

 1. Verificaţi dacă aţi conectat cablul LAN.
 2. În setările de reţea, verificaţi dacă aţi confirmat sau nu propria adresă IP a receiverului audio-video.
 3. Încercaţi să efectuaţi actualizarea din nou.

Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare.
Porniţi receiverul şi încercaţi să efectuaţi din nou actualizarea.

Tot nu funcţionează? Vă rugăm să contactaţi Departamentul de Asistenţă Clienţi Sony