Despre această descărcare

Dacă este posibil, vă recomandăm să utilizaţi Internetul pentru actualizare. În caz contrar, puteţi utiliza această metodă. Veţi descărca actualizarea pe calculatorul dumneavoastră, o veţi inscripţiona pe un disc gol şi apoi o veţi transfera pe playerul Blu-ray.

Vă recomandăm următorul sistem de operare: Mac OS X 10.10 / Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.8 / Mac OS X 10.7 / Mac OS X 10.6/Mac OS X 10.5.

Modul de asigurare a unei desfăşurări corecte a actualizării

De obicei, actualizarea este foarte simplă. Iată cum vă puteţi asigura că aceasta este efectuată corect de prima dată:

 • Citiţi cu atenţie instrucţiunile, pentru a evita defectarea playerului Blu-ray.
 • Nu opriţi playerul Blu-ray - sau nu îl deconectaţi de la sursa de alimentare - în timpul actualizării.
 • Nu apăsaţi alte butoane, în afară de cele menţionate în instrucţiuni.

Descărcaţi actualizarea în calculatorul dumneavoastră:

 1. Trebuie să citiţi şi să fiţi de acord cu termenii şi condiţiile
 2. Descărcaţi fişierul UPDATA_M07R0631M.ZIP pe calculator - ţinând minte directorul în care l-aţi descărcat.
 3. Mergeţi la fişier şi verificaţi dacă are dimensiunea de 70.8 MB (74,240,363 biţi).
 4. Extrageţi fişierul - fişierul extras va fi numit UPDATA_M07R0631.ISO.
 5. Executaţi clic dreapta pe fişierul UPDATA_M07R0631.ISO şi selectaţi Get info (Obţinere informaţii).
 6. Verificaţi dacă dimensiunea fişierului este de 75.1 MB (78,845,952 biţi).


  Informaţii despre fişier

Creaţi discul:

 • Deschideţi programul Disk Utility (Utilitar disc) deplasându-vă la Applications > Utilities > Disk Utility (Aplicaţii > Utilitare > Utilitar disc) pe Mac-ul dumneavoastră.
 • Glisaţi şi fixaţi fişierul UPDATA_M07R0631.ISO în panoul din stânga al ferestrei Disk Utility (Utilitar disc).


  Fereastra Disk Utility (Utilitar disc)

 • Introduceţi un CD-R înregistrabil în calculator.
 • Selectaţi UPDATA_M07R0631.ISO, executaţi clic pe pictograma Burn (Inscripţionare) şi apoi executaţi clic pe opţiunea Burn (Inscripţionare).
  Dacă doriţi să verificaţi ce inscripţionaţi, executaţi clic pe pictograma mică sub formă de triunghi şi selectaţi Verify burned data. (Verificare date inscripţionate).


  Opţiunea Burn disc (Inscripţionare disc)

 • Fişierul este scris pe disc.
 • Când este afişat mesajul "burned successfully" (inscripţionare reuşită), executaţi clic pe OK şi discul va fi ejectat.
 • În cazul în care nu sunteţi siguri dacă a funcţionat corect, începeţi din nou şi creaţi un disc nou.

Transferaţi actualizarea în playerul dumneavoastră

Mai întâi pregătiţi echipamentul, după care transferaţi actualizarea în playerul dumneavoastră.

Pregătiţi echipamentul:

 1. Porniţi televizorul şi verificaţi dacă acesta este comutat la intrarea la care este conectat playerul Blu-ray. (Aşadar dacă playerul este conectat la mufa AV1, selectaţi AV1 ca intrare.)
 2. Porniţi playerul Blu-ray.
 3. Introduceţi discul în player, după care închideţi sertarul de disc.

Transferaţi actualizarea:

 1. După ce este încărcat discul, veţi observa mesajul Perform version update? (Efectuaţi actualizarea versiunii?) pe televizor.
 2. Selectaţi OK utilizând telecomanda, după care apăsaţi butonul ENTER.
 3. Actualizarea începe.
 4. În timpul actualizării, veţi observa mesajul "VUP*/9" pe televizor. * se modifică la 0 şi urcă până la 9 în timpul procesului de actualizare.
 5. When the message FINISH appears in the front panel display, the update is complete. Don't use or turn off the player until the update is complete.
 6. Scoateţi discul de actualizare din player şi porniţi playerul.
 7. Verificaţi versiunea de firmware. Dacă numărul versiunii este M07.R.0631, actualizarea firmware-ului a fost efectuată cu succes.

Soluţionarea problemelor

Cum trebuie să procedaţi în cazul în care întâmpinaţi probleme la actualizarea firmware-ului playerului Blu-ray utilizând calculatorul şi un disc.

 • „SYS ERR” sau „VUP NG” apare pe afişajul de pe panoul frontal al playerului.
  1. Apăsaţi butonul „POWER” al playerului și continuați să îl apăsați timp de câteva secunde, până când playerul se oprește.
  2. Apăsaţi din nou butonul „POWER”, iar procedura de actualizare va fi reluată.
  3. Tot nu funcţionează?
   • Scoateţi discul din player.
   • Ştergeți fișierele de actualizare din computer.
   • Încercaţi din nou procedura de actualizare a discului.
  4. Tot nu funcţionează? Vă rugăm să contactaţi Asistenţa pentru clienţi Sony

 • Mesajul „VUP” nu apare pe afişajul de pe panoul frontal după introducerea discului de actualizare.
  1. Scoateţi discul din player.
  2. Ştergeți fișierele de actualizare din computer.
  3. Încercaţi din nou procedura de actualizare a discului.

 • Discul de actualizare nu va fi ejectat.
  Urmaţi aceşti paşi:
  1. Opriţi playerul şi deconectaţi cablul de alimentare cu c.a..
  2. Reconectaţi cablul de alimentare cu c.a. în timp ce apăsaţi butonul Open/Close (Deschidere/Închidere) de pe player - nu de pe telecomandă.
  3. Ţineţi apăsat butonul Open/Close (Deschidere/Închidere) de pe player, până când se deschide sertarul.
  4. Scoateţi discul.

 • Alimentarea s-a oprit, în timp ce actualizarea era în curs de desfăşurare
  Porniţi playerul, păstrând discul de actualizare în sertar. Actualizarea va reporni automat.

 • Fişierul de actualizare UPDATA_M07R0631M.ZIP descărcat de pe website nu poate fi extras.
  Aţi descărcat cu succes fişierul? Încercaţi să ştergeţi fişierul şi să îl descărcaţi din nou.

 • Actualizarea a început de 30 de minute şi nu este finalizată
  1. Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, apoi reconectaţi-l după câteva minute.
  2. Porniţi playerul de discuri Blu-ray.
  3. Încercaţi din nou procedura de actualizare cu disc.
   Tot nu funcţionează? Vă rugăm să contactaţi Departamentul de Asistenţă Clienţi Sony