Model aplicabil

Aceste informaţii sunt pentru următoarele modele:

 • DMP-Z1
 • NW-A45
 • NW-A45HN
 • NW-A46HN
 • NW-A47
 • NW-A55
 • NW-A55HN
 • NW-WM1A
 • NW-WM1AM2
 • NW-WM1Z
 • NW-WM1ZM2
 • NW-ZX300

Despre această instalare

Beneficii şi îmbunătăţiri

 • Acest utilitar instalează software-ul pentru driverul audio USB Sony pentru funcţia USB-DAC

Cerinţe de sistem

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1

Pregătire

 • Asiguraţi-vă că sunteţi conectat ca Administrator pe computer.
 • Nu opriţi computerul înainte ca actualizarea să se finalizeze.
 • Nerespectarea instrucţiunilor sau întreruperea procesului de actualizare poate cauza probleme cu funcţionarea software-ului.
 • Dacă este afişat mesajul Windows needs your permission to continue (Windows are nevoie de permisiunea dvs. pentru a continua) în caseta de dialog User Account Control (Control cont utilizator), faceţi clic pe Continue (Continuare) pentru a continua.

Instalare

 1. În ecranul bibliotecă al playerului, atingeți DAC USB sau DAC. Apoi, la afişarea unui mesaj, atingeţi OK.
 2. Conectaţi playerul la computer prin USB.
 3. Deschideţi fereastra Device Manager (Manager dispozitive) pe computer, apoi faceţi clic pe Sound, video and game controllers (Sunet, video şi controlere de joc).
  Notă: Dacă Sony Audio este în listă, driverul a fost deja instalat pe computerul dvs.
 4. Faceţi clic dreapta pe WALKMAN şi selectaţi Properties (Proprietăţi).
 5. În fila Driver, confirmaţi că este afişat Driver Provider: Microsoft (Furnizor driver: Microsoft).
 6. Selectaţi Update Driver (Actualizare driver), iar apoi faceţi clic pe Search automatically for drivers (Căutare automată a driverelor).
 7. Faceţi clic pe Search for updated drivers on Windows Update (Căutaţi drivere actualizate în Windows Update). Va apărea fereastra Windows Update (Actualizare Windows).
 8. Selectaţi Check for updates (Căutare actualizări), iar dacă apare mesajul View optional updates (Vizualizaţi actualizări opţionale), faceţi clic pe acest mesaj.
 9. Selectaţi săgeata de lângă Driver updates (Actualizări driver), selectaţi Sony Corporation - MEDIA -, iar apoi faceţi clic pe Download and install (Descărcare şi instalare).
  Notă: Sony Audio va apărea în secţiunea Sound, video and game controllers (Sunet, video şi controlere de joc) din Device Manager (Manager dispozitive).
 10. Faceţi clic dreapta pe Sony Audio şi selectaţi Properties (Proprietăţi).
 11. În fila Driver, confirmaţi Driver Provider (Furnizor driver) şi Driver Version (Versiune driver).
  • Furnizor driver: Sony Corporation
  • Versiune driver: 8.0.5.3526
 12. Instalarea driverului USB Audio este finalizată.

Cum se dezinstalează software-ul driverului?

 1. Faceţi clic pe Device Manager (Manager dispozitive) → Sound, video and game controllers (Sunet, video şi controlere de joc). Apoi faceţi clic dreapta pe Sony Audio şi selectaţi Uninstall device (Dezinstalare dispozitiv).
 2. Bifaţi caseta Delete the driver software for this device (Ştergeţi software-ul driverului pentru acest dispozitiv), apoi selectaţi Uninstall (Dezinstalare).