Descărcări

În cazul în care un produs Sony conţine software care face obiectul actualizărilor, Sony poate emite actualizări de securitate şi actualizări necesare pentru funcţionarea corectă a dispozitivului. Veţi fi notificat cu privire la noile actualizări pentru dispozitivul dvs., dacă acesta este conectat la Internet sau prin intermediul aplicaţiilor de asistenţă Sony relevante, dacă sunt disponibile. În mod alternativ, puteţi să revizitaţi această pagină în orice moment pentru cele mai recente actualizări disponibile. Sony recomandă să instalaţi întotdeauna cea mai recentă actualizare pentru dispozitivul dvs. cât mai curând după lansarea acesteia. Nerespectarea acestui lucru ar putea expune dispozitivul dvs. la riscuri de securitate şi/sau ar putea compromite funcţionarea corectă a dispozitivului.

Din păcate, în acest moment nu există descărcări pentru acest produs.