ID articol : 00242492 / Ultima modificare : 05.03.2020Tipărire

Nu mă pot conecta la rețeaua Wi-Fi de reședință

  Sugestie

  Următorii pași pot fi diferiți în funcție de versiunile Android. Pentru a afla ce versiune Android este instalată pe dispozitivul dvs., atingeţi Settings > About phone > Android version (Setări > Despre telefon > Versiunea Android). Dacă nu vedeţi About phone (Despre telefon) în Settings (Setări), atingeţi System (Sistem).

  • Reporniţi dispozitivul şi dezactivaţi şi reactivaţi Wi-Fi.

   Pentru activarea sau dezactivarea Wi-Fi 

  • Reporniţi routerul. Verificați dacă routerul este certificat Wi-Fi. Deoarece dispozitivul dvs. este certificat Wi-Fi, este posibil să nu comunice corect cu routerul dacă acesta nu are și el certificarea respectivă.

   Pentru a verifica dacă routerul are certificare Wi-Fi 

  • Faceţi dispozitivul să uite setările pentru reţeaua Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi, apoi resetaţi-l.
  • Verificaţi dacă vă aflaţi în raza de acţiune a routerului Wi-Fi. Verificaţi puterea semnalului Wi-Fi  (pictograma Wi-Fi) în bara de stare. Dacă semnalul este slab sau nu există, mutaţi-vă mai aproape de hotspotul Wi-Fi, adică de dispozitivul care furnizează reţeaua Wi-Fi.
  • Asigurați-vă că routerul utilizează cea mai recentă versiune software. Contactaţi producătorul routerului pentru instrucţiuni despre actualizarea software-ului routerului.
  • Verificaţi următoarele setări ale routerului utilizând un computer. Dacă nu sunteţi sigur cum să modificaţi setările, consultaţi ghidul de utilizare a routerului sau contactaţi producătorul routerului.
   • Mod/viteză reţea: Comutaţi la modul automat sau combinat în loc de b, g sau n.
   • SSID şi parolă: Asiguraţi-vă că nu există caractere speciale sau caractere care nu sunt în setul de caractere ASCII standard.
   • DHCP: Asiguraţi-vă că este activat. De asemenea, puteţi încerca setarea unei adrese IP statice dacă aveţi probleme la accesarea internetului utilizând conexiunea Wi-Fi.
   • Filtru MAC: Asiguraţi-vă că este dezactivat. De asemenea, setaţi dispozitivul dvs. ca permis.
   • Canal: Încercaţi să utilizaţi alt canal, de preferat 11 sau mai mic.
  • Adăugaţi adresa MAC a dispozitivului în tabelul de filtrare a adreselor MAC al routerului Wi-Fi. Unele routere cer adresa dvs. MAC.
   Pentru instrucţiuni despre adăugarea adresei MAC în tabelul de filtrare MAC al routerului, consultaţi ghidul de utilizare a routerului sau contactaţi producătorul routerului.

  Pentru verificarea adresei MAC a dispozitivului 

  • Efectuaţi restaurarea datelor din fabrică. Uneori, aceasta este soluţia optimă dacă dispozitivul nu mai funcţionează corespunzător, dar reţineţi că se va şterge tot conţinutul personal salvat în memoria internă a dispozitivului. Nu uitaţi să creaţi o copie de rezervă a datelor pe care doriţi să le păstraţi.

  Pentru copierea de siguranţă a datelor folosind un computer 

  Pentru copierea de siguranţă şi sincronizarea aplicaţiilor, setărilor telefonului şi istoricului de apeluri 

  Pentru efectuarea unei reiniţializări la setările din fabrică (Android 10) 

  Pentru efectuarea unei reiniţializări la setările din fabrică (Android 9) 

  Pentru efectuarea unei reiniţializări la setările din fabrică (Android 8)