ID articol : 00242436 / Ultima modificare : 05.03.2020

O aplicație nu funcționează

  Dacă o aplicație de pe dispozitiv nu funcționează corespunzător, încercați consecutiv aceste acțiuni. Verificaţi după fiecare acţiune dacă problema s-a rezolvat înainte de a trece la acţiunea următoare.

  Notă

  Este posibil ca aplicațiile descărcate, pe care nu le-ați descărcat din Google Play, să nu fie pe deplin compatibile cu dispozitivul. Dacă acţiunile următoare nu rezolvă problema, contactaţi producătorul aplicaţiei pentru informaţii suplimentare.

  Sugestie

  Următorii pași pot fi diferiți în funcție de versiunile Android. Pentru a afla ce versiune Android este instalată pe dispozitivul dvs., atingeţi Settings > About phone > Android version (Setări > Despre telefon > Versiunea Android). Dacă nu vedeţi About phone (Despre telefon) în Settings (Setări), atingeţi System (Sistem).

  • Forţaţi aplicaţia să se închidă, apoi deschideţi-o din nou.

  Pentru oprirea forţată a unei aplicaţii (Android 10/Android 9) 

   Pentru oprirea forţată a unei aplicaţii (Android 8) 

  • Dacă aplicaţia necesită o conexiune la internet, asiguraţi-vă că dispozitivul are conexiune activă la internet (Wi-Fi sau de telefonie mobilă) şi că Airplane Mode (Modul Avion) este dezactivat.

   Pentru dezactivarea Airplane Mode (Modul Avion) 

  • Reporniți dispozitivul apoi încercați să utilizați din nou aplicația.
  • Dacă dispozitivul dvs. acceptă modul STAMINA şi acesta este activat, dezactivaţi-l şi reporniţi dispozitivul. În funcţie de nivelul modului STAMINA, diverse caracteristici vor fi restricţionate sau dezactivate pentru a reduce consumul bateriei. Acestea includ performanța de redare, luminozitatea ecranului, îmbunătățirea imaginii și GPS în timp ce ecranul este dezactivat. Sincronizarea datelor aplicației din fundal sau redarea în flux poate fi dezactivată pentru unele aplicații.

   Pentru dezactivarea modului STAMINA 

   Pentru repornirea dispozitivului 

  • Actualizați aplicația pe Google Play dacă nu aveți cea mai recentă versiune a ei. Nu toate aplicațiile pot fi actualizate utilizând Google Play.
  • Goliţi memoria temporară a aplicaţiei pentru a şterge astfel orice fişier temporar din memoria aplicaţiei care ar putea cauza problema. Nu veți pierde nicio dată personală golind memoria temporară.

   Pentru golirea memoriei cache a aplicaţiei (Android 10) 

   Pentru golirea memoriei cache a aplicaţiei (Android 9) 

   Pentru golirea memoriei cache a aplicaţiei (Android 8) 

  • Goliţi toate datele aplicaţiei care au fost salvate de aceasta de când aţi început s-o utilizaţi. Rețineți că toate datele personale salvate de aplicație, precum datele de conectare și setările, vor fi șterse.

   Pentru ştergerea datelor aplicaţiei (Android 10) 

  Pentru ştergerea datelor aplicaţiei (Android 9) 

   Pentru ştergerea datelor aplicaţiei (Android 8) 

  • Dezinstalaţi toate actualizările aplicaţiei pentru resetarea acesteia. Toate datele personale salvate de această aplicaţie, cum ar fi informaţiile de conectare şi setările, vor fi şterse. Dacă este posibil, actualizați aplicația din nou folosind Google Play.

   Pentru dezinstalarea actualizărilor unei aplicaţii (Android 10/Android 9) 

   Pentru dezinstalarea actualizărilor unei aplicaţii (Android 8) 

  • Dezinstalaţi aplicaţia, apoi reinstalaţi-o. Rețineți că unele aplicații preinstalate nu pot fi dezinstalate.

   Pentru dezinstalarea unei aplicaţii de pe ecranul de aplicaţii (Android 10) 

   Pentru dezinstalarea unei aplicaţii de pe ecranul de aplicaţii (Android 9/Android 8) 

  • Actualizaţi-vă dispozitivul pentru a vă asigura că beneficiaţi de performanţe optime şi cele mai recente îmbunătăţiri.
  • Efectuaţi restaurarea datelor din fabrică. Uneori, aceasta este soluţia optimă dacă dispozitivul nu mai funcţionează corespunzător, dar reţineţi că se va şterge tot conţinutul personal salvat în memoria internă a dispozitivului. Nu uitaţi să creaţi o copie de rezervă a datelor pe care doriţi să le păstraţi.

   Pentru copierea de siguranţă a datelor folosind un computer 

   Pentru copierea de siguranţă şi sincronizarea aplicaţiilor, setărilor telefonului şi istoricului de apeluri 

   Pentru efectuarea unei reiniţializări la setările din fabrică (Android 10)

   Pentru efectuarea unei reiniţializări la setările din fabrică (Android 9) 

   Pentru efectuarea unei reiniţializări la setările din fabrică (Android 8)