ID articol : 00192319 / Ultima modificare : 12.07.2018Tipărire

Cum îmi acordez sau re-acordez televizorul Sony Android (Ghid pentru antene multiple prin satelit)?

  Acesta este un ghid pas cu pas pentru efectuarea unui acord de bază pentru până la patru antene prin satelit (LNB).

  IMPORTANT: Înainte de a începe procedura de acordare, veţi avea nevoie de detaliile de bază ale sistemului dvs. prin satelit (de exemplu, satelitul de la care se primeşte semnalul şi cum este distribuit semnalul de la antena prin satelit la televizor). Puteţi primi aceste informaţii prin contactarea furnizorului dvs. de televiziune şi a furnizorului antenei prin cablu.

  Procedura de mai jos se aplică pentru toate televizoarele Sony Android. Cu toate acestea, în funcţie de modelul televizorului dvs., pot exista mici diferenţe legate de aspectul telecomenzii şi interfaţa meniului.

  Dacă aveţi nevoie asistenţă suplimentară în orice moment, puteţi găsi mai multe informaţii în Ghidul de asistenţă integrat în televizorul dvs., sau navigând la Support-page (Pagina de asistenţă) pentru modelul televizorului dvs.

  Direcţii telecomandă Direcţii telecomandă
  Utilizaţi butoanele cu săgeţi ale telecomenzii pentru a naviga în meniul televizorului Selectaţi opţiunile, apăsând pe butonul „plus”. Acesta este butonul rotund din centrul zonei circulare de meniu de pe telecomanda dvs.

  1. Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că s-a conectat corect cablul antenei prin satelit la televizor.
  2. Apăsaţi butonul [HOME] (Pagină de pornire) de pe telecomandă.
  3. Selectaţi Settings (Setări) → Channel Setup (Configurare canal) → Digital Setup (Configurare digitală) Satellite Set-up (Configurare satelit) → Digital Satellite Tuning (Acord satelit digital).

   Setări

   Configurare canal

   Configurare digitală
  4. Când primiţi mesajul „Do you want to start Digital Satellite Tuning?” (Doriţi să începeţi acordarea digitală a satelitului?), selectaţi Yes (Da).

   Începeţi acordarea
  5. Alegeţi Fixed antenna (Antenă fixă) sau DiSEqC şi selectaţi Next (Următor).

   Antenă fixă sau DiSEqC
  6. În acest pas vi se va cere să alegeţi între două liste de canale prin satelit: Preferred Satellite (Satelit preferat) sau General Satellite (Satelit general).

   Satelit preferat sau general

   • Preferred Satellite (Satelit preferat) conţine o listă a canalelor de la furnizorul de televiziune selectat, împreună cu parametrii impliciţi pentru a vă ajuta să acordaţi canalele.
   • General Satellite (Satelit general) va afişa toate canalele antenei prin satelit selectate. Parametrii pentru recepţie şi acordare folosesc setările implicite şi poate fi necesară modificarea acestora, în funcţie de tipul de instalare.

   • NOTĂ: Anumiţi parametri pot fi modificaţi în timpul acordării cu Preferred Satellite (Satelit preferat), iar toţi parametrii pot fi modificaţi în timpul acordării cu General Satellite (Satelit general). Consultaţi-vă cu furnizorul de televiziune şi furnizorul sistemului de antenă prin satelit pentru informaţii specifice referitoare la setările pe care trebuie să le efectuaţi.

   Când selectaţi Preferred Satellite (Satelit preferat):

   1. Se afişează o listă cu furnizori. Selectaţi furnizorul dvs. preferat de televiziune prin satelit.
   2. Acum va începe acordarea semnalului de la satelit. La finalizare se afişează o notificare.

   Când selectaţi General Satellite (Satelit general):

   1. Începeţi prin selectarea Satellite 1 (Satelit 1)
    Satelit preferat sau general
   2. Asiguraţi-vă că Satellite 1 (Satelit 1) este setat la ON (Activat).
   3. Setaţi Scan Type (Tip scanare) la Full (Completă).
   4. Accesaţi Satellite Selection (Selecţie satelit) şi selectaţi satelitul dvs. din listă.
   5. Accesaţi LNB Configuration (Configurare LNB) şi setaţi DiSEqC Control (Control DiSEqC) la A şi confirmaţi.
    Satelit preferat sau general
   6. Acum puteţi vedea barele Signal strength (Putere semnal) şi Signal quality (Calitate semnal). Acestea trebuie să fie apropiate de nivelul MAX. Aceasta indică faptul că primiţi un semnal de la satelit şi că puteţi începe acordarea canalelor.

    NOTĂ: Dacă barele arată un semnal slab sau dacă acesta nu creşte deloc, va trebui să modificaţi parametrii de acordare (de obicei LNB Voltage (Tensiunea LNB) şi/sau DiSEqC control (Control DiSEqC) în LNB configuration (Configurare LNB) sau polarization (polarizare) în Transponder settings (Setări transponder)). După ce obţineţi puterea semnalului şi indicatorii de calitate corespunzători, puteţi începe acordarea canalelor.

   7. Configuraţi un al doilea satelit în acelaşi fel, dar setaţi DiSEqC Control (Control DiSEqC) la B în LNB Configuration (Configurare LNB). Repetaţi dacă doriţi să configuraţi şi Satellite 3 (Satelit 3) (DiSEqC C) şi/sau Satellite 4 (Satelit 4) (DiSEqC D).

    Satelit preferat sau general
    Satelit preferat sau general

   8. Reveniţi la ecranul cu sateliţii, apăsând pe [RETURN] (Revenire) de pe telecomandă.

    Satelit preferat sau general

   9. Selectaţi Start pentru a începe acordarea.

    IMPORTANT: Finalizarea acordării scanării complete pentru doi sau mai mulţi sateliţi poate dura până la o oră.

    Satelit preferat sau general
    Satelit preferat sau general

    NOTĂ: Capturile de ecran din exemple au exclusiv scop orientativ. Ecranul propriu-zis poate fi uşor diferit, în funcţie de ţară, de model sau de versiunea firmware.