ID articol : 00192339 / Ultima modificare : 12.07.2018Tipărire

Cum îmi acordez sau re-acordez televizorul Sony Android (Ghid pentru antene unice prin satelit)?

  Acesta este un ghid pas cu pas pentru efectuarea unui acord de bază pentru antenele unice prin satelit (LNB).

  IMPORTANT: Înainte de a începe procedura de acordare, veţi avea nevoie de detaliile de bază ale sistemului dvs. prin satelit (de exemplu, satelitul de la care se primeşte semnalul şi cum este distribuit semnalul de la antena prin satelit la televizor). Puteţi primi aceste informaţii prin contactarea furnizorului dvs. de televiziune şi a furnizorului antenei prin cablu.

  Procedura de mai jos se aplică pentru toate televizoarele Sony Android. Cu toate acestea, în funcţie de modelul televizorului dvs., pot exista mici diferenţe legate de aspectul telecomenzii şi interfaţa meniului.
  Dacă aveţi nevoie asistenţă suplimentară în orice moment, puteţi găsi mai multe informaţii în Ghidul de asistenţă integrat în televizorul dvs., sau navigând la Support-page (Pagina de asistenţă) pentru modelul televizorului dvs.

  Direcţii telecomandă Direcţii telecomandă
  Utilizaţi butoanele cu săgeată de pe telecomandă pentru a naviga în meniul televizorului. Selectaţi opţiunile apăsând pe butonul „plus”. Acesta este butonul rotund din centrul zonei circulare de meniu de pe telecomanda dvs.

  1. Porniţi televizorul şi asiguraţi-vă că s-a conectat corect cablul antenei prin satelit la televizor.
  2. Apăsaţi butonul [HOME] (Pagină de pornire) de pe telecomandă.

  3. Accesaţi meniul Settings (Setări), localizat în partea de jos a ecranului Home (Pagină de pornire).
   Direcţii telecomandă

  4. Selectaţi Channel Setup (Configurare canal) → Digital Setup (Configurare digitală) → Satellite Set-up (Configurare satelit) → Digital Satellite Tuning (Acord satelit digital).

  5. Când primiţi mesajul „Do you want to start Digital Satellite Tuning?” (Doriţi să începeţi acordarea digitală a satelitului?), selectaţi Yes (Da).
  6. Vi se va solicita să selectaţi configurarea antenei prin satelit. 
   În Antenna Configuration (Configurare antenă), alegeţi între Fixed antenna (Antenă fixă), DiSEqC sau Single Cabledistribution (Distribuire prin cablu unic) şi selectaţi Next (Următor).
  7. În acest pas vi se va cere să alegeţi între două liste de canale prin satelit: Preferred Satellite (Satelit preferat) sau General Satellite (Satelit general).

   • Preferred Satellite (Satelit preferat) conţine o listă a canalelor de la furnizorul de televiziune selectat, împreună cu anumiţi parametri impliciţi pentru a vă ajuta să acordaţi canalele.
   • General Satellite (Satelit general) va afişa toate canalele antenei prin satelit selectate. Parametrii pentru recepţie şi acordare folosesc setările implicite şi poate fi necesară modificarea acestora, în funcţie de tipul de instalare.

   Vă recomandăm să selectaţi Preferred Satellite (Satelit preferat).
  8. În pasul următor veţi vedea o listă de furnizori. Selectaţi furnizorul dvs. de televiziune prin satelit.
   NOTĂ: Dacă nu găsiţi furnizorul preferat în listă, mergeţi înapoi la pagina anterioară şi selectaţi General Satellite (Satelit general), după cum se menţionează în Pasul 7.

  9. Acum veţi putea stabili parametrii de reţea, selectând satelitul din listă. Pentru o configurare de bază, menţineţi setările implicite.

   NOTĂ: Anumiţi parametri pot fi modificaţi în timpul acordării cu Preferred Satellite (Satelit preferat), iar toţi parametrii pot fi modificaţi în timpul acordării cu General Satellite (Satelit general). Consultaţi-vă cu furnizorul de televiziune şi furnizorul sistemului de antenă prin satelit pentru informaţii specifice referitoare la setările pe care trebuie să le efectuaţi.
  10. Selectaţi Start.

  Televizorul dvs. va începe acordarea. Finalizarea acestui proces poate dura până la o oră, în funcţie de configuraţia selectată.