Concursul de portrete α Universe

Puterea funcției de focalizare automată a ochilor

Descoperiți puterea focalizării automate a ochilor

Modul de FA a ochilor oferit de Sony α oferă detectare și urmărire rapide ale ochilor, chiar și atunci când fotografiați un portret al unui subiect în mișcare. Aceasta focalizează și urmărește ochii cu precizie, chiar dacă subiectul se mișcă, se uită în jos sau este iluminat din spate. Modul de FA a ochilor găsește ochii și stabilește și menține focalizarea când camera și subiectul se mișcă și când fotografiați la rate mari de cadre. Capacitatea de a bloca focalizarea pe ochi este revoluționară. Nu există șansă mai bună decât să folosiți această minunată funcție!

Imaginea câștigătoare va fi aleasă de un juriu format din experți în fotografie. Câștigătorul va primi un obiectiv Sony G Master!

Pentru a participa la concurs, partajați fotografiile pe Instagram. Înscrierile cu fotografiile postate pe Instagram sunt valabile între 2 august și 15 septembrie 2019.

Imaginile vor fi evaluate pe baza nivelurilor de creativitate și originalitate și a impactului vizual/emoțional. Imaginile câștigătoare vor fi anunțate pe canalul α Universe și pe rețelele de socializare.

Termeni şi condiţii

NU ESTE NECESARĂ NICIO ACHIZIȚIE

1. Promotorul concursului de fotografie de portret pe Instagram Sony α Universe („Concursul”) este Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Marea Britanie („Sony”). Concursul nu este în niciun fel sponsorizat, susținut sau administrat de ori asociat cu Instagram. Instagram este derobată complet de orice răspundere în raport cu fiecare participant la acest Concurs.

2. La Concurs se poate înscrie orice persoană fizică în vârstă de peste 18 ani care are un cont Instagram personal și locuiește în Germania, Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Olanda, Elveția, Polonia, Norvegia, Austria, Suedia, Belgia, Danemarca, Finlanda, Grecia, România, Estonia, Lituania, Letonia, Ungaria, Bulgaria, Irlanda, Republica Cehă, Slovacia sau Turcia. („Țările eligibile”). Angajații companiilor din grupul Sony și membrii familiilor acestora nu sunt eligibili să participe.

3. Concursul va demara pe 2 august 2019 și se va încheia la miezul nopții de 15 septembrie 2019 („Perioada de concurs”)

4. Pentru a participa la concurs, trebuie să parcurgeți următorii pași:

Pasul 1: urmăriți contul de Instagram @alphauniversebysony.eu.

Pasul 2: încărcați în contul dvs. de Instagram o fotografie realizată personal de dvs. utilizând o cameră Sony α și adăugați următoarele hashtaguri:

„#AlphaPortrait”

„#țară_ILC” (se va completa cu țara dvs. de reședință, conform listei de mai jos)

„#nume model”(de exemplu, #A7RM3, #A6000, #A9)

Lista cu hashtagurile de țări valide:

Germania: #DE_ILC
Marea Britanie: #UK_ILC
Franța: #FR_ILC
Italia: #IT_ILC
Spania: #ES_ILC
Olanda: #NL_ILC
Elveția: #CH_ILC
Polonia: #PL_ILC
Norvegia: #NO_ILC
Austria: #AT_ILC
Suedia: #SE_ILC
Belgia: #BE_ILC
Danemarca: #DK_ILC
Finlanda: #FI_ILC
Grecia: #GR_ILC
România: #RO_ILC
Estonia: #EE_ILC
Lituania: #LT_ILC
Letonia: #LV_ILC
Ungaria: #HU_ILC
Bulgaria: #BG_ILC
Irlanda: #IE_ILC
Republica Cehă: #CZ_ILC
Slovacia: #SK_ILC
Turcia: #TR_ILC

(de exemplu, #AlphaPortrait #UK_ILC #A7RM3)

5. Fotografiile trimise trebuie să fi fost realizate cu o cameră Sony α. Pentru a participa la concurs, contul dvs. de Instagram trebuie să fie accesibil în mod public. După postare, fotografia dvs. trebuie să rămână în contul dvs. de Instagram până la sfârșitul Perioadei de concurs stabilite în secțiunea 3 de mai sus. Altfel, este posibil ca participarea dvs. să nu fie confirmată.

6. Prin trimiterea fotografiilor în conformitate cu secțiunea 4 de mai sus și prin participarea la Concurs, se va considera că participanții au acceptat și sunt obligați să respecte regulile Concursului și aceste termene și condiții. Orice instrucțiuni suplimentare de înscriere furnizate de Sony și postate pe această pagină web sau în contul de Instagram @alphauniversebysony.eu vor face parte din regulile Concursului.

7. În conformitate cu secțiunea 9 de mai jos, fotografiile trebuie să fi portrete care profită de funcțiile oferite de camerele Sony α. Nu există nicio limită privind numărul de fotografii pe care le puteți încărca pentru a participa, dar fiecare fotografie trebuie să fie unică și să respecte aceste termene și condiții.

Fotografiile care sunt modificate folosindu-se orice software de editare a imaginilor sau programe echivalente sunt acceptate. Participantul garantează că îmbunătățirea fotografiilor a fost făcută prin utilizarea unui software achiziționat în mod legal.

9. Participanților le este interzis să eticheteze sau să înscrie orice materiale defăimătoare, calomnioase, obscene, pornografice, profane, amenințătoare sau ilegale (atât în ceea ce privește fotografiile, cât și comentariile/etichetele asociate acestora) sau orice materiale care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat o infracțiune, care ar putea da naștere unei răspunderi civile sau care ar putea încălca în alt mod orice legi sau condițiile de utilizare ale Instagram. Participanții nu pot trimite fotografii care includ filigrane, nume de colaboratori sau nume de mărci terțe.

10. Sony va examina toate intrările eligibile remise pe Instagram pe Durata concursului și fotografiile vor fi jurizate, la discreția Sony, în funcție de creativitatea, originalitatea și impactul vizual/emoțional. Sony va selecta o listă scurtă de intrări pe baza criteriilor de mai sus, iar decizia finală privind intrările câștigătoare va fi luată de un jurat independent, a cărui decizie va fi finală și obligatorie.

11. Participantul a cărui imagine este selectată drept câștigătoare va fi contactat prin Instagram Direct de pe contul Instagram @alphauniversebysony.eu și va trebui să remită datele EXIF aferente fotografiei selectate pentru a demonstra conformitatea cu cerințele. Ulterior, Sony va contacta potențialul câștigător prin e-mail cu instrucțiuni pentru primirea premiului. Dacă potențialul câștigător nu răspunde și nu respectă instrucțiunile din mesajul Instagram Direct inițial în termen de cinci (5) zile sau dacă datele indică faptul că fotografia nu respectă prezentele clauze și condiții, participantul nu va fi eligibil să primească premiul și va fi selectat un câștigător alternativ. Vor fi contactați maximum trei (3) câștigători alternativi.

12. Va fi selectată o intrare câștigătoare și câștigătorul poate alege un obiectiv Sony G Master din lista de mai jos:

G Master FE de 85 mm f/1,4 (valoare aprox. 2.169 EUR/1.889 GBP)
G Master FE de 135 mm f/1,8 (valoare aprox. 1.835 EUR/1.600 GBP)

13. Nu este disponibilă o alternativă în numerar sau credit. Premiile nu pot fi schimbate sau transferate. Dacă premiul devine indisponibil, indiferent de motiv, Sony își rezervă dreptul de a oferi un premiu înlocuitor de valoare echivalentă.

14. Câștigătorul va fi exclusiv responsabil pentru orice obligații fiscale individuale legate de primirea premiului și, prin acceptarea premiului, câștigătorii sunt de acord să exonereze Sony de orice astfel de obligații.

15. Câștigătorul va fi contactat prin contul Instagram @alphauniversebysony.eu până la începutul lunii octombrie 2019 și premiul va fi trimis la sfârșitul lunii 2019, fără costuri pentru câștigător. Premiile vor fi trimise doar la adrese din Țările calificate listate în secțiunea 2 de mai sus.

16. Acceptarea premiilor constituie consimțământ al câștigătorului pentru a permite utilizarea numelui, imaginii și/sau a înfățișării sale de către Sony pentru materiale editoriale, publicitare, promoționale și de marketing fără compensație, exceptând cazurile interzise de lege. În afara notificării câștigătorilor, nu se oferă informații privind intrările și selectarea câștigătorilor.

17. Prin introducerea fotografiilor în Concurs, participantul garantează că: (1) fotografiile respectă regulile concursului și prezentele clauze și condiții; (2) fotografiile sunt originale, realizate de participant cu un aparat foto Sony seria α; (3) participantul deține toate drepturile (inclusiv dreptul de autor) asupra fotografiilor; și (4) fotografiile nu încalcă drepturile terților (inclusiv dreptul la publicitate, confidențialitate sau un drept echivalent al unei persoane) și s-a obținut permisiunea de utilizare a imaginii oricăror persoane incluse în fotografiile remise. Participantul acceptă că remiterea de imagini din surse terțe (inclusiv alte site-uri sau bloguri) este interzisă și uzul unor astfel de fotografii fără permisiune poate constitui o încălcare a dreptului de autor.

18. Intrările pot fi excluse și premiile anulate dacă Sony stabilește în mod rezonabil că s-au încălcat cerințele, prezentele clauze și condiții sau ordinea publică și moralitatea.

19. Participantul acordă Sony o licență gratuită, irevocabilă și neexclusivă de copiere, modificare, editare, adaptare, publicare, reproducere, afișare, distribuire sau uz (inclusiv uz comercial și/sau de PR) al fotografiilor remise în orice mediu online sau tipărit, materiale promoționale din vitrină și/sau la evenimente pentru consumatori în Europa pe perioada ulterioară intrării în Concurs, până în 31 august 2021 (inclusiv dreptul de sublicențiere către alte companii din grupul Sony). În special, participantul confirmă și acceptă că fotografiile remise pot fi publicate pe site-urile și conturile de socializare ale Sony Group și că Sony poate edita sau modifica fotografiile (de ex., trunchiere sau adăugare de efecte vizuale, muzicale sau audio). Participantul garantează că are drepturile necesare de a acorda licența prevăzută în prezenta.

20. Sony nu acceptă răspunderea pentru uzul publicării fotografiilor remise și participantul va fi exclusiv responsabil pentru soluționarea litigiilor cu terții referitoare la fotografiile remise, pe cheltuială proprie. Participantul acceptă să despăgubească și să exonereze Sony, companiile afiliate, directorii, angajații și agenții săi față de orice pretenții, daune, pierderi, costuri sau cheltuieli de orice fel care apar în legătură cu participarea sa la Concurs, inclusiv uzul de către Sony al fotografiilor remise și acceptarea sau uzul premiilor de către participant.

21. Sony nu emite nicio declarație sau garanție, explicită sau implicită, privind Concursul sau premiile, exceptând prevederile explicite din prezentele clauze și condiții. Sony nu va răspunde pentru erorile tehnice sau erorile de pe platforma Instagram care pot împiedica intrarea în Concurs a participantului sau primirea ori trimiterea de mesaje directe. Sony nu dorește să excludă răspunderea pentru decesul sau vătămarea corporală cauzată de propria neglijență.

22. Informațiile personale ale participanților vor fi prelucrate conform politicii de confidențialitate Sony, disponibilă la https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html și vor fi utilizate exclusiv în scop de administrare și publicitate a Concursului, inclusiv pentru comunicări legate de Concurs, gestionarea intrărilor, expedierea premiilor, afișarea intrărilor câștigătoare, activități Sony de marketing și promoționale sau scopuri conexe. Prin intrarea în Concurs, acceptați ca numele, vârsta, țara și informațiile aparatului dvs. foto să fie publicate alături de fotografia remisă.

23. Toate informațiile personale furnizate de participanți vor fi distruse sau șterse după Concurs, exceptând cazul câștigătorilor și participanților ale căror fotografii vor fi folosite.

24. Renunțarea la punerea în aplicare de către Sony a oricăror reguli sau clauze nu constituie o renunțare la prevederea respectivă.

25. Exceptând prevederile contrare din țara de reședință a participantului, Concursul, inclusiv cerințele de intrare, și prezentele clauze și condiții sunt reglementate de legea engleză, iar toate litigiile sunt de competența instanțelor din Anglia și Țara Galilor.