Concursul de portrete cu animale de companie α Universe
Portrete perfecte cu animale de companie
Portrete perfecte cu animale de companie 

Multă lume are animale de companie, iar acești prieteni blănoși pot fi subiecți excelenți ai fotografiilor. Tehnologia premiată Sony FA pe ochi în timp real se poate folosi atât în cazul animalelor, cât și al oamenilor*, ceea ce face mai ușoară realizarea de portrete incredibile cu animalele de companie.

Luați parte la concurs partajând fotografii cu animalul de companie prin Instagram. În concurs vor intra fotografiile postate pe Instagram din 1 mai 2020 până în 14 iunie 2020.

Trei imagini câștigătoare vor fi alese de un juriu de experți fotografi, iar premiile sunt:

• Locul 1: kit Alpha 6600 + obiectiv OSS E de 18-135 mm la f/3,5-5,6 SAU corp Alpha 7 III (câștigătorul alege)
• Locul 2: obiectiv FE de 85 mm la f/1,8
• Locul 3: RX100 V

Intrările vor fi jurizate pe baza nivelului de creativitate, originalitate și impact vizual/emoțional al imaginii, iar fotografiile câștigătoare vor fi anunțate prin canalele α Universe și în rețelele sociale. 

*Sunt necesare versiunea software 3.0 sau o versiune ulterioară pentru α7R III/α7 III, versiunea 6.0 sau o versiune ulterioară α9 și versiunea 2.0 sau o versiune ulterioară pentru α6400. Vedeți detalii pe pagina de asistență Sony. 

Clauze și condiții:

NU ESTE NECESARĂ NICIO ACHIZIȚIE

1. Promotorul Concursului foto Sony α Universe Instagram „Fotografii cu animale de companie” („Concursul”) este Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Marea Britanie („Sony”). Concursul nu este sponsorizat, susținut sau administrat de ori asociat în orice mod cu Instagram. Prin prezenta, compania Instagram este scutită pe deplin de întreaga responsabilitate de către toți participanții la Concurs.

2. Concursul este deschis persoanelor de peste 18 ani, care au cont Instagram personal și reședința în Germania, Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Olanda, Elveția, Polonia, Norvegia, Austria, Suedia, Belgia, Danemarca, Portugalia, Finlanda, Grecia, România, Estonia, Lituania, Letonia, Ungaria, Bulgaria, Irlanda, Republica Cehă, Croația, Slovenia, Slovacia și Turcia („Țările eligibile”). Nu pot participa angajații companiilor din grupul Sony și rudele acestora.

3. Concursul va începe la 1. mai 2020 și se va încheia la miezul nopții, la ora 14. Iunie 2020 ("Perioada concursului")

4. Pentru a participa la Concurs trebuie să parcurgeți următorii pași:

Pasul 1: urmați contul @alphauniversebysony.eu Instagram.
Pasul 2: încărcați în contul de Instagram o fotografie realizată personal folosind o cameră din seria Sony Alpha sau RX și adăugați următorul hashtag, în funcție de țara de reședință:

Lista hashtagurilor de țară valide:

Germania: #AlphaPetDE
Marea Britanie: #AlphaPetUK
Franța: #AlphaPetFR
Italia: #AlphaPetIT
Spania: #AlphaPetES
Olanda: #AlphaPetNL
Elveția: #AlphaPetCH
Polonia: #AlphaPetPL
Norvegia: #AlphaPetNO
Austria: #AlphaPetAT
Suedia: #AlphaPetSE
Belgia: #AlphaPetBE
Danemarca: #AlphaPetDK
Portugalia: #AlphaPetPT
Finlanda: #AlphaPetFI
Grecia: #AlphaPetGR
România: #AlphaPetRO
Estonia: #AlphaPetEE
Lituania: #AlphaPetLT
Letonia: #AlphaPetLV
Ungaria: #AlphaPetHU
Bulgaria: #AlphaPetBG
Irlanda: #AlphaPetIE
Republica Cehă: #AlphaPetCZ
Croația: #AlphaPetHR
Slovenia: #AlphaPetSI
Slovacia: #AlphaPetSK
Turcia: #AlphaPetTR


5. Fotografiile trimise trebuie să fi fost făcute cu ajutorul unei camere din seria Sony Alpha sau RX. Contul tău de Instagram trebuie să fie setat public pentru a participa la concurs. După ce a fost postată, fotografia trebuie să rămână pe contul tău de Instagram până la sfârșitul perioadei de concurs, prevăzută la secțiunea 3 de mai sus, în caz contrar este posibil ca intrarea să nu fie recunoscută.

6. Prin remiterea fotografiilor conform secțiunii 4 de mai sus și intrarea în Concurs, se consideră că participanții acceptă și se obligă să respecte regulile Concursului și prezentele clauze și condiții. Orice instrucțiuni suplimentare date de Sony și postate pe această pagină web sau în contul Instagram @alphauniversebysony.eu vor face parte din regulile Concursului.

7. Sub rezerva respectării secțiunii 9 de mai jos, fotografiile trebuie să fie în stilul fotografie cu animalul de companie, care profită de funcțiile aparatului foto Sony Alpha sau RX. Nu există o limită a numărului de fotografii pe care le puteți încărca pentru a participa, dar fiecare fotografie trebuie să fie unică și să respecte prezentele clauze și condiții.

8. Se acceptă fotografii modificate cu software de editare a imaginii sau cu programe echivalente. Participantul garantează că îmbunătățirea fotografiei s-a făcut printr-un software achiziționat legal.

9. Participanților li se interzice să eticheteze sau să introducă materiale defăimătoare, calomnioase, obscene, pornografice, insultătoare, amenințătoare sau ilegale (în legătură cu fotografiile și cu orice comentarii/etichete asociate) sau materiale care pot constitui sau încuraja infracțiuni ori genera răspundere civilă sau care încalcă legea sau condițiile de utilizare Instagram. Participanții nu pot remite fotografii care includ inscripționări, contribuții foto sau mărci terțe.

10. Sony va examina toate fotografiile eligibile remise prin Instagram în Perioada de concurs, acestea fiind evaluate, la discreția Sony, în funcție de creativitate, originalitate și impact vizual/emoțional. O listă scurtă de fotografii va fi selectată de Sony pe baza criteriile de mai sus, iar decizia finală privind fotografiile câștigătoare va fi luată de un juriu independent format din experți fotografi, ale cărui decizii sunt finale și obligatorii.

11. Participantul a cărui imagine este selectată drept câștigătoare va fi contactat prin Instagram Direct de pe contul Instagram @alphauniversebysony.eu și va trebui să remită datele EXIF asociate fotografiei selectate pentru a demonstra conformitatea cu cerințele de participare. Apoi, Sony va contacta potențialul câștigător prin e-mail cu instrucțiuni pentru primirea premiului. Dacă potențialul câștigător nu răspunde și nu respectă instrucțiunile din mesajul Instagram Direct inițial în termen de cinci (5) zile sau dacă datele indică faptul că fotografia nu respectă prezentele clauze și condiții, participantul nu va fi eligibil să primească premiul și va fi selectat un câștigător alternativ. Vor fi contactați maximum trei (3) câștigători alternativi.

12. Trei imagini câștigătoare vor fi alese de un grup de experți fotografici, iar premiile sunt:

1. Locul: Alpha 6600 + E 18-135mm f/3.5-5.6 OSS kit OR Alpha 7 III corp (castigator de a alege)
2. Loc: FE 85mm f/1.8 lentilă
3. Locul: RX100 V

13. Nu este disponibilă o alternativă în numerar sau credit. Premiile nu pot fi schimbate sau transferate. Dacă premiul devine indisponibil, Sony își rezervă dreptul de a oferi un premiu înlocuitor de valoare echivalentă.

14. Câștigătorul va fi exclusiv responsabil pentru orice obligații fiscale individuale legate de primirea premiului și, prin acceptarea premiului, câștigătorii sunt de acord să exonereze Sony de orice astfel de obligații.

15. Câștigătorii vor fi contactați prin contul Instagram @alphauniversebysony.eu până la finalul lunii iunie 2020 și premiile vor fi trimise până la finalul lunii iulie 2020, fără costuri pentru câștigător. Premiile vor fi trimise doar la adrese din Țările eligibile din secțiunea 2 de mai sus.

16. Prin introducerea fotografiilor în Concurs, participantul garantează că: (1) fotografiile respectă regulile concursului și prezentele clauze și condiții; (2) fotografiile sunt originale, realizate de participant cu un aparat foto Sony seria Alpha sau RX; (3) participantul deține toate drepturile (inclusiv dreptul de autor) asupra fotografiilor; și (4) fotografiile nu încalcă drepturile terților (inclusiv dreptul la publicitate, confidențialitate sau un drept echivalent al unei persoane) și s-a obținut permisiunea de utilizare a imaginii oricăror persoane incluse în fotografiile remise. Participantul acceptă că remiterea de imagini din surse terțe (inclusiv, de exemplu, alte site-uri sau bloguri) este interzisă și uzul unor astfel de fotografii fără permisiune poate constitui o încălcare a dreptului de autor.

17. Intrările pot fi excluse și premiile anulate dacă Sony stabilește în mod rezonabil că s-au încălcat cerințele, prezentele clauze și condiții sau ordinea publică și moralitatea.

18. Participantul acordă Sony o licență irevocabilă, neexclusivă, gratuită, pentru a copia, modifica, edita, adapta, publica, reproduce, afișa, distribui sau utiliza în alt mod fotografiile trimise în orice suport online din Europa pentru perioada următoare intrării în Concurs până la 14. iunie 2022 (inclusiv dreptul de sublicențiere pentru alte companii din grupul Sony). În special, participantul recunoaște și este de acord că fotografiile trimise pot fi publicate pe site-urile web ale Grupului Sony și pe conturile de social media și că Sony poate edita sau modifica fotografiile (de exemplu, trunchierea sau adăugarea de imagini, muzică sau efecte sonore). Orice altă utilizare a fotografiilor va fi supusă unui acord cu participantul. Participantul garantează că are drepturile necesare pentru acordarea licenței prevăzute în prezenta clauză. Participantul este de acord să renunțe la toate drepturile morale în utilizarea fotografiilor prezentate.

19. Sony nu acceptă răspunderea pentru uzul publicării fotografiilor remise și participantul va fi exclusiv responsabil pentru soluționarea litigiilor cu terții referitoare la fotografiile remise, pe cheltuială proprie. Participantul acceptă să despăgubească și să exonereze Sony, companiile afiliate, directorii, angajații și agenții săi față de orice pretenții, daune, pierderi, costuri sau cheltuieli de orice fel care apar în legătură cu participarea sa la Concurs, inclusiv uzul de către Sony al fotografiilor remise și acceptarea sau uzul premiilor de către participant.

20. Sony nu emite nicio declarație sau garanție, explicită sau implicită, privind Concursul sau premiile, exceptând prevederile explicite din prezentele clauze și condiții. Sony nu va răspunde pentru erorile tehnice sau erorile de pe platforma Instagram care pot împiedica intrarea în Concurs a participantului sau primirea ori trimiterea de mesaje directe. Sony nu dorește să excludă răspunderea pentru decesul sau vătămarea corporală cauzată de propria neglijență.

21. Informațiile personale ale participanților vor fi prelucrate în conformitate cu politica de confidențialitate Sony disponibilă pe https://www.sony.ro/eu/pages/privacy/ro_RO/privacy_overview.html și vor fi utilizate numai în scopul administrării și publicității Concursului, inclusiv pentru comunicările referitoare la Concurs, gestionarea intrărilor, expedierea premiilor, afișarea intrărilor câștigătoare, activitățile de marketing și promoționale Sony și în scopuri accidentale acestor activități. Pentru intrările câștigătoare, Sony poate publica numele, țara și informațiile despre cameră, cu excepția cazului în care obiectați la publicarea acestor informații.

22. Toate informațiile cu caracter personal furnizate de participanți vor fi distruse sau șterse după încheierea Concursului, exceptând câștigătorii premiilor și participanții ale căror fotografii vor fi folosite.

23. Renunțarea de către Sony la aplicarea oricăror reguli sau clauze nu va constitui o renunțare la prevederea respectivă.

24. Exceptând prevederea contrară în legea țării de reședință a participantului, Concursul, inclusiv cerințele de participare, și prezentele clauze și condiții sunt reglementate de legea engleză, iar litigiile sunt de competența instanțelor din Anglia și Țara Galilor.