Concursul α Universe Movement

Puterea funcției de focalizare automată a ochilor

Emoția mișcării

Surprinderea mișcării în fotografie poate fi interpretată în multe moduri; o urmă abstractă de culoare când trece o motocicletă sau picături de apă de pe o placă de kiteboard.

Aparatele foto Sony Alpha oferă performanțe remarcabile la setări ISO înalte, iar stabilizarea imaginii pe 5 axe deschide un univers al posibilităților, fie că imortalizați acțiunea la viteze ridicate ale obturatorului, fie folosiți expuneri lungi pentru a estompa timpul.

Intrați în concurs partajând fotografiile prin Instagram. Intrarea este valabilă pentru fotografii postate pe Instagram din 31 ianuarie 2020 până în 15 martie 2020.

Imaginea câștigătoare va fi aleasă de un juriu de experți în fotografie, iar câștigătorul va primi un obiectiv Sony G Master!

Intrările vor fi jurizate pe baza nivelului de creativitate, originalitate și impact vizual/emoțional al imaginii, iar fotografiile câștiătoare vor fi anunțate prin canalele α Universe și în rețelele sociale.

Termeni şi condiţii

NU ESTE NECESARĂ NICIO ACHIZIȚIE

1. Promotorul Concursului foto Sony α Universe Instagram Movement („Concursul”) este Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Marea Britanie („Sony”). Concursul nu este sponsorizat, susținut sau administrat de ori asociat în orice mod cu Instagram. Prin prezenta, compania Instagram este scutită pe deplin de întreaga responsabilitate de către toți participanții la Concurs.

2. Concursul este deschis persoanelor de peste 18 ani, care au cont Instagram personal și reședința în Germania, Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Olanda, Elveția, Polonia, Norvegia, Austria, Suedia, Belgia, Danemarca, Finlanda, Grecia, România, Estonia, Lituania, Letonia, Ungaria, Bulgaria, Irlanda, Republica Cehă, Slovacia și Turcia („Țările eligibile”). Nu pot participa angajații companiilor din grupul Sony și rudele acestora.

3. Concursul începe pe 31 ianuarie 2020 și se termină la miezul nopții pe 15 martie 2020 („Perioada de concurs”)

4. Pentru a intra în Concurs, parcurgeți următorii pași:

Pasul 1: urmăriți contul Instagram @alphauniversebysony.eu.
Pasul 2: încărcați în contul dvs. Instagram o fotografie pe care ați realizat-o personal cu un aparat foto Sony seria α și adăugați următorul hashtag, în funcție de țara de reședință:

Lista hashtagurilor valide:

Germania: #AlphaMovementDE
Marea Britanie: #AlphaMovementUK
Franța: #AlphaMovementFR
Italia: #AlphaMovementIT
Spania: #AlphaMovementES
Olanda: #AlphaMovementNL
Elveția: #AlphaMovementCH
Polonia: #AlphaMovementPL
Norvegia: #AlphaMovementNO
Austria: #AlphaMovementAT
Suedia: #AlphaMovementSE
Belgia: #AlphaMovementBE
Danemarca: #AlphaMovementDK
Finlanda: #AlphaMovementFI
Grecia: #AlphaMovementGR
România: #AlphaMovementRO
Estonia: #AlphaMovementEE
Lituania: #AlphaMovementLT
Letonia: #AlphaMovementLV
Ungaria: #AlphaMovementHU
Bulgaria: #AlphaMovementBG
Irlanda: #AlphaMovementIE
Republica Cehă: #AlphaMovementCZ
Slovacia: #AlphaMovementSK
Turcia: #AlphaMovementTR


5. Fotografiile remise trebuie realizate cu un aparat foto Sony α. Contul dvs. Instagram trebuie setat ca public pentru a participa la concurs. Odată postată, fotografia trebuie să rămână pe contul dvs. Instagram până la finalul Perioadei de concurs stabilite în secțiunea 3 de mai sus, altfel, intrarea poate să nu fie luată în considerare.

6. Prin remiterea fotografiilor conform secțiunii 4 de mai sus și intrarea în Concurs, se consideră că participanții acceptă și se obligă să respecte regulile Concursului și prezentele clauze și condiții. Orice instrucțiuni suplimentare date de Sony și postate pe această pagină web sau în contul Instagram @alphauniversebysony.eu vor face parte din regulile Concursului.

7. Sub rezerva respectării secțiunii 9 de mai jos, fotografiile trebuie să conțină Mișcare, care profită de funcțiile aparatului Sony α. Nu există o limită de fotografii, dar fiecare fotografie trebuie să fie unică și să respecte prezentele clauze și condiții.

8. Se acceptă fotografii modificate cu software de editare a imaginii. Participantul garantează că îmbunătățirea fotografiei s-a făcut printr-un software achiziționat legal.

9. Participanților li se interzice să eticheteze sau să introducă materiale defăimătoare, calomnioase, obscene, pornografice, insultătoare, amenințătoare sau ilegale (în legătură cu fotografiile și cu orice comentarii/etichete asociate) sau materiale care pot constitui sau încuraja infracțiuni ori genera răspundere civilă sau care încalcă legea sau condițiile de utilizare Instagram. Participanții nu pot remite fotografii care includ inscripționări, contribuții foto sau mărci terțe.

10. Sony va examina toate fotografiile eligibile remise prin Instagram în Perioada de concurs, acestea fiind evaluate, la discreția Sony, în funcție de creativitate, originalitate și impact vizual/emoțional. O listă scurtă de fotografii va fi selectată de Sony pe baza criteriile de mai sus, iar decizia finală privind fotografiile câștigătoare va fi luată de un jurat independent, ale cărui decizii sunt finale și obligatorii.

11. Participantul a cărui imagine este selectată drept câștigătoare va fi contactat prin Instagram Direct de pe contul Instagram @alphauniversebysony.eu și va trebui să remită datele EXIF asociate fotografiei selectate pentru a demonstra conformitatea cu cerințele de participare. Apoi, Sony va contacta potențialul câștigător prin e-mail cu instrucțiuni pentru primirea premiului. Dacă potențialul câștigător nu răspunde și nu respectă instrucțiunile din mesajul Instagram Direct inițial în termen de cinci (5) zile sau dacă datele indică faptul că fotografia nu respectă prezentele clauze și condiții, participantul nu va fi eligibil să primească premiul și va fi selectat un câștigător alternativ. Vor fi contactați maximum trei (3) câștigători alternativi.

12. Va fi selectată o fotografie câștigătoare și câștigătorul poate alege un obiectiv Sony G Master din lista de mai jos:

G Master FE de 16-35 mm la f/2,8 (valoare aprox. de 2.720 EUR/2.300 GBP)
G Master FE de 24-70 mm la f/2,8 (valoare aprox. de 2.685 EUR/2.269 GBP)
G Master OSS FE de 70-200 mm la f/2,8 (valoare aprox. de 2.960 EUR/2.500 GBP)

13. Nu este disponibilă o alternativă în numerar sau credit. Premiile nu pot fi schimbate sau transferate. Dacă premiul devine indisponibil, Sony își rezervă dreptul de a oferi un premiu înlocuitor de valoare echivalentă.

14. Câștigătorul va fi exclusiv responsabil pentru orice obligații fiscale individuale legate de primirea premiului și, prin acceptarea premiului, câștigătorii sunt de acord să exonereze Sony de orice astfel de obligații.

15. Câștigătorul va fi contactat prin contul Instagram @alphauniversebysony.eu până la finalul lunii aprilie 2020 și premiul va fi trimis până la mijlocul lunii mai 2020, fără costuri pentru câștigător. Premiile vor fi trimise doar la adrese din Țările eligibile din secțiunea 2 de mai sus.

16. Acceptarea premiilor constituie consimțământ al câștigătorului pentru a permite utilizarea numelui, imaginii și/sau a înfățișării sale de către Sony pentru materiale editoriale, publicitare, promoționale și de marketing fără compensație, exceptând cazurile interzise de lege. În afara notificării câștigătorilor, nu se oferă informații privind intrările și selectarea câștigătorilor.

17. Prin introducerea fotografiilor în Concurs, participantul garantează că: (1) fotografiile respectă regulile concursului și prezentele clauze și condiții; (2) fotografiile sunt originale, realizate de participant cu un aparat Sony α; (3) participantul deține toate drepturile (inclusiv dreptul de autor) asupra fotografiilor; și (4) fotografiile nu încalcă drepturile terților (inclusiv dreptul la publicitate, confidențialitate sau un drept echivalent al unei persoane) și s-a obținut permisiunea de utilizare a imaginii oricăror persoane incluse în fotografiile remise. Participantul acceptă că remiterea de imagini din surse terțe (inclusiv alte site-uri sau bloguri) este interzisă și uzul unor astfel de fotografii fără permisiune poate constitui o încălcare a dreptului de autor.

18. Intrările pot fi excluse și premiile anulate dacă Sony stabilește în mod rezonabil că s-au încălcat cerințele, prezentele clauze și condiții sau ordinea publică și moralitatea.

19. Participantul acordă Sony o licență gratuită, irevocabilă și neexclusivă de copiere, modificare, editare, adaptare, publicare, reproducere, afișare, distribuire sau uz al fotografiilor remise în orice mediu online în Europa pe perioada ulterioară intrării în Concurs, până în 15 martie 2022 (inclusiv dreptul de sublicențiere către alte companii din grupul Sony). În special, participantul confirmă și acceptă că fotografiile remise pot fi publicate pe site-urile și conturile de socializare ale Sony Group și că Sony poate edita sau modifica fotografiile (de ex., trunchiere sau adăugare de efecte vizuale, muzicale sau audio). Orice altă utilizare a fotografiilor va face obiectul unui acord cu participantul. Participantul garantează că are drepturile necesare de a acorda licența prevăzută în prezenta. Participantul renunță la toate drepturile morale legate de utilizarea fotografiilor remise.

20. Sony nu acceptă răspunderea pentru uzul publicării fotografiilor remise și participantul va fi exclusiv responsabil pentru soluționarea litigiilor cu terții referitoare la fotografiile remise, pe cheltuială proprie. Participantul acceptă să despăgubească și să exonereze Sony, companiile afiliate, directorii, angajații și agenții săi față de orice pretenții, daune, pierderi, costuri sau cheltuieli de orice fel care apar în legătură cu participarea sa la Concurs, inclusiv uzul de către Sony al fotografiilor remise și acceptarea sau uzul premiilor de către participant.

21. Sony nu emite nicio declarație sau garanție, explicită sau implicită, privind Concursul sau premiile, exceptând prevederile explicite din prezentele clauze și condiții. Sony nu va răspunde pentru erorile tehnice sau erorile de pe platforma Instagram care pot împiedica intrarea în Concurs a participantului sau primirea ori trimiterea de mesaje directe. Sony nu dorește să excludă răspunderea pentru decesul sau vătămarea corporală cauzată de propria neglijență.

22. Informațiile personale ale participanților vor fi prelucrate conform politicii de confidențialitate Sony disponibile pe https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html și vor fi folosite doar în scop de administrare și de publicitate a Concursului, inclusiv pentru comunicări legate de Concurs, gestionarea fotografiilor, transmiterea premiilor, afișarea fotografiilor câștigătoare, activități promoționale și de marketing Sony și în scopuri asociate. Prin intrarea în Concurs, sunteți de acord că numele, vârsta, țara și informațiile aparatului dvs. foto pot fi publicate împreună cu fotografia remisă.

23. Toate informațiile personale furnizate de participanți vor fi distruse sau șterse după încheierea Concursului, exceptând câștigătorii premiilor și participanții ale căror fotografii vor fi folosite.

24. Renunțarea de către Sony la aplicarea oricăror clauze nu constituie renunțare la prevedere.

25. Exceptând prevederea contrară în legea țării de reședință a participantului, Concursul, inclusiv cerințele de participare, și prezentele clauze și condiții sunt reglementate de legea engleză, iar litigiile sunt de competența instanțelor din Anglia și Țara Galilor.